Ненаставно особље

Р. Бр. Име и презиме Радно место
 –  –
1. дипл. екон. Светлана Васиљевић Руководилац финансиjско – рачуноводствених послова одсека
2. дипл. екон. Наташа Мартиновић Дипломирани библиотекар
3. екон. Јованка Гагић Самостални финансиjско  – рачуноводствени сарадник
4. инж. Љиљана Марковић Виши стручно технички сарадник за рад у лабараторијама
5. струк. инж. Драгица Манојловић Виши стручно технички сарадник за рад у лабараторијама
6. струк. инж. Снежана Радаковић Симић Виши стручно технички сарадник за рад у лабараторијама
7. струк. инж. Дамир Пајић Администратор информационих система и технологија и уређаја
8. струк. инж. Петар Илић Виши стручно технички сарадник за студије и студентска питања
9. струк. инж. Јелена Робинић Виши стручно технички сарадник  за студије и студентска питања
10. Антић Драган Домар
11. Живанка Томић Чистачица
12. Миланка Алексић Чистачица
13. Вера Јовановић Чистачица