Запослени

 • Проф. др Вера Рашковић // Руководилац студијских програма Заштита животне средине и Заштита биља и Воћарство и виноградарство
 • Проф. др Саша Спасојевић // Руководилац студијских програма
  Туризам и Менаџмент (модули Агроменаџмент, Предузетништво и Хотелијерство са ресторатерством) и Менаџмент у агробизнису (Мастер струковне студије),
 • Проф. др Горан Станишић // Руководилац студијских програма
   Биотехнологија (модул Зоотехника и модул Ратарство и повртарство) и Струковна ветерина,

Професори струковних студија:

Професори запослени на 1/3 радног времена

 

Виши предавачи:

 • др Милена Милојевић

Предавачи:

Предавачи запослени на 1/3 радног времена

 • др Иван Бошњак
 • др Петар Павловић
 • др Марија Бајагић

Наставници:

 • дипл. инг. Владимир Степић (Практична настава)

Асистенти:

Сарадник у настави:

Сарадници запослени на 1/3 радног времена

 • двм Предраг Савић

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор