Контакт

Адреса: Војводе Путника 56 Шабац

Мејл: vpssa@ptt.rs, studentska.sluzba@vpssa.edu.rs, informatika@vpssa.edu.rs

Телефони

  • Директор: 381 15 344582
  • Секретар: 381 15 344998
  • Секретаријат: 381 15 344580
  • Факс: 381 15 344578

Рачун: 840-231666-38
Модел 97
Позив на број 53-02209-742121-00-04-940

Оставите одговор