Наставно особље

  • Проф. др Љиљана Танасић// Руководилац студијских програма Заштита животне средине и Заштита биља и Воћарство и виноградарство
  • Проф. др Саша Спасојевић // Руководилац студијских програма
    Туризам и Менаџмент (модули Агроменаџмент, Предузетништво и Хотелијерство са ресторатерством) и Менаџмент у агробизнису (Мастер струковне студије),
  • Проф. др Горан Станишић // Руководилац студијских програма
     Биотехнологија (модул Зоотехника и модул Ратарство и повртарство) и Струковна ветерина,

Професори струковних студија:

Професори запослени на 1/3 радног времена

Виши предавачи:

Предавачи:

Предавачи запослени на 1/3 радног времена

Наставници:

Асистенти:

Сарадник у настави:

Сарадници запослени на 1/3 радног времена

Оставите одговор