Запослени

  • Проф. др Бошо Војновић // Шеф одсека за Туризам и шеф одсека Студијског програма специјалистичких студија Инжењерски менаџмент у пољопривреди.
  • Проф. др Горан Станишић // Шеф одсека за Биотехнологију са два модула (Зоотехника и Ратарство и повртарство) и шеф одсека за Струковну ветерину

Професори струковних студија:

Професори запослени на 1/3 радног времена

  • Проф. др Драгољуб Жунић
  • Проф. др Иван Станчић

Предавачи:

  • др Теодор Симеуновић
  • др Мирољуб Ђенадић
  • др Горан Стојићевић

Предавачи запослени на 1/3 радног времена

  • др Иван Бошњак

Наставници:

  • дипл. инг. Владимир Степић (Практична настава)

Асистенти:

Сарадник у настави:

Сарадници запослени на 1/3 радног времена

  • Марко Рувидић

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор