Ненаставно особље

Р. Бр. Име и презиме Радно место
 –  –
1. дипл. екон. Светлана Васиљевић Руководилац финансиjско – рачуноводствених послова одсека
2. дипл. екон. Наташа Мартиновић Дипломирани библиотекар
3. струк. инж. Драгица Манојловић Виши стручно технички сарадник за рад у лабараторијама
4. струк. инж. Дамир Пајић Администратор информационих система и технологија и уређаја
5. струк. инж. Петар Илић Виши стручно технички сарадник за студије и студентска питања
6. струк. инж. Снежана Радаковић Симић Виши стручно технички сарадник за рад у лабараторијама
7. струк. инж. Јелена Робинић Виши стручно технички сарадник за студије и студентска питања
8. Антић Драган Домар
9.  Живанка Томић  Чистачица
10. Миланка Алексић Чистачица
11. Вера Јовановић Чистачица