Историјат школе

Виша пољопривредна школа у Шапцу основана је 5. октобра 1960. године, одлуком бившег НОС Шабац и решењем бр. 01 – 10210, са задатком да припрема кадрове са вишом стручном спремом за потребе организовања примарне пољопривредне производње на државним, друштвеним и приватним газдинствима. Отварањем школе формирана су два одсека: ратарски и сточарски, што значи да је структура кадрова који су образовани у школи била предодређена потенцијалима и структури производње подринско-посавског подручја. Године 1965. Одсек за сточарство добија назив Одсек за говедарско- свињарску производњу. На почетку рада школе наставни планови били су сачињени по узору на наставне планове Пољопривредног факултета у Београду, који је у то време имао степеновану наставу у двогодишњем трајању.

После саветовања одржаног 1966. године и консултација обављених са пољопривредним организацијама, задружним савезима и привредним коморама, извршена је иновација наставних планова и програма школе. Одлуком Савета школе, у другој половини 1966. године, Одсек за ратарство преименован је у Одсек за ратарство и механизацију пољопривредне производње. Даље иновације наставних планова и програма вршене су у складу са савременим токовима пољопривредне производње.

Године 1984. у склопу процеса рационализације мреже вишег и високог образовања у Србији одржано је значајно саветовање на коме се дискутовало о улазу школе у образовању стручњака овог профила и сврсисходности њеног даљег опстанка. Представници привреде, пре свега пољопривреде, позитивно су оценили рад школе у протеклом периоду и дали снажну подршку њеном даљем раду и развоју.

Током транзиционих кретања у нашој земљи створиле су се потребе за школовањем кадрова нових усмерења. Министарство просвете и спорта Републике Србије 05. јуна 2003. године одобрило је Школи отварање два нова смера: Заштита биља и Агроменаџмент. Протеклих година за ове смерове било је највеће интересовање студената, што потврђује оправданост њиховог постојања.

У складу са законским изменама, наша школа је спремно одговорила на нове изазове у образовању стручњака у овој области, па је Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 30. априла 2007. донела Одлуку којом се Виша пољопривредна школа у Шапцу АКРЕДИТУЈЕ као

Висока пољопривредна школа струковних студија у Шапцу у трајању од 3 године.

Пратећи потребе окружења и интересовање потенцијалних студената од школске 2009/2010. у школи се реализију и нов студијски програм: воћарство и виноградарство, а наредне школске 2010/2011.године увели смо и специјалистичке струковне студије са два студијска програма:

  • Биљна производња и
  • Инжењерски менаџмент у пољопривреди.

Школске 2012/2013.г. наша школа, препознајући значај очувања животне средине и потребу за едукацијом стручњака у овој области, уводи и нов студијски програм – Заштита животне средине, а 2016/2017. г. Туризам.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 27. априла 2012. поново је акредитовала Високу пољопривредну школу струковних студија Шабац и све студијске програме.

Висока пољопривредна школа струковних студија у Шапцу 2010. године прославила је значајан јубилеј – 59 година постојања и рада. За то време у њој је школовано и диплому инжењера стекло преко 4.000 студената, од којих је значајан број достигао највиша научна звања, а многи наши бивши студенти су данас познати стручњаци и бизнисмени у пољопривредној делатности. На ту чињеницу смо веома поносни и то нам даје још већи елан на пут даљег усавршавања метода рада у циљу добијања што квалитетнијег инжењерског кадра, чије знање мора бити у складу са најсавременијом технологијом у пољопривреди. Поред нашег наставног особља, током протеклих 59 година рада, повремено су ангажовани професори Пољопривредних факултета из Београда и Новог Сада, затим стручњаци неких Института и пољопривредних организација, а све у циљу обављања што квалитетније наставе.

Оставите одговор