Почетна

 *Упис за самофинансирајуће студенте почиње 1.10.2015. године и трајаће до 7.10.2015. године. Потребно је понети ндекс, уплату од 3500 рсд на име трошкова уписа и уплатити прву рату школарине у износу од 20000 рсд

*Свечана додела индекса у Шапцу одржаће се у Амфитеатру школе са почетком у 10 часова 01.10.2015. године

*Свечана додела индекса у Смедеревској Паланци одржаће се у Свечаној сали гимназије са почетком у 14 часова 01.10.2015. године

 Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац

Ул. Војводе Путника 56, 15000 Шабац

 

К О Н К У Р С

ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС II и III ГОДИНЕ СТУДИЈА

ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

ЗА ШКОЛСКУ: 2015/16. годину

 

I. Студент чије се студије финансирају из буџета РС или сам финансира студије, који у току школске године 2014/15. год. (најкасније са 07.10.2015.год.) оствари 48ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма, може да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупногброја студената чије се студије финансирају из буџета на одговарајућем студијском програму.

 

II. Рангирање се врши у оквиру укупног броја студената чије се студирање финансира из буџета на одговарајућем студијском програмупрва група студенти са свим положеним испитима (60 ЕСПБ) на одговарајућој години студија, уколико остане упражњених места после рангирања прве групе, врши се рангирање друге групе – студенти са 48 или више ЕСПБ.

 

КРИТЕРИЈУМ:

 

 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА И БОДОВИ

(максималан број поена по овом основу је 600, а минималан 288)

 

Коначан број бодова добија се множењем просечне оцене и укупним бројем ЕСПБ бодова остварених у 2014/2015 години.

нпр.

-за просечну оцену 10,00  и положене све испите (60 бодова) студент добија 600 поена (максимум)

-за просечну оцену 6,00  и остварених 48 студент добија 288 поена

 

Рангирање се врши на основу укупног броја поена по оба наведена критеријума.

III. Буџетски и самофинансирајући студенти који су у школској: 2014/15 години  остварили од 36-47 ЕСПБ бодова могу се уписати у наредну годину студија у статусу самофинансирајућих студената.

IV. Студенти који су у школској: 2014/15. години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, поново уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената уз плаћање одговарајуће школарине.

Студенти су обавезни да конкуришу за буџет до  07.10. 2015. године, са индексом, у

Студентској служби.

НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ МОЛБЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ

Остави реплику