Др Немања Стошић

IMG_20210521_213437Др Немања Стошић је рођен 10.02.1987. године у Шапцу. Живи у Орашцу. Завршио је Шабачку гимназију 2006. године са одличним успехом.

Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, смер фитомедицина уписао је 2006. године, а дипломирао 2010. године са просеком оцена 9,00. Дипломски рад на тему „Отпорност генотипова пшенице према проузроковачима трулежи корена и приземног дела стабла“ радио је у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад, Одељење за стрна жита. Добитник је признања „др Павле Вукасовић“ за постигнут изузетан успех на основним студијама фитомедицине.

Мастер академске студије уписао је 2012. године на истом факултету, а завршио 2014. године са просеком оцена 9,86. Мастер рад рађен је на тему „Заступљеност семена корова у усевима пшенице у кукуруза“.

Докторске академске студије Пољопривредног факултета у Новом Саду, смер агрономија, ужа научна област фитопатологија, уписао је 2014. године. Током докторских студија остварио је просек оцена 9,63. Докторску дисертацију под називом „Трулеж корена и приземног дела стабла пшенице“ радио је у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад, Одељење за стрна жита, и одбранио је 2019. године, чиме је стекао звање доктор наука – биотехничке науке.

Др Немања Стошић је по завршетку факултета, од 2011. до 2012. године радио у пољопривредној апотеци „Балкан Ивановић“ д.о.о. као саветник за заштиту биља и стручно-техничка подршка на терену. Од 2012-2014. године био је сарадник у настави у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац, на више предмета из области фитопатологије, ентомологије, фитофармације, воћарства и виноградарства. Радио је у Пољопривредној саветодавној и стручној служби Шабац, 2015. године, као стручни сарадник на прогнозно-извештајним пословима. Од завршетка студија константно је присутан на терену, код индивидуалних пољопривредних произвођача на праћењу појаве и сузбијању патогена и штеточина у ратарској, повртарској и воћарској производњи. Основао је 2017. године самосталну консултантску агенцију у области заштите биља у оквиру које је радио скоро две године. Од 2018. године је запослен у хладњачама „Бела 9“ д.о.о. и „Сара 2009“ д.о.о. као саветник, стручни сарадник за заштиту биља и контролор Глобал ГАП стандарда и органске производње.

Од 2019. године је предавач на Академији струковних студија Шабац, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, на предметима из области ентомологије и фитопатологије.

До сада је, као први аутор или коаутор, објавио више научних радова. Учествовао је на више стручних семинара из области фитопатологије, хербологије, воћарства, ратарства и органске производње међу којима су: 3rd International symposium for agriculture and food – ISAF 2017 Македонија, Integrated Weed Management, Tempus training activity, Bio-škola TERRA’S, organska proizvodnja hrane, Пејзажна хортикултура 2017, Иновације у воћарству, 4. саветовање: Унапређење производње брескве и кајсије, Воћарство и виноградарство, Утицај повећања наводњаваних површина на пољопривредну производњу… Присуствовао је стручним семинарима у области иновација у технологији производње и заштити биља у оквиру Flower Trials у Холандији 2016. године и IPM Essen у Немачкој 2015. године.

Научни радови:

M21 – рад у врхунском међународном часопису

 1. Jevtić, R., Stošić, N., Župunski, V., Lalošević, M., Orbović, B. (2019): Variability of stem-base infestation and coexsistence of Fusarium spp. causing crown rot of winter wheat in Serbia. The Plant Pathology Journal, 35 (6), pp. 553-563.

 

M24 – Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom

 1. Bajagić, M., Stošić, N., Rašković, V., Cvijanović, V., Đukić, V. (2022): Potential of organic production from the perspective of youth in Serbia. Economics of Agriculture, Year 69, No. 2, pp. 411-424.

