Запослени

Директор:

Шеф одсека за Биотехнологију са два модула (Зоотехника и Ртарство и повртарство) и шеф одсека за Струковну ветерину:

Шеф одсека за Заштиту животне средине:

Шеф одсека за Заштиту биља и шеф одсека за Воћарство и виноградарство:

Шеф одсека за Туризам и шеф одсека Студијског програма специјалистичких студија Инжењерски менаџмент у пољопривреди.

Шеф одсека за Менаџмент са три модула (Агроменаџмент, Хотелијерство са песторатерством и Предузетништво):

Професори струковних студија:

Професори запослени на 1/3 радног времена

  • Проф. др Драгољуб Жунић
  • Проф. др Сања Вулетић
  • Проф. др Иван Станчић

Предавачи:

Предавачи запослени на 1/3 радног времена

  • др Иван Бошњак

Наставници:

Асистенти:

Сарадник у настави:

Сарадници запослени на 1/3 радног времена

  • Марко Рувидић

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор