Дипл. инж. Ненад Павловић

Nenad PavlovićДипл. инж. Ненад Павловић је рођен 16.10.1997. у Лозници. Живи у Шапцу. Основну школу „Петар Тасић“ завршио је у Лешници са просечном оценом 5,00 и носилац је Вукове дипломе. Завршио је Средњу пољопривредну школу са домом ученика-Шабац у Шапцу, са просечном оценом 5,00. Носилац је Вукове дипломе. Био је ђак генерације. Уписao je Пољопривредни факултет у Новом Саду 2016. год. смер Фитомедицина. Одбранио је дипломски рад под називом „Ефекти инсектици пирипроксифена у сузбијању обичне крушкине буве ( Cacopsylla pyri) у засадима крушке“  11.07.2022. са оценом 10, а просечна оцена током студирања је  8,45. Тренутно је студент Мастер студија на Пољопривредном факултету у Новом Саду на смеру Фитомедицина.
Од новембра 2022. године ради на Академије струковноих студија у Шапцу, на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам, ужа научна област Заштита биља као сарадник у настави на предметима из области фитопатологије, ентомологије и фитофармације.

  1. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Bajagić, M., Tanasić, Lj., Marković, S., Pavlović, N. (2023): Carpocapsa pomonella – Occurrence in apple orchards during 2022-2023 in Machva. 29thInternational Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 319. M34
  2. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Vlajić, S., Rajković, M., Pavlović, N., Marković, S. (2023): The influence of pesticide application on the soil seed bank in the intensive apple orchard. 29thInternational Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 97. M34
  3. Marković, S., Robinić, J., Pavlović, N., Stošić, N., Blagojević, M. (2023): Chemical analysis of blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.) for pesticide residues in the Mačva district.29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 213. M34
  4. Marković S., Rašković, V., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M., Pavlović, N. (2023): Global G.A.P. in order to obtain the highest quality agricultural product. 29thInternational Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 214. M34
  5. Marković, S., Robinić, J., Pavlović, N., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Application of 1-MCP in order to maintain the quality of blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.). 29thInternational Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 215. M34
  6. 6.Pavlović, N., Rašković, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Virus characterization tomato chlorosis virus – ToCV. 29thInternational Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 260. M34
  7. Pavlović, N., Rašković, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Inhibitors of acetolactate synthetase. 29thInternational Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 261. M34
  8. Rašković, V., Blagojević, M., Stošić, N., Glišić, M., Pavlović, N., Marković, S., Vlajić, S., Rajković, M. (2023): Yield and amount of lavender essential oil (Lavandula angustifolia Mill.) in the flower nursery “Perić” during 2021. 29thInternational Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 284. M34
  9. Rašković, V., Blagojević, M., Pavlović, N., Stošić, N., Vlajić, S., Rajković, M., Glišić, M., Marković, S. (2023): The influence of meteorological factors on seed germination and sprout length of melon (Cucumis melo L.) without the presence of phytopathogenic fungi on the seeds. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 285. M34
  10. Robinić, J., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Pavlović, N. (2023): Water quality for blueberry (Vaccinium corymbosum L.) irrigation. 29thInternational Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 287. M34