Наставно особље

 • Проф. др Вера Рашковић // Руководилац Одсека за пољопривредно – пословне студије и Туризам и Руководилац студијских програма
   Биотехнологија (модул Зоотехника и модул Ратарство и повртарство) и Струковна ветерина
 • Проф. др Саша Спасојевић // Руководилац студијских програма
  Туризам и Менаџмент (модули Агроменаџмент, Предузетништво и Хотелијерство са ресторатерством) и Менаџмент у агробизнису (Мастер струковне студије),
 • др Милан Глишић// Руководилац студијског програма Заштита животне средине 
 • др Немања Стошић  // Руководилац студијских програма Заштита биља и Воћарство и виноградарство

Професори струковних студија:

Виши предавачи:

Предавачи:

Наставник практичне наставе:

Запослени на 1/3 радног времена

 • др Милица Ничић
 • др Ђорђе Крстић
 • др Александар Седлар

Асистенти:

Сарадник у настави:

Гостујући професори

Предавачи ван радног односа

 • др Рената   Иличић
 • др Маја  Дошеновић
 • мр Сузана   Грујић
 • мр Бранко   Шутуљић
 • ма Виолета  Шестић
 • ма Милош  Павловић

Сарадник у настави у једнотрећинском раду

 • Јелена Танасић

Сарадници практичари

 • ДВМ Предраг Савић, дипломирани ветеринар
 • ДВМ Владимир  Павловић, дипломирани ветеринар
 • ДВМ Дејан  Бугарин, дипломирани ветеринар
 • Марина  Гачић, дипл. инж. пољопривреде
 • Зоран  Козлина, дипл. инж. пољопривреде
 • Гордана  Рехак, дипл. инж. пољопривреде
 • Светлана  Златарић, дипл. инж. пољопривреде
 • мр Зоран  Бељић
 • Дарко  Симић, дипл. инж. пољопривреде
 • Радован  Рашковић, дипл. инж. пољопривреде
 • Немања  Јаковљевић, дипл. филолог-англиста
 • Оливера  Кикановић, мастер географ
 • Маја  Ђурђић, мастер хемичар
 • Сандра  Панић, мастер инжењер менаџмента
 • Бранислав  Митровић, дипломирани економиста
 • Владимир  Плавшић, дипломирани економиста
 • Тијана  Матић, дипломирани економиста
 • Гордана  Томић, дипломирани туризмолог

Сарадник ван радног односа – демонстратор

 • Александра Максимовић
 • Тамара Станковић

 

Оставите одговор