Почетна

Конкурс основне студије

Конкурс мастер студије

Ранг листа кандидата на мастер студијском програму Менаџмент у агробизнису

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Смедеревска Паланка: Овера летњег семестра

УПИС // Пријављивање кандидата на конкурс на Одсеку за пољопривредно – пословне студије и туризам, биће продужено

Упис у школску 2022/2023 годину

Извештај – о кандидатима пријављених на конкурс за избор у звање предавач за уже наставно – научне области Ветеринарске науке и Сточарство

Пријава испита за јунски испитни рок шк. 2021/2022.

Приступно предавање

Јунски испитни рок 2021/2022

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Смедеревска Паланка // Распоред консултација за мај

Приступно предавање за др Јелену Игњатовић

Пријава испита за априлски испитни рок шк. 2021/2022.

Априлски испитни рок 2021/2022.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Распоред за 2. семестар школске 2021/2022. године

Смедеревска Паланка // Предавања за март

Срећан Дан државности Републике Србије!

Анкета за студенте основних студија

Смедеревска Паланка // Распоред полагања испита у јануарском испитном року 2022. године

Пријава испита за јануарски испитни рок 2021/2022

Овера семестра и пријава испита за испитни рок – јануар 2022.

Јануарски испитни рок 2021/2022

Информациони системи – мастер студије

Међународни маркетинг

Смедеревска Паланка // Распоред предавања за новембар

У четвртак 11.11.2021. године Академија струковних студија Шабац неће радити

Распоред за 2. семестар школске 2021/2022. године

Распоред наставе

Основне стуковне студије

1. МЕНАЏМЕНТ

  • модул: Агроменаџмент
  • модул: Предузетништво
  • модул: Хотелијарство са ресторатерством

2. БИОТЕХНОЛОГИЈА

  • модул: Зоотехника
  • модул: Ратарство и повртарство

3. СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА

4. ЗАШТИТА БИЉА

5. ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

6. ТУРИЗАМ

7. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мастер струковне студије

  1. Менаџмент у агробизнису

Визија Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам у Шапцу је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по достигнућима свршених студената и да се као равноправни партнер укључи у европске образовне токове. Обједињавањем сопствених стручних и других ресурса и ресурса из окружења,  Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу задовољава потребе корисника услуга, власника, запослених, менаџмента, пословних партнера и друштва у целини. Основни задатак   Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу , као образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства, струковне ветерине и агроменаџмента компатибилно са трендовима образовања у Европи и свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације, почев од основног струковног до специјалистичког, перманентног и других облика образовања.

Трогодишње основне студије на   Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу усклађене су са Болоњском декларациом, као и са Европским процесима високог образовања, што подразумева. ефикасније студирање, смањену дужину студирања на три године, могућност студирања на више високошколских установа. Првенствено се води рачуна о сталном унапређењу, усавршавању и модернизацији наставе, акцентује практична настава, као и оспособљавање студената у примени нових технологија и сазнања. Приликом уписа студенти  Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  могу , изабрати један од седам студијских програма. Мањи је број предмета по семестрима, сви предмети су једносеместрални. Постоји могућност избора предмета и са других студијских програма. Оваквим начином студирања постиже се прилагођеност студија потребама привреде за одређене професије, боља сарадња и комуникација са наставницима.

Европски систем преноса бодова ЕСПБ (European Credit Transfer System – ECTS), даје могућност студентима да упишу студије на једној високошколској устаниви, наставе на другој, а заврше на некој сасвим трећој. Оптерећење студената у обављању целокупних  активности предвиђених у једној школској години износи укупно 60 ЕСПБ бодова, које добија приликом полагања испита. Студент завршава студија са прикупљених 180 бодова.