Ненаставно особље

Р. Бр. Име и презиме Радно место
1. дипл. прав. Наташа Марковић Шеф канцеларија стручних служби одсека – Секретар школе
2. дипл. екон. Светлана Васиљевић Руководилац финансиjско – рачуноводствених послова одсека
3. дипл. екон. Наташа Мартиновић Дипломирани библиотекар
4. екон. Јованка Гагић Самостални финансиjско  – рачуноводствени сарадник
5. инж. Љиљана Марковић Виши стручно технички сарадник за рад у лабараторијама
6. струк. инж. Драгица Манојловић Виши стручно технички сарадник за рад у лабараторијама
7. струк. инж. Снежана Радаковић Симић Виши стручно технички сарадник за рад у лабараторијама
8. струк. инж. Дамир Пајић Администратор информационих система и технологија
9. струк. инж. Петар Илић Виши стручно технички сарадник за студије и студентска питања
10. Антић Драган Домар
11. Живанка Томић Чистачица
12. Миланка Алексић Чистачица
13. Вера Јовановић Чистачица