Контакт

Адреса: Војводе Путника 56 Шабац

Мејл: vpssa@ptt.rs, studentska.sluzba@vpssa.edu.rs, informatika@vpssa.edu.rs

Телефони

  • Директор/Факс: 381 15 344 582
  • Секретар: 381 15 344 998
  • Секретаријат: 381 15 344 580

Рачун: 840-2116666-41
Позив на број

  • 0201-број индекса —–>Пријемни испит, уписнина, школарина, овера семестра, обнова године
  • 0202-број индекса—–>Испити, захтев за одобрење теме мастер рада, одбрана завршног рада (за основне и мастер студије), издавање уверења о дипломирању, издавање диплома, издавање уверења о положеним испитима
  • 0203-број индекса—–>Испис, потврде, документа на реверс…

Оставите одговор