Распоред наставе

Распоред наставе у ЛЕТЊЕМ семестру 2019/2020.

Распоред консултација са професорима можете погледати овде…Консултације

  • Основне струковне студије Шабац

Заштита биља

Воћарство и виноградарство

Заштита животне средине

Менаџмент са модулима:

Струковна ветерина

Биотехнологија

Туризам

  • Основне струковне студије Смедеревска Паланка 

Агроменаџмент

Ратарство и повртарство

Заштита животне средине

  • Основне струковне студије за студенте из радног односа/консултације које се одржавају суботом

Заштита биља

Воћарство ивиноградарство

Заштита животне средине

Менаџмент са модулима:

  • Агроменаџмент
  • Хотелијерство са ресторатерством
  • Предузетништво

Струковна ветерина

Биотехнологија:

  • Ратарство и повртарство
  • Зоотехника

Туризам