Др Љиљана Танасић

NER_0283iteДр Љиљана Танасић  је рођена 31.01.1964. године у Шапцу где је завршила основно и средње школовање. Технолошко-металуршки факултет у Београду   је завршила 1990. године.  На Технолошком факултету у Новом Саду  је  2009. године завршила Специјалистичке студије из неорганске хемијске технологије и одбранила специјалистички рад   „Испитивање   утицаја   услова добијања прахова на бази алуминијум-оксида на њихове карактеристике“.

Докторску тезу: „Вишескална стратегија структурирања  полимерних нано-композита на основу различитих прекурсора“ је одбранила 22.07.2011. године на Технолошком факултету у Новом Саду.

После  завршених студија  од  1990-2008. године је радила у АД „Зорка Колор“ у Шапцу,  на радном месту  шефа  контроле квалитета.

2008- 2011. године је радила  као сарадник на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу.

2011-2012.године је радила   у КОНЦЕРН  ФАРМАКОМ  М.Б.  „Млекара“ Шабац А.Д. у Сектору  контроле и квалитета на пословима руководиоца квалитета и шефа контроле квалитета.

Љиљана Танасић је у току свог научног рада ( самостално или у тиму) радила на истраживању нових наноматеријала и нанотехнологије. Део докторске дисертације је рађен са тимом из Института Винча, као и део испитивања. Бави се истраживањем биоматеријала, на бази обновљивих сировина и њиховом применом .

 

 

Списак научних радова и стручних радова

М22 –  рад у водећем часопису међународног значаја (2)

 

1.   I. Ristić, Lj. Tanasić, Lj. Nikolić, S. Cakić, O. Ilić, R. Radičević, J. Бudinski-Simendić, The properties of poly(Llactide) prepared by different synthesis procedure,  Journal of Polymers and  the  Environment,  2011  DOI 10.1007/s10924-011-0297-1,  Pages 1-12

2. Ristic I.,  Marinovic-Cincovic M., Cakic S., Tanasic Lj.,  Budinski-Simendic J., Synthesis and properties of novel star-shaped polyesters based on l-lactide and castor oil, Polymer Bulletin, (2013), vol. 70 br. 6, str. 1723-1738, Projekat Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia [III 45022, III 45020]

М23 –   рад у  часопису међународног значаја  (1)

 1.   G. Marković, Lj. Tanasić, M. Marinović-Cincović, V. Jovanović,  S. Samaržija-Jovanović, N.Vukić, J. Budinski- Simendić,  The influence of nano silica particles on gamma-radiation ageing of elastomers based on chlorosulphonated  polyethylene and  acrylonitrile butadiene rubber, Russian Journal of Physical Chemistry A, Issue13, Vol 85, 2011.

М33 –   Саопштење са међународног скупа штампано у целини  (2)

1.    I. Ristić, Lj. Nikolić, V. Nikolić, D. Ilić, V. Jašo, Lj. Tanasić, N. Vukić, Synthesis of polyrotaxane from poly(ethylene oxide) and β-cyclodextrin, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 21- 24  September 2010, Belgrade, Serbia, p. 488-490

2.    I.Ristic. Z. Petrovic, S. Cakic, 0. Ilic, Lj. Tanasic, M. Marinovic-Cincovic, J. Budinski- Simendic,    Preparation of star-shaped polyesters based  renewable resources”,  II  International Congress „Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry“, Jahorina, March 09th-11th, 2011., p.534-539

М34 –   Саопштење са међународног скупа штампано у изводу  (9)

1.    G. Markovic, V. Simendic, H. Valentova, B. Radovanovic, Lj. Tanasic, J. Budinski-Simendic, Lj. Korugic-Karasz: The viscoelasticity  of elastomeric composites based on polychloroprene rubber and chlorosulfonated polyethylene,  Međunarodni skup YUCOMAT, Herceg Novi, Montenegro, septembar 2010.

2.  J. Milić, B. Radovanović, Lj.Tanasić, G. Marković, J. Budinski-Simendić, The influence  of nano-sized carbon-black particles on the properties of composites based on ethylenepropylene-diene-monomer  rubber, The First FP7 Workshop „Nanostructured ceramