Основне

1. МЕНАЏМЕНТ

  • модул: Агроменаџмент
  • модул: Предузетништво

2. БИОТЕХНОЛОГИЈА

  • модул: Зоотехника
  • модул: Ратарство и повртарство

3. ЗАШТИТА БИЉА

4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оставите одговор