Запослени

Директор:

Помоћник директора и шеф одсека за Заштиту биља:

Шеф одсека за Ратарство и повртарство:

Шеф одсека за Заштиту животне средине:

Шеф одсека за Агроменаџмент и Туризам:

Шеф одсека за Сточарство и Струковну ветерину:

Професори струковних студија:

Професори запослени на 1/3 радног времена

  • Проф. др Драгољуб Жунић
  • Проф. др Светлана Карић
  • Проф. др Ђорђе Стевановић
  • Проф. др Сања Вулетић

Предавачи:

Предавачи запослени на 1/3 радног времена

  • др Иван Бошњак

Наставници:

Асистенти:

Сарадник у настави:

Сарадници запослени на 1/3 радног времена

  • Марко Рувидић

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор