Маст. екон. Александра Ђорђевић

Aleksandra DjordjevicМаст. екон. Александра Ђорђевић рођена је 27.01.1993. године у Шапцу. Завршила је Шабачку гимназију 2011. године, након чега уписује Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент на Универзитету Сингидунум у Београду. Дипломски рад на тему „Основне карактеристике Шапца као туристичке дестинације“ одбранила је 2015. године. Мастер академске студије на Универзитету Сингидунум, под називом Пословни системи у туризму и хотелијерству, завршила је 2023. године и на истом Универзитету уписала Докторске студије, студијски програм Савремен пословно одлучивање.

Након завршеног факултета, од новембра 2015. године запослена је у туристичкој агеницији „INTERTOURS” као менаџер продаје. Од марта 2022. године почиње са радом на Академији струковних студија Шабац, на Одсеку за пољопривредно – пословне студије и туризам као сарадник у настави за области Tуризам и Eкономске науке.

Контакт мејл: a.djordjevic@akademijasabac.edu.rs

 

М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

  1. Ignjatović, J., Đorđević, A. (2023). The importance of the circular economy for the sustainable development of the Republic of Serbia. 29th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 157.

https://www2.sci.u-szeged.hu/isaep/index_htm_files/Proceedings_ISAEP_2023.pdf

  1. Stojićević, G., Đorđević, A. (2023). Change in the relationship of temperature and precipitation in Serbia and their influence on tourism. International conference on hydro-climate extremes and society, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia. pp. 33-34.

https://extremeclimtwin.pmf.uns.ac.rs/international-conference-on-hydro-climate-extremes-and-society/

  1. Stojićević, G., Đorđević, A. (2023). Reduction of the impact of floods caused by climate extremes on the development of tourism in the city of Šabac. International conference on hydro-climate extremes and society, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia. pp. 46-47.

https://extremeclimtwin.pmf.uns.ac.rs/international-conference-on-hydro-climate-extremes-and-society/

М 33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини

  1. Ignjatović, J., Đorđević, A. (2023). Sustainable development of rural tourism: case study of the region of Western Serbia. First international conference Global challenges throught the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism, Academy of Applied studies Šabac, Serbia. pp. 321-327.

http://girr.vpssa.edu.rs/wp-content/uploads/2023/07/The-Book-Of-Proceedings-1.pdf

  1. Kolarić, B. Ignjatović, J., Stojićević, G., Đorđević, A. (2022). Upravljanje znanjem u hotelijerstvu kao doprinos razvoja turističkog sektora. Internacionalna konferencija PAKSOM, Niš, Srbija. pp. 433-439.

https://paksom.cosrec.org/wp-content/uploads/2023/03/PaKSoM_2022.pdf

  1. Stojićević, G., Kolarić, B., Đorđević, A., Ignjatović, J. (2022). Savremene tendencije i barijere u upravljanju znanjem u turizmu. Internacionalna konferencija PAKSOM, Niš, Srbija. pp. 19-25.

https://paksom.cosrec.org/wp-content/uploads/2023/03/PaKSoM_2022.pdf

М 53 Рад у националном часопису

  1. Ignjatović, J., Stojićević, G., Kolarić, B., Đorđević, A., Vladimirović, I. (2022). The significance of hotel promotion for the development of the tourist sector in Serbia. UCB Annals No.6/2022 Economy Series “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Targu Jiu, Romania, Economy Series, Issue 6/2022. pp. 31-40.

https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2022-06/04_Ignjatovic.pdf