Контакт професора, предавача, асистената

Име и презиме Наставно звање Назив функције
др Дејан Ж. Грујић професор струквних студија grujicd68@gmail.com
др Вера М. Рашковић професор струквних студија vera.raskovic75@gmail.com
 др Горан
Станишић
професор
струковних
студија
dr.goran.stanisic@gmail.com
др Снежана Д. Тошковић професор
струковних
студија
snezatos@gmail.com
др Бошко Ж. Војновић професор струквних студија bosko_v@mts.rs
др Младен Д. Дугоњић  професор струквних студија  dugonjic015@gmail.com
 др Љиљана М. Танасић  професор струквних студија  ljiljana3101@gmail.com
др Саша В. Спасојевић професор струквних студија sasaspasojevic69@gmail.com
др Нада В. Бузаџић Николајевић професор струквних студија nadi1510@gmail.com
 др Мирољуб Д. Ђенадић  професор струквних студија  miroljub.djenadic@gmail.com
 др Злата Живковић  професор струквних студија  zlatazivkovic@gmail.com
др Марија Бајагић  професор струквних студија bajagicmarija@yahoo.com
др Петар Павловић професор струквних студија petarpavlovic@yahoo.com
Мр Ивана С.Владимировић предавач  ivanavl85@mts.rs
Ма Милан С. Глишић предавач milanglisic88@gmail.com
др Биљана П.Делић Вујановић предавач biljanadelic84@gmail.com
Ма Тамара Н. Петковић асистент ptamara0210@gmail.com
Дипл. инж. Војислав Д. Томић асистент vojatomic@gmail.com
дипл.инж. Владимир Р. Степић наставник вештина vladastepic@gmail.com
 др Горан Р. Стојићевић  предавач  csugoran@gmail.com
 др Немања И. Стошић  предавач  nemanjastosic.vpssa@gmail.com
 мр Сузана Кнежевић  предавач  sdknez@gmail.com
 др Милена Милојевић  виши предавач  milena.n.milojevic23@gmail.com
 др Теодор Симеуновић  предавач  drteodorsimeunovic@gmail.com

 

Овај унос је објављен под ОБАВЕШТЕЊА. Забележите сталну везу.

Оставите одговор