Почетна

Обавештење: студенти који нису измирили рате за школарину, дужни су да то обаве до 20.12.2017. године, да би могли да овере семестар и пријаве испите у јануарском испитном року.
20150813_100104

Визија Високе пољопривредне школе струковних студија  у Шапцу је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по достигнућима свршених студената и да се као равноправни партнер укључи у европске образовне токове. Обједињавањем сопствених стручних и других ресурса и ресурса из окружења,  Висока пољопривредна школа струковних студија  у Шапцу задовољава потребе корисника услуга, власника, запослених, менаџмента, пословних партнера и друштва у целини.

Основни задатак   Високе пољопривредне школе струковних студија  у Шапцу , као образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства, струковне ветерине, агроменаџмента заштите животне средине компатибилно са трендовима образовања у Европи и свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације, почев од основног струковног до специјалистичког, перманентног и других облика образовања.

 

 

 

Оставите одговор