Студије

degree-icon_thumbnail_large

Основне струковне студије:

1. МЕНАЏМЕНТ

  • модул: Агроменаџмент
  • модул: Предузетништво
  • модул: Хотелијарство са ресторатерством

2. БИОТЕХНОЛОГИЈА

  • модул: Зоотехника
  • модул: Ратарство и повртарство

3. СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА

4. ЗАШТИТА БИЉА

5. ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

6. ТУРИЗАМ

7. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Специјалистичке струковне студије:

  1. ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЉОПРИВРЕДИ
  2. БИЉНА ПРОИЗВОДНЊА

 

 

Оставите одговор