Научне области

СПИСАК  НАСТАВНО  НАУЧНИХ ОБЛАСТИ

 1. Заштита биља
 2. Хемија и технологија
 3. Економске науке
 4. Сточарство
 5. Рачунарство и информатика
 6. Биологија
 7. Менаџмент
 8. Ратарство
 9. Маркетинг
 10. Повртарство
 11. Пољопривредна механизација
 12. Ветеринарске науке
 13. Заштита животне средине
 14. Вештине и пракса у пољопривреди (биотехнологији)
 15. Страни језици
 16. Воћарство
 17. Виноградарство
 18. Крмно биље
 19. Туризам

СПИСАК ПРЕДМЕТА ПО  НАСТАВНО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА

 • Заштита биља
Предмети Професори Сарадници у настави
Општа фитопатологија Немања Стошић Војислав Томић
Посебна фитопатологија Немања Стошић Војислав Томић
Општа ентомологија Немања Стошић Војислав Томић
Посебна ентомологија Немања Стошић Војислав Томић
Општа фитофармација са токсикологијом Злата Живковић Војислав Томић
Посебна фитофармација Злата Живковић Војислав Томић
Корови и њихово сузбијање Вера Милошевић Војислав Томић
Воћарство Милисав Митровић Милисав Митровић
Виноградарство Милисав Митровић Милисав Митровић
Фитопатологија Немања Стошић Војислав Томић
Ентомологија Немања Стошић Војислав Томић
Агроекологија и заштита животне средине Вера Милошевић Вера Милошевић
Заштита ратарских и повртарских биљака Немања Стошић Немања Стошић
Заштита воћа и винове лозе Немања Стошић Немања Стошић
Заштита поврћа Злата Живковић Војислав Томић
Интерална заштита Злата Живковић Војислав Томић
Инвазивни организми Злата Живковић Милан Глишић
Стручна пракса
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Хемија и технологија
Хемија Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Teхнологија чувања и прераде воћа Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Обновљени извори енергије Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Мониторинг животне средине Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Санитарна хигијена туристичких објеката Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Менаџмент храном и пићем Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Биохемија Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Економске науке 
Стратегијско пословно планирање Бошко Војновић Ивана Владимировић
Агробизнис Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Пословна економија Дејан Грујић Ивана Владимировић
Монетарна економија Дејан Грујић Ивана Владимировић
Хотелијерство Бошко Војновић Ивана Владимировић
Економија Дејан Грујић Ивана Владимировић
Саобраћај у туризму Васо Комненић Васо Комненић
Туризам у специјалним резерватима природе Бошко Војновић Ивана Владимировић
Односи с јавношћу Teoдор Симеуновић Teoдор Симеуновић
Пословање туристичких и хотелских предузећа Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић
Савремене тенденције у хотелијерству и туризму Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић
Тржиште и маркетинг пољопривредних производа Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Економика туризма и угоститељства Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић
Вински туризам Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић
Основи рачуноводства Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Понашање и заштита потрошача Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Пословно планирање Бошко Војновић Бошко Војновић
Стручна пракса Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Сточарство
Ловна привреда Владимир Млађан Владимир Млађан
Пчеларство Владимир Млађан Владимир Млађан
Коњарство Владимир Млађан Владимир Млађан
Неконвенционална сточарска производња Горан Станишић Горан Станишић
Говедарство Горан Станишић Горан Станишић
Зоохигијена Горан Станишић Биљана Делић Вујановић
Рибарство Горан Станишић Биљана Делић Вујановић
Свињарство Сретен Митровић Горан Станишић
Анимални и генетички ресурси Сретен Митровић Горан Станишић
Опште сточарство Сретен Митровић Горан Станишић
Биолошке основе сточарства Сретен Митровић Горан Станишић
Ситно сточарство Сретен Митровић Горан Станишић
Специјалана исхрана домаћих  животиња Иван Бошњак Иван Бошњак
Исхрана домаћих животиња Иван Бошњак Иван Бошњак
Млекарство Драган Вујадиновић Биљана Делић Вујановић
Производња и познавање млека Драган Вујадиновић Биљана Делић Вујановић
Анимални производи Драган Вујадиновић Горан Станишић
Практична обука у сточарству Биљана Делић Вујановић
Репродукција Горан Станишић Биљана Делић Вујановић
Нове технологије у сточарству и аквапривреди* Горан Станишић Владимир Павловић
Генетика са оплемењивањем домаћих животиња Горан Станишић Владимир Павловић
Сточарство са генетиком Горан Станишић Владимир Павловић
Органска сточарска производња Горан Станишић Владимир Павловић
Очување генетских ресурса домаћих и гајених  животиња Горан Станишић Владимир Павловић
Стручна пракса Биљана Делић Вујановић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Рачунарство и информатика
Информатика са статистиком Петар Павловић Тамара Петковић
Интернет Петар Павловић Тамара Петковић
Електронско пословање Петар Павловић Тамара Петковић
Пословни информациони системи Петар Павловић Тамара Петковић
Менаџмент иновација Васо Комненић Васо Комненић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Биологија
Ботаника Вера  Милошевић Милан Глишић
Биологија Вера  Милошевић Милан Глишић
Екологија Вера  Милошевић Милан Глишић
Микробиологија Вера  Милошевић Милан Глишић
Микробиологија земљишта Вера  Милошевић Милан Глишић
Пољопривредна зоологија Вера  Милошевић Милан Глишић
Агроекологија и заштита животне средине Вера  Милошевић Милан Глишић
Физиологија биљака Вера  Милошевић Милан Глишић
Заштита биодиверзитета Вера  Милошевић Милан Глишић
Управљање у еколошки осетљивом подручју Вера Милошевић

