Разлози оснивања

Потребе за профилима стручњака који дипломирају у овој Школи условљене су претежно пољопривредном производњом ужег гравитационог подручја (Мачвански и Колубарски округ), а и много шире: Војводина и Република Српска (нарочито Семберија). Истини за вољу због реномеа Школе наши студенти су и сада из Република бивше Југославије, чиме се поносимо. У последње време враћају нам се уписници из Афричких земаља, којих је 80-тих година било у значајном броју.О пољопривредном обележју Мачванског и Колубарског региона довољно говоре подаци о социо – економској структури становништва и учешћу дохотка из пољопривреде у укупном дохотку. Тако удео пољопривредно активног у укупно активном становништву за подручје мачванског и колубарског округа износи 52%, а у Републици Србији 34%. Затим, учешће дохотка из пољопривреде у укупном дохотку за мачвански и колубарски округ је 43%, док за Републику Србију износи 18,7%. Подручје мачванског и колубарског округа има већу аграрну насељеност (број пољопривредног становништва на 100 хектара пољопривредног земљишта), за 43,9% од целокупне територије Републике Србије. Наведени показатељи упућују на чињеницу да је Школа лоцирана на изразито пољопривредном подручју (слични су показатељи Сремског округа и Семберије).Враћањем земљишта у приватно власништво, створени су новонастали услови и потребе за кадром који ће радити на сопственим имањима. Имања пољопривредника се увећавају, на њима се организује пољопривредна производња са најсавременијом опремом и технологијом по европским стандардима, што је разлог више образовања младих у овој Школи која им може дати знања са којима могу кроз своје производе конкурисати европским производима. Даљим кадровским и материјалним јачањем, сталним иновирањем наставних планова и програма, перманентним повезивањем са пољопривредним и сродним организацијама ствара се још боља перспектива Школе и гарантује њена сигурна будућност.Школа је почела активно да организује предавања земљорадницима чиме их едукује у области сточарства, ратарства, заштите биља, све у циљу добијања квалитетног и здравствено безбедног производа на свом имању. 

Оставите одговор