Наставно особље

  • Проф. др Вера Рашковић // Руководилац Одсека за пољопривредно – пословне студије и Туризам и Руководилац студијских програма
     Биотехнологија (модул Зоотехника и модул Ратарство и повртарство) и Струковна ветерина
  • др Борислав Коларић// Руководилац студијских програма
  • Туризам и Менаџмент (модули Агроменаџмент, Предузетништво и Хотелијерство са ресторатерством) и Менаџмент у агробизнису (Мастер струковне студије),
  • др Милан Глишић// Руководилац студијског програма Заштита животне средине 
  • др Немања Стошић  // Руководилац студијских програма Заштита биља и Воћарство и виноградарство

Професори струковних студија:

Виши предавачи:

Предавачи:

Наставник практичне наставе:

Запослени на 1/3 радног времена

  • др Ђорђе Крстић

Асистенти:

Сарадник у настави:

Гостујући професори

 

Оставите одговор