Упис 2014/15.

Висока пољопривредна школа струкових студија Шабац

ДРЖАВНА АКРЕДИТОВАНА ШКОЛА

Уписује у школској 2014/15. години студенте на следеће студијске програме:

 1. Агроменаџмент
 2. Ратарство и повртарство
 3. Сточарство
 4. Заштита биља
 5. Струковна ветерина
 6. Воћарство и виноградарство
 7. Заштита животне средине

 

Услови конкурса:

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

ДРЖАВНА АКРЕДИТОВАНА ШКОЛА

15000 Шабац, Војводе Путника бр. 56, 015/344-580, 344-998

www.vpssa.edu.rs

 

                                                 К О Н К У Р С 

за упис студената у прву годину школске 2014/15. године

на следеће студијске програме:

 

1. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:   

Назив студијског програма

буџет

самофинансирајући

Агроменаџмент

/

63

Ратарство и повртарство

1

51

Сточарство

1

14

Заштита биља

   1 р

12

Струковна ветерина

1

33

Воћарство и виноградарство

1

36

Заштита животне средине

      2+1р

17

Укупно

8

226

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: завршена средња школа у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положен пријемни испит.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА: од 25.августа  до 02. септембра 2014. године од 08-15 часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 04.септембра  2014. године  у 10 часова

Пријемни испит за све студијске програме полаже се из једног од три понуђена предмета, по избору кандидата: Биологија, Хемија и Појмови из економије и менаџмента.

РАНГ ЛИСТА: 08. септембра 2014. године у 12.00 часова

УПИС КАНДИДАТА: 10., 11. и 12.септембар 2014. године од 08-15 часова

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 50.000,00 динара Школарина за студенте странце 500,00 € могуће плаћање у 9 месечних рата).

Трошкови полагања пријемног испита  3.000,00 динара

Трошкови уписа 3.500,00 динара

 

 • Агроменаџмент (Појмови из економије и менаџмента или Биологија)
 • Ратарство и повртарство (Хемија или Биологија)
 • Сточарство (Хемија или Биологија)
 • Заштита биља (Хемија или Биологија)
 • Струковна ветерина (Хемија или Биологија)
 • Воћарство и виноградарство (Хемија или Биологија)
 • Заштита животне средина (Хемија или Биологија)

Потребна документа за упис на основне струковне студије:

 1. Диплома средње школе
 2. Сва сведочанства средње школе
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Пријава за упис (добија се из информатора)
 5. Доказ о уплати за пријемни испит

Информатор

Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац урадила је информатор за упис студената на основне и специјалистичке струковне студије.

Информатор садржи:

 1. Основне податке о школи
 2. Основне податке о основним и специјалистичким струковним студијама
 3. План и програм свих студијских програма
 4. Тестове за квалификационе испите из БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ И ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ МЕНАЏМЕНТА И ЕКОНОМИЈЕ (питања и одговори)
 5. Конкурс за упис на основне струковне студије, услове уписа, потребна документа и пријаву за упис.

Информатор се може купити у просторијама школе сваког радног дана од 8 – 15 часова. Цена информатора је 500 рсд, што улази у цену квалификационог испита.

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

Назив студијског програма

буџет

самофинансирајући

Инжењерски мемаџмент у пољопривреди

-

13

Биљна производња           

-

24

Укупно

-

37

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: стечено високо образовање, ове или друге сродне   високошколске установе, у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА: од 25.августа   до 02. септембра 2014. године од 08-15 часова

РАНГ ЛИСТА: 08. септембра 2014. године у 12.00 часова

УПИС КАНДИДАТА: 10., 11. и 12.септембар 2014. године од 08-15 часова

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 70.000,00 динара. Школарина за студенте странце 700,00 € (могуће плаћање у 9 месечних рата).

Остави реплику