Акредитација

Download:

Академија установе Академије струковних студија Шабац

Акредитација установе

Акредитација мастер струковних студија 2020. године

Уверење и одлука о акредитацији мастер студијског програма Менаџмент у агробизнису

Акредитације 2017. године

Уверење и одлука о акредитацији студијског програма Заштита биља

Уверење и одлука о акредитацији студијског програма Биотехнологија

Уверење и одлука о акредитацији студијског програма Туризам

Уверење и одлука о акредитацији студијског програма Заштита животне средине

Уверење и одлука о акредитацији студијског програма Менаџмент са 3 модула

Уверење и одлука о акредитацији студијског програма Струковна ветерина

Уверење и одлука о акредитацији студијског програма Воћарство и виноградарство

Акредитације 2012. године

Уверење о акредитацији

Акредитација агроменаџмент

Акредитација заштита животне средине

Акредитација заштите биља

Акредитација ратарство и повртарство

Акредитација сточарство

Акредитација струковна ветерина

 

 

Оставите одговор