Студије

degree-icon_thumbnail_large

Основне струковне студије:

1. МЕНАЏМЕНТ

  • модул: Агроменаџмент
  • модул: Предузетништво

2. БИОТЕХНОЛОГИЈА

  • модул: Зоотехника
  • модул: Ратарство и повртарство

3. ЗАШТИТА БИЉА

4. ТУРИЗАМ

5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Струковне мастер студије

1. МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ

 

 

Оставите одговор