 

M51 – Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

 1. Bajagić, M., Cvijanović, V., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2022): Bioinsecticides and possibilities of application in the control of pest insects. Knowledge International Journal, Vol. 55, No. 3, pp. 407-412.
 2. Blagojević, M., Marković, S., Stošić, N., Rašković, V., Tanasić, LJ., Tomić, V., Drkenda, P. (2022): Biološke karakteristike sorti visokožbunaste borovnice (Vaccinium corymbosum L.). Voćarstvo, 56, 211-212, pp. 47-54.
 3. Bajagić M., Cvijanović G., Cvijanović V., Stošić N., Rašković V. (2022): Effect of microbiological preparation on number and weight of nodulas in different soybean genotypes in sustainable production system. Knowledge International Journal, Vol. 51, No. 3, pp. 471-476.
 4. Veljković, B., Koprivica, R., Gavrilović, M., Šiljić, A., Rašković, V., Stošić, N., Terzić, D. (2022): Economic analysis of field crop production on a family farm. Acta Agriculturae Serbica, 27 (53), pp. 67-72.
 5. Koprivica, R., Veljković, B., Gavrilović, M., Šiljić, A., Rašković, V., Stošić, N., Terzić, D., Đokić, D. (2021): Equipment and engagement of mechanization on the family agricultural farm. Scientific Journal of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, Belgrade, 4, pp. 74-83.

 

M52 – рад у часопису националног значаја

 1. Stošić, N., Župunski, V., Jevtić, R., Lalošević, M., Maširević, S., Bagi, F., Skenderović, N. (2019): Složenost patosistema i okosnice kontrole patogena prouzrokovača truleži koremna i prizemnog dela stabla pšenice. Biljni lekar, 47, 4/2019, pp. 239-247.
 2. Todorović, S., Vlajić, S., Maširević, S., Barać, R., Stošić, N., Iličić, R. (2017): Pojava kile kupusa (Plasmodiophora brassicae Wornin) na lokalitetu Futog tokom 2016. godine. Letopis naučnih radova/Annals of Agronomy Vol. 41, No. 1, pp. 16-21.
 3. Stošić, N., Jevtić, R., Lalošević, M., Župunski, V., Maširević, S. (2016): Truleži korena i prizemnog dela stabla pšenice – prouzrokovači i mere zaštite. Biljni lekar, 5-6, pp. 408-416.
 4. Konstantinović, B., Blagojević, M., Samardžić, N., Popov, M., Stošić, N., Konstantinović, Branko (2015): Banka semena korova u zemljištu zavisno od plodoreda i primenjenih herbicida. Biljni lekar, 3, pp. 306-312.

 

M53 – Rad u naučnom časopisu

 1. Bajagić, M., Stošić, N., Blagojević, M., Marković, S., Rašković, V. (2022): Occurrence and distribution of leaf and early diseases of wheat in the territory of the municioality of Loznica. Akademski pregled, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Vol. V, No. 2, pp. 71-82.
 2. Bajagić, M., Stošić, N., Blagojević, M., Dervišević, M., Cvijanović, V., Glišić, M. (2022): Biological control – Encarsia formosa parasitoid of greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum). Akademski pregled, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Vol. V, No. 1, pp. 44-56.

 

