Почетна

Додела индекса студентима уписаних у прву годину студија

Распоред наставе

Електронска пријава испита за октобарски 2 испитни рок 2023

Ранг листа Академије струковних студија Шабац Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам (трећи уписни рок)

ERASMUS+ projekat: BOLJE TLO ZA BOLJE SUTRA; 14.09.2023.g. prvi on-line sastanak BS2BT projektnog tima / ERASMUS+ project: Better Soil To Better Tomorrow; 14.9.2023. first on-line BS2BT project team meeting

О Д Л У К A О УВОЂЕЊУ ВАНРЕДНОГ- ДОДАТНОГ ИСПИТНОГ РОКА У ШК.2022/2023. ГОД

УПИС ШКОЛСКЕ 2023/24 ТРЕЋИ УПИСНИ РОК (септембар 2023. године од 09:00- 14:00 часова)

Прелиминарна ранг листа Академије струковних студија Шабац Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам

ПРИЈАВА ИСПИТА, У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ


Извештај – ОДЛАЗНА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ ОСОБЉА ERASMUS+ КА107

Глобални изазови кроз призму руралног развоја у сектору пољопривреде и туризма


SECOND CALL / GLOBAL CHALLENGES THROUGH THE PRISM OF RURAL DEVELOPMENT IN THE SECTOR OF AGRICULTURE AND TOURISM

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању допунских избора за председника и чланове Студентског парламента.

FIRST CALL / GLOBAL CHALLENGES THROUGH THE PRISM OF RURAL DEVELOPMENT IN THE SECTOR OF AGRICULTURE AND TOURISM

Оглас за плаћену летњу праксу у Турској

Распоред наставе

Дана 15. и 16. фебруара Академија струковних студија Шабац неће радити

Стипендије Владе Мађарске и Министарства пољопривреде Мађарске за академску 2023/2024. годину – Мастер програми

Пријављивање за припремну наставу за полагање класификационог испита

Основне стуковне студије

1. МЕНАЏМЕНТ

  • модул: Агроменаџмент
  • модул: Предузетништво

2. БИОТЕХНОЛОГИЈА

  • модул: Зоотехника
  • модул: Ратарство и повртарство

3. ЗАШТИТА БИЉА

4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мастер струковне студије

  1. Менаџмент у агробизнису

Визија Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам у Шапцу је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по достигнућима свршених студената и да се као равноправни партнер укључи у европске образовне токове. Обједињавањем сопствених стручних и других ресурса и ресурса из окружења,  Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу задовољава потребе корисника услуга, власника, запослених, менаџмента, пословних партнера и друштва у целини. Основни задатак   Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу , као образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства, струковне ветерине и агроменаџмента компатибилно са трендовима образовања у Европи и свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације, почев од основног струковног до специјалистичког, перманентног и других облика образовања.

Трогодишње основне студије на   Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу усклађене су са Болоњском декларациом, као и са Европским процесима високог образовања, што подразумева. ефикасније студирање, смањену дужину студирања на три године, могућност студирања на више високошколских установа. Првенствено се води рачуна о сталном унапређењу, усавршавању и модернизацији наставе, акцентује практична настава, као и оспособљавање студената у примени нових технологија и сазнања. Приликом уписа студенти  Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  могу , изабрати један од седам студијских програма. Мањи је број предмета по семестрима, сви предмети су једносеместрални. Постоји могућност избора предмета и са других студијских програма. Оваквим начином студирања постиже се прилагођеност студија потребама привреде за одређене професије, боља сарадња и комуникација са наставницима.

Европски систем преноса бодова ЕСПБ (European Credit Transfer System – ECTS), даје могућност студентима да упишу студије на једној високошколској устаниви, наставе на другој, а заврше на некој сасвим трећој. Оптерећење студената у обављању целокупних  активности предвиђених у једној школској години износи укупно 60 ЕСПБ бодова, које добија приликом полагања испита. Студент завршава студија са прикупљених 180 бодова.