Вера Рашковић

Вера Милошевић

Вера Рашковић

Завршни рад
Специјалистички рад
 •  Менаџмент
Агроменаџмент Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић
Аграрни менаџмент Бошко Војновић Ивана Владимировић
Менаџмент Бошко Војновић Ивана Владимировић
Пословно планирање Бошко Војновић Ивана Владимировић
Управљање финансијама Дејан Грујић Ивана Владимировић
Управљање људским ресурсима Дејан Грујић Ивана Владимировић
Управљање пројектом Бошко Војновић Ивана Владимировић
Управљање квалитетом Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Кризни менаџмент и предузетништво Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Управљање инвестицијама Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић
Стратегијско пословно планирање Бошко Војновић Ивана Владимировић
Принципи исхране са планирањем менија Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић
Међународно хотелијерствио и туризам Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић
*Основи агроменаџмента Бошко Војновић Саша Спасојевић
Стратегијски менаџмент Бошко Војновић Саша Спасојевић
Менаџмент у пољопривреди Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић
Менаџмент финансија и рачуноводства Дејан Грујић Мирољуб Ђенадић
Управљање пројектима у области заштите животне средине Бошко Војновић Ивана Владимировић
Рурални развој и туризам Горан Стојићевић Горан Стојићевић
Предузетништво у туризму Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Менаџмент у туризму и угоститељству Бошко Војновић Бошко Војновић
Ресторатерство Бошко Војновић Бошко Војновић
Предузетништво Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Стручна пракса
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Ратарство
Посебно ратарство I Вера Рашковић Вера Рашковић
Посебно ратарство II Вера Рашковић Вера Рашковић
Опште ратарство Снежана Тошковић Снежана Тошковић
Лековито биље Снежана Тошковић Снежана Тошковић
Ратарство Снежана Тошковић Снежана Тошковић
Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић Вера Рашковић
Агротехника ратарских култура Вера Рашковић Вера Рашковић
*Нове технологије у биљној производњи

(предмет укинут од 2014)

Вера Рашковић /

Драгољуб Жунић

Вера Рашковић
Педологија Младен Дугоњић Младен Дугоњић
Агрохемија Младен Дугоњић Младен Дугоњић
Мелиорације Младен Дугоњић Младен Дугоњић
Наводњавање у биљној производњи Младен Дугоњић Младен Дугоњић
Управљање земљишним и водним ресурсима Младен Дугоњић Младен Дугоњић
Загађење и заштита земљишта Младен Дугоњић Младен Дугоњић
Управљање у еколошки осетљивом подручју Вера Милошевић

Вера Рашковић

Вера Милошевић

Вера Рашковић

Одржива пољопривреда Снежана Тошковић Снежана Тошковић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Маркетинг
Mеђународни маркетинг Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Маркетинг у хотелијерству Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Маркетинг Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Тржиште и маркетинг пољопривредних производа Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Понашање и заштита потрошача Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Стручна пракса Драгана Симић Антонијевић Драгана Симић Антонијевић
Осноси с јавношћу Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Повртарство
Повртарство Вера Рашковић Вера Рашковић
Производња поврћа на отвореном пољу Вера Рашковић Вера Рашковић

 

Производња поврћа у заштићеном

простору

Вера Рашковић Вера Рашковић

 

Органска производња воћа и поврћа Милисав Митровић

Вера Рашковић

Милисав Митровић

Вера Рашковић

Еколошка биљна производња Милисав Митровић

Вера Рашковић

Милисав Митровић

Вера Рашковић

Стручна пракса Предметни професор – Ментор на спец. студ. Предметни професор – основне студије –Ратарство и повртарство
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Пољопривредна механизација
Пољопривредне машине Васо Комненић Васо Комненић
Машине и уређаји Васо Комненић Васо Комненић
Практична обука на машинама и уређајима Васо Комненић Васо Комненић
Пољопривредне машине  II Васо Комненић Владимир Степић
Менаџмент иновација Васо Комненић/