M33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини

 1. Blagojević, M., Stošić, N., Rašković, V., Marković, S., Iličić, R., Vlajić, S., Rajković, M. (2023): Weed seed bank under the soybean crop in the localities of Srem. 5th International scientific conference: Modern trends in agricultural production, rural devalopment, Agro-economy cooperatives and environmental protection, Vrnjačka Banja, pp. 136-140. M33
 2. Bajagić M., Cvijanović V., Cvijanović G., Đukić V., Mamlić Z., Stošić N., Ostojić D. (2023): Application of the internet of things in agriculture. Proceedings 6th International scientific conference Village and Agriculture 2-30. Septembar 2023 Bijeljina, Republic of Srpska, BiH, pp. 13-25. M33
 3. Marković, S., Tanasić, Lj., Stošić, N. (2023): Evaluation of the biological and technological characteristics of the fruits of early strawberry varieties. First International Scientific Conference GIRR 2033 – Global challenges through the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism, Šabac, pp. 32-40. M33
 4. Bajagić, M., Stošić, N., Rašković, V. (2023): Treatment of bioremediation and phytoremediation of land in the process of returning land to agricultural purposes. First International Scienti fic Conference GIRR 2033 – Global challenges through the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism, Šabac, pp. 71-77. M33
 5. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Tomić, V., Marković, S. (2022): Influence of copper on seed germination Amaranthus retroflexsus L. And Chenopodium album L. in the flora of the vineyards. XXIV International Conference „New Technologies Functions for Sustainable Development of Traffic, Ecology, Logistics and Polytechnics“, Travnik, pp. 272-278.
 6. Tanasić, LJ., Tanasić, J., Ristić, I., Stošić, N., Blagojević, M. (2022): The application of hydrogels in modern agriculture. XI International Conference on Social and Technological Development – STED 2022, Trebinje, Bosna i Hercegovina, “PROCEEDINGS STED 2022”, pp. 530-537.
 7. Tanasić, LJ., Delić-Vujanović, B., Stošić, N., Stepić, V. (2022): Uticaj vremena i načina skladištenja na kvalitet brašna. Međunarodna statistička konferencija „Statistika jugoistočne Evrope SSE 2022“, Travnik.
 8. Tanasić, Lj., Teofilović, V., Tomić, V., Stošić, N., Tanasić, J. (2020): Strategy of controlled release of agrochemicals using polymeric materials. IX International conference of social and technological development, Trebinje, pp. 39-46.

 

