Одлуке

Одлука о оснивању Академије

Дозвола за рад Академије

Решење о оснивању Академије

Одлука о измени Одлуке о оснивању Академије

Решење о измени Дозволе за рад Академије

Решење о упису у судски регистар (Председник Академије)

Одлука о избору Председника Академије

Избор чланова Савета Академије

Одлука о формирању комисије за обезбеђење квалитета

Одлука о лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Одлука о именовању лица задуженог за контролу забране пушења 

ПИБ

Одлука о оснивању Академије

Образац за индентификацију правног лица// Legal Entity Form

Потврда о ПИБ-у и матичном броју установе

Решење привредног суда

Одлука у вези са узбуњивањем

Одлука о оснивању

Одлука о директору

Одлука о акредитацији

Одлука о акредитацији мастер струковних студија

Дозвола

Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности

Оставите одговор