Алумни

Алумни је реч латинског порекла настала од (множине) речи „alaumnus“, што значи старатељство или штићеник). Алумни је популарни назив за бивше студенте неке високошколске установе (најчешће универзитета или академија) који остаје у вези с њом. Алумни су широм света уобичајена удружења, а на неким универзитетима и академијама имају дугогодишњу традицију.

По успешном завршетку студија на Академији струковних студија Шабац (Одсек за пољопривредно пословне студије) Вам отвара могућност да постанете део АКАДЕМИЈА АЛУМНИ заједнице, која настоји да задржи контакте са својим свршеним студентима и ојача пословне и друштвене везе између бивших студената академије. На тај начин сви наши студенти завршетком школовања могу унапредити постојећа и стићи нова познанства (са професорима, асистентима и осталим колегама), а где се редовно могу информисати о свим актуелностима на академији и окружењу кроз организована дружења, путовања, размену искустава и знања.

Овим путем Вас са посебним задовољством обавештавамо да је у току процес оснивања АКАДЕМИЈА АЛУМНИ КЛУБА као добровољне асоцијације студената који су дипломирали и мастерирали на Академији струковних студија Шабац. Надамо се да ћете и Ви са ентузијазмом прихватити учешће у креирању што веће мреже студената и тако постати члан алумни клуба.

Циљеви Алумни клуба

  • упостављање и одржавање везе између Академије и њених студената након завршетка студирања;
  • повезивање свих некадашњих студената кроз дружења и размену искустава;
  • развијање сарадње између Академије и предузећа или организација у којима раде бивши студенти;
  • размена стручних и пословних информација између чланова АКАДЕМИЈА АЛУМНИ удружења;
  • промоција, унапређење и повезивање делатности Академије и пословне заједнице;
  • успостављање сарадње са другим Алумни организацијама из земље и региона;
  • саветодавна подршка свршених студената за унапређењу рада и спровођења ефикаснијег научно-истраживачког рада на Академији;
  • сарадња Академије и предузећа у којима раде бивши студенти у смеру скретања пажње потенцијалним послодавцима на запошљавање будућих струковних кадрова.

Чланство

Чланом АКАДЕМИЈА АЛУМНИ организације студената Акаденије струковних студија Шабац постаје се завршетком неког од студијских програма на Академији и попуњавањем Обрасца за пријем у чланство АКАДЕМИЈА АЛУМНИ организацију студената, чиме се прихватају циљеви, права и обавезе Алумни организације утврђених правним актима. Све упите можете слати на е-маил адресу informatika@vpssa.edu.rs

Списак запослених студената (алумниста) можете видети на овој страници.