Наставно особље

 • Проф. др Љиљана Танасић// Руководилац студијских програма Заштита животне средине и Заштита биља и Воћарство и виноградарство
 • Проф. др Саша Спасојевић // Руководилац студијских програма
  Туризам и Менаџмент (модули Агроменаџмент, Предузетништво и Хотелијерство са ресторатерством) и Менаџмент у агробизнису (Мастер струковне студије),
 • Проф. др Горан Станишић // Руководилац студијских програма
   Биотехнологија (модул Зоотехника и модул Ратарство и повртарство) и Струковна ветерина,

Професори струковних студија:

Професори запослени на 1/3 радног времена

Доценти запослени на 1/3 радног времена

Виши предавачи:

Предавачи:

Предавачи запослени на 1/3 радног времена

Наставници:

Асистенти:

Сарадник у настави:

Сарадници запослени на 1/3 радног времена

Гостујући професори

 • др Марија Бајагић
 • др Мирјана Делић Јовић
 • др Воислав Тркуља
 • др Михаило Травар
 • др Дејан Којић

Предавачи ван радног односа

 • др Милан Благојевић, доктор наука- биотехничке науке
 • др Рената Иличић,  – доктор наука- биотехничке науке
 • мр Бранко Шутуљић, магистар техничких наука
 • др Јован Рудеж, доктор наука- економске науке
 • мр Сузана Грујић, магистар економских наука
 • Ма Јелица Спасојевић, Мастер професор информатике и технике

Сарадници практичари

 • ДВМПредраг Савић, дипломирани ветеринар
 • ДВМ Владимир Павловић, дипломирани ветеринар
 • ДВМ Дејан Бугарин,  дипломирани ветеринар
 • Дипл.инж.пољ. Марина Гачић, дипломирани инжењер пољопривреде
 • Дипл.инж. пољ.Зоран Козлина, дипломирани инжењер пољопривреде
 • Дипл. инж. пољ. Гордана Рехак, дипломирани инжењер пољопривреде
 • Дипл.инж.пољ. Светлана Златарић, дипломирани инжењер пољопривреде
 • Дипл.инж.пољ. Дарко Симић, дипломирани инжењер пољопривреде
 • мр Зоран Бељић, магистар пољопривредних наука
 • Дипл.инж.пољ. Радован Рашковић, дипломирани инжењер пољопривреде
 • Професор енглеског језика и књижевности Инес Радовановић
 • Дипл.филолог-англиста Немања Јаковљевић
 • Ма Оливерa Кикановић, мастер географ
 • Ма Маја Ђурђић, мастер хемичар
 • Дипл.економиста Момчило Шобић
 • Дипл.економиста Весна Милошевић,
 • Дипл.економиста Биљана Лазаревић
 • Дипл.економиста Сандра Рафаиловић
 • Дипл.економиста Ружица Којић Сладаковић
 • Дипл.економиста Биљана Јекић
 • Дипл.економиста Александар Недељковић
 • Дипл.економиста Весна Ђокић
 • Ма Сандра Панић, мастер инжењер менаџмента

Демонстратори

 • Студент Александра Максимовић
 • Студент Тамара Станковић

Оставите одговор