Светлана Лазаревић Петровић

Васо Комненић/

Светлана Лазаревић Петровић

Технички аспекти заштите животне средине Васо Комненић Васо Комненић
Сабораћај у туризму Васо Комненић Васо Комненић
Стручна пракса
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Ветеринарске науке
Здравствена заштита домаћих животиња Иван Бошњак Иван Бошњак
Анатомија домаћих животиња са физиологијом Иван Бошњак Иван Бошњак
Паразитске болести Иван Бошњак Иван Бошњак
Патологија Владимир Млађан Марко Рувидић
Заразне болести Владимир Млађан Марко Рувидић
Амбулантна клиника Владимир Млађан Марко Рувидић
Болести  копитара и месоједа Владимир Млађан Марко Рувидић
Болести папкара Владимир Млађан Марко Рувидић
Билести живине и птица Биљана Делић Вујановић Давор Шашић
Фармакологија Биљана Делић Вујановић Биљана Делић Вујановић
Хирургија Биљана Делић Вујановић Биљана Делић Вујановић
Хигијена и технологија меса Биљана Делић Вујановић Биљана Делић Вујановић
Пчеларство Владимир Млађан Марко Рувидић
Микробиологија Вера  Милошевић

Иван Бошњак

Марко Рувидић
Породиљство Горан Станишић Владимир Павловић
Сточарство са генетиком Горан Станишић Горан Станишић
Стручна пракса Владимир Млађан Марко Рувидић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Заштита животне средине
Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић Вера Рашковић
Мониторинг животне средине Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Заштита од буке Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Технички аспекти заштите животне средине Васо Комненић Васо Комненић
Законска регулатива у области животне средине Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Обновљени извори енергије Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Стручна пракса Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Eнергетска ефикасност Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Загађење и заштита вода и ваздуха Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Загађење и заштита земљишта Младен Дугоњић Младен Дугоњић
Управљање животном средином и природним ресурсима Горан Стојићевић Милан Глишић
Систем менаџмента отпадом Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Инвазивни организми Злата Живковић Милан Глишић
Завршни рад
Специјалистички рад
 •  Вештине и пракса у пољопривреди (биотехнологији)
Практична обука на пољ. машинама Владимир Степић
Практична обука у биљној производњи 1 Владимир Степић
Практична обука у биљној производњи 2 Владимир Степић
Радна пракса – воћарство и виноградарство Владимир Степић
Стручна пракса: ратарство и повртарство, заштита биља, воћарство и виноградарство Владимир Степић
Практична обука у области заштите животне средине Владимир Степић
 • Страни језици
Енглески језик Нада Бузаџић Николајевић Нада Бузаџић Николајевић
Пословни енглески I Нада Бузаџић Николајевић Нада Бузаџић Николајевић
Пословни енглески  II Нада Бузаџић Николајевић Нада Бузаџић Николајевић
Енглески језик у хотелијерству и ресторатерству Нада Бузаџић Николајевић Нада Бузаџић Николајевић
Италијански језик Нада Бузаџић Николајевић Нада Бузаџић Николајевић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Воћарство
Опште воћарство Mилисав Митровић Mилисав Митровић
Посебно воћарство I Милисав Митровић Mилисав Митровић
Посебно воћарство II Милисав Митровић Mилисав Митровић
Помологија Милисав Митровић Mилисав Митровић
Специјално воћарство Милисав Митровић Mилисав Митровић
Чување и прерада воћа Љиљана Танасић Љиљана Танасић
Органска производња воћа и поврћа Милисав Митровић

Вера Рашковић

Милисав Митровић

Вера Рашковић

Еколошка биљна производња Милисав Митровић

Вера Рашковић

Милисав Митровић

Вера Рашковић

Завршни рад
Специјалистички рад
 • Виноградарство
Опште виноградарство Драгољуб Жунић Драгољуб Жунић
Посебно виноградарство Драгољуб Жунић Драгољуб Жунић
Ампелографија Драгољуб Жунић Драгољуб Жунић
Специјално виноградарство Драгољуб Жунић Драгољуб Жунић
Винарство са подрумарством Милисав Митровић Милисав  Митровић
Нове технологије у биљној производњи Драгољуб Жунић /

Вера Рашковић

Вера Рашковић
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Крмно биље
Крмно биље Снежана Тошковић Снежана Тошковић
Агротехника крмног биља Снежана Тошковић Снежана Тошковић
Стручна пракса
Завршни рад
Специјалистички рад
 • Туризам
Предузетништво у туризму Саша Спасојевић Саша Спасојевић
Туристичка географија Горан Сојићевић Горан Сојићевић
Вински туризам Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић
Туризам у специјалним резерватима природе Бошко Војновић Ивана Владимировић
Рурални развој и туризам Горан Стојићевић Горан Стојићевић
Међународно хотелијерствио и туризам Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић
Савремене тенденције у хотелијерству и туризму Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић
Управљање животном средином и природним ресурсима Горан Стојићевић Милан Глишић
Пословање туристичких и хотелских предузећа Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић
Стручна пракса
Завршни рад
Специјалистички рад

Оставите одговор