M34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу

 1. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Bajagić, M., Tanasić, Lj., Marković, S., Pavlović, N. (2023): Carpocapsa pomonella – Occurrence in apple orchards during 2022-2023 in Machva. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 319. M34
 2. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Vlajić, S., Rajković, M., Pavlović, N., Marković, S. (2023): The influence of pesticide application on the soil seed bank in the intensive apple orchard. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 97. M34
 3. Marković, S., Robinić, J., Pavlović, N., Stošić, N., Blagojević, M. (2023): Chemical analysis of blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.) for pesticide residues in the Mačva district. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 213. M34
 4. Marković S., Rašković, V., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M., Pavlović, N. (2023): Global G.A.P. in order to obtain the highest quality agricultural product. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 214. M34
 5. Marković, S., Robinić, J., Pavlović, N., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Application of 1-MCP in order to maintain the quality of blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.). 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 215. M34
 6. Pavlović, N., Rašković, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Virus characterization tomato chlorosis virus – ToCV. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 260. M34
 7. Pavlović, N., Rašković, V., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Glišić, M. (2023): Inhibitors of acetolactate synthetase. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 261. M34
 8. Rašković, V., Blagojević, M., Stošić, N., Glišić, M., Pavlović, N., Marković, S., Vlajić, S., Rajković, M. (2023): Yield and amount of lavender essential oil (Lavandula angustifolia Mill.) in the flower nursery “Perić” during 2021. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 284. M34
 9. Rašković, V., Blagojević, M., Pavlović, N., Stošić, N., Vlajić, S., Rajković, M., Glišić, M., Marković, S. (2023): The influence of meteorological factors on seed germination and sprout length of melon (Cucumis melo L.) without the presence of phytopathogenic fungi on the seeds. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 285. M34
 10. Robinić, J., Marković, S., Stošić, N., Blagojević, M., Pavlović, N. (2023): Water quality for blueberry (Vaccinium corymbosum L.) irrigation. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 287. M34
 11. Marković, S., Blagojević, M., Tanasić, Lj., Stošić, N., Glišić, M., Robinić, J. (2022): Examination of pomological and technological characteristics of some cherry varieties in the district of Mačva. XXXII International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo.
 12. Blagojević, M, Rašković, V., Stošić, N., Marković, S., Vlajić, S. (2022): Production characteristics of clones of italian riesling varieties SK-13, SK-54 and SK-61 on Kober 5BB rootstock under meteorological conditions in 2021. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 91.
 13. Glišić, M., Kovanović, K., Stošić, N., Knežević, S. (2022): The Accipitrids of Serbia: Global threats and conservation status at European and national levels. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 157.
 14. Kurjakov, A., Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Robinić, J., Marković, S., Vlajić, S. (2022): Rosehip (Rosa canina) as a medicinal plant in fruit growing. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 205.
 15. Marković, S., Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Robinić, J. (2022): Yields of the Chardoney variety in the vineyards of Vojvodina during 2022. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 217.
 16. Rašković, V., Blagojević, M., Stošić, N., Tanasić, LJ., Vlajić, S. (2022): The influence of low and high temperatures on the germination of tomato seeds (Lycopersieon esculentum Mill.). 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 294.
 17. Blagojević, M., Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Vlajić, S. (2022): The influence of some abiotic factors on the development of the most important phytopathogenic fungi. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 295.
 18. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Arsenović, D., Vlajić, S., Bajagić, M. (2022): The abundance of Nezara viridula and the influence of meteorological factors in 2021 in the soybean crop in Mačva. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 330.
 19. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Marković, S., Vlajić, S., Bajagić, M. (2022): The influence of the gray or ash grape moth (Lobesia botrana) on the yield in the Sremski Karlovci vineyard in 2021. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 331.
 20. Stošić, N., Blagojević, M., Rašković, V., Tanasić, LJ., Bajagić, M., Marković, S., Vlajić, S. (2022): Lithocolletis corylifoliella – representation in the apple orchard during 2020-2022 in Mačva. 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 332.
 21. Glišić, M., Marković, S., Stošić, N., Tomić, V., Stepić, V., Blagojević, M., Tanasić, LJ. (2022): Quality testing of different strawberry range. XI International conference on social and technological development – STED 2022, Trebinje, Bosna i Hercegovina, “PROCEEDINGS STED 2022”.
 22. Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Marković, S. (2021): Potential of organic plant production from the perspective of youth in Serbia. X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, pp. 18.
 23. Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M. (2020): Analysis of production, export and import of tomatoes in Serbia. IX International Symposium on Agricultural Sciences AgroReS 2020, Trebinje.
 24. Stošić N., Iličić R., Maširević S., Vlajić S., Blagojević M., Jošić D. (2017): Important diseases of viola, chrysanthemum and geranium in Serbia. 3rd International symposium for agriculture and food – ISAF, 18-20 October 2017, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 380.
 25. Iličić R., Vlajić S., Maširević S., Stošić N., Ljubojević M., Ognjanov V. (2017): Pathogens of sweet and sour cherry leaves in Serbia. 3rd International symposium for agriculture and food – ISAF, 18-20 October 2017, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 381.
 26. Dragić, V., Maširević, S., Iličić, R., Vlajić, S., Stošić, N. (2017): Possibility of application Bacillus subtilis C13 and D26 in control of some fungal disease. Organic agriculture for Agrobiodiversity Preservation, 3rd International Conference Agrobiodiversity, Novi Sad, Serbia 1-3 June 2017, pp. 97. University of Novi Sad, Faculty of Agriculture.
 27. Konstantinović, B., Blagojević, M., Samardžić, N., Stošić, N., Konstantinović, Branko (2015): Soil seed bank weeds in wheat and maize in Mačva region, Serbia. Agriculture in Nature and Environment Protection (8; Vukovar), pp. 310-311.
 28. Stepić, R., Dugonjić, M., Milošević, V., Stošić, N., Tanasić, Lj. (2015): Korovska vegetacija kukuruza na području Semberije. IV međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Bijeljina, pp. 66-67.
 29. Stepić, R., Milošević, V., Rašković, V., Stošić, N., Stepić, V. (2014): Korovska vegetacija okopavina zapadnog Srema. III međunarodni simpozijum i XIX naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, pp. 379-380.

 

M64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу

 1. Lalošević, M., Stošić, N., Jevtić, R., Dimitrijević, M., Petrović, S. (2012): Otpornost genotipova pšenice prema prouzrokovačima truleži korena i prizemnog dela stabla. XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, pp. 112-113.