Тестови и колоквијуми

Колоквијум из  Хотелијерства  заказан је за понедељак 26.12.2022. у 09:50 часова.
Колоквијум из Монетарне економије заказан је за уторак 27.12.2022. у 10:00 часова.

2. Клоквијум из Хемије заказан је за 26.12.2022. у 10:00.
2. ТЕСТ из Хемије заказан је за 09.01.2023. у 10:00

Колоквијум из предмета:

1. Односи с јавношћу,

2. Кризни менаџмент и предузетништво,

Одржаће се у уторак, 6. децембра у 9:50

Колоквијум из предмета:

Управљање инвестицијама

Одржаће се у петак, 9. децембра у 11:00

Први ТЕСТ из Хемије заказан је за 28.11.2022. у 9:00

Први Клоквијум из Хемије заказан је за 5.12.2022. у 9:00.

Обавештење за студенте 2. године Менаџмента (модул Хотелијерство и ресторатерство) и Туризма

  • Први колоквијум из предмета Хотелијерство биће одржан 14.11.2022. у 09:50 часова.

Обавештење за студенте 2. године Менаџмента-модул Предузетништво

  • Први колоквијум из предмета Монетарна економија биће одржан 15.11.2022. у 10 часова.

Обавештење за студенте 2. године Заштите животне средине

  • Први тест из предмета Технички аспекти заштите животне средине биће одржан 15.11.2022.

Обавештење за студенте 3. године Заштите животне средине

  • Први тест из предмета Управљање животном средином и природним ресурсима биће одржан 14.11.2022. у 10 часова.
  • Први колоквијум из предмета Систем менаџмента отпадом биће одржан 23.11.2022. у 10 часова.