Распоред наставе

Распоред наставе у ЛЕТЊЕМ семестру 2018/2019.

Распоред консултација са професорима можете погледати овде…Консултације

  • Основне струковне студије Шабац

Заштита биља

Воћарство и виноградарство

Заштита животне средине

Менаџмент са модулима:

Струковна ветерина

Биотехнологија

Туризам

  • Основне струковне студије Смедеревска Паланка 

Агроменаџмент

Ратарство и повртарство

Заштита животне средине

  • Основне струковне студије за студенте из радног односа/консултације које се одржавају суботом

Заштита биља

Воћарство и виноградарство

Заштита животне средине

Менаџмент са модулима:

Струковна ветерина

Биотехнологија:

Туризам

  • Специјалистичке студије

Инжењерски менаџмент у пољопривреди

Биљна производња