Почетна

Mогућности за мобилност студената и наставника са циљем побољшања образовања на високошколским установама у CEEPUS мрежи

Додела диплома

Пријава испита и овера семестра за ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

Отворена врата

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Обавештење за самофинансирајуће студенте

STED 2021 / Позив на конференцију, Бугарска

Позив на конференцију, Бугарска

За Првомајске и Васкршње празнике Академија струковних студија Шабац неће радити

Промена термина за студенте из радног односа са студијских програма Струковна ветерина и Зоотехника

См. Паланка

Смедеревска Паланка // Распоред испита и консултација

Распоред наставе

Промењен позив на број при уплатама школарине, испита, потврда ….

Од понедељка 05.04.2021. године се креће са следећим активностима

Пријава испита за мастер студије

Пријава испита за основне студије априлски рок 2021.

Распоред полагања испита // Менаџмент у агробизнису // Мастер струковне студије

Априлски испитни рок // Основне студије // Датуми одржавања испита

Нове заштитне мере услед погоршања стања пандемије ковид 19.

IN MEMORIAM

Распоред наставе

См. Паланка

Испит Инвазивни организми заказан за 05.02.2021. је отказан

Пријава испита // Мастер студије // Јануарски испитни рок

Јануарски испитни рок / Основне студије / Пријава испита

Предмети проф. Бошка Војиновића које ће преузети други професори

Важно обавештење за студенте мастер струковних студија Менаџмент у агробизнису 2. година

Одлука о комбинованој и „online“ настави

Основне стуковне студије

1. МЕНАЏМЕНТ

  • модул: Агроменаџмент
  • модул: Предузетништво
  • модул: Хотелијарство са ресторатерством

2. БИОТЕХНОЛОГИЈА

  • модул: Зоотехника
  • модул: Ратарство и повртарство

3. СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА

4. ЗАШТИТА БИЉА

5. ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

6. ТУРИЗАМ

7. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мастер струковне студије

  1. Менаџмент у агробизнису

Визија Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам у Шапцу је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по достигнућима свршених студената и да се као равноправни партнер укључи у европске образовне токове. Обједињавањем сопствених стручних и других ресурса и ресурса из окружења,  Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу задовољава потребе корисника услуга, власника, запослених, менаџмента, пословних партнера и друштва у целини. Основни задатак   Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу , као образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства, струковне ветерине и агроменаџмента компатибилно са трендовима образовања у Европи и свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације, почев од основног струковног до специјалистичког, перманентног и других облика образовања.

Трогодишње основне студије на   Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  у Шапцу усклађене су са Болоњском декларациом, као и са Европским процесима високог образовања, што подразумева. ефикасније студирање, смањену дужину студирања на три године, могућност студирања на више високошколских установа. Првенствено се води рачуна о сталном унапређењу, усавршавању и модернизацији наставе, акцентује практична настава, као и оспособљавање студената у примени нових технологија и сазнања. Приликом уписа студенти  Академији струковних студија Шабац // Одсек за пољопривредно – пословне студије и Туризам  могу , изабрати један од седам студијских програма. Мањи је број предмета по семестрима, сви предмети су једносеместрални. Постоји могућност избора предмета и са других студијских програма. Оваквим начином студирања постиже се прилагођеност студија потребама привреде за одређене професије, боља сарадња и комуникација са наставницима.

Европски систем преноса бодова ЕСПБ (European Credit Transfer System – ECTS), даје могућност студентима да упишу студије на једној високошколској устаниви, наставе на другој, а заврше на некој сасвим трећој. Оптерећење студената у обављању целокупних  активности предвиђених у једној школској години износи укупно 60 ЕСПБ бодова, које добија приликом полагања испита. Студент завршава студија са прикупљених 180 бодова.