Почетна

Обавезна посета 91. међународном пољопривредном сајму у Новом Саду за све студенте друге и трће године

B2B-Zahtev za društvene mreže i web 3

Срећан 4. април Дан студената

Свечана додела диплома субота, 6. април 2024. са почетком у 12:00 часова

Распоред полагања испита у априлском испитном року 2023/24 ш.г.

У уторак 12.3.2024. године у 12h бити свечано отварање изложбе фотографија „ГЕОПАРК ЂЕРДАП – Путовање кроз први и једини геопарк у Србији“

Second Call GIRR 2024

ОБАВЕШТЕЊЕ САМОФИНАНСИРАЈУЋИМ СТУДЕНТИМА I, II и III ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ И МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Распоред наставе

ERASMUS+ projekat: BOLJE TLO ZA BOLJE SUTRA; 18.01.2024.g. drugi on-line sastanak BS2BT projektnog tima

Распоред полагања испита у јануарском испитном року 2023/24 ш.г.

ПРИЈАВА ИСПИТА, ОВЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

First Call – GIRR 2024

Понедељак 08-01-2024. године је нерадни дан

Мастер студије // Информациони системи

Студентске картице

Нема наставе за викенд због државног празника Примирје у Првом светском рату

Предузетништво у туризму / модул Предузетништво / радни однос

Визија Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам у Шапцу је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по достигнућима свршених студената и да се као равноправни партнер укључи у европске образовне токове. Обједињавањем сопствених стручних и других ресурса и ресурса из окружења,  Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу задовољава потребе корисника услуга, власника, запослених, менаџмента, пословних партнера и друштва у целини. Основни задатак   Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу , као образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства, струковне ветерине и агроменаџмента компатибилно са трендовима образовања у Европи и свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације, почев од основног струковног до специјалистичког, перманентног и других облика образовања.

Трогодишње основне студије на   Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу усклађене су са Болоњском декларациом, као и са Европским процесима високог образовања, што подразумева. ефикасније студирање, смањену дужину студирања на три године, могућност студирања на више високошколских установа. Првенствено се води рачуна о сталном унапређењу, усавршавању и модернизацији наставе, акцентује практична настава, као и оспособљавање студената у примени нових технологија и сазнања. Приликом уписа студенти  Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  могу , изабрати један од седам студијских програма. Мањи је број предмета по семестрима, сви предмети су једносеместрални. Постоји могућност избора предмета и са других студијских програма. Оваквим начином студирања постиже се прилагођеност студија потребама привреде за одређене професије, боља сарадња и комуникација са наставницима.

Европски систем преноса бодова ЕСПБ (European Credit Transfer System – ECTS), даје могућност студентима да упишу студије на једној високошколској устаниви, наставе на другој, а заврше на некој сасвим трећој. Оптерећење студената у обављању целокупних  активности предвиђених у једној школској години износи укупно 60 ЕСПБ бодова, које добија приликом полагања испита. Студент завршава студија са прикупљених 180 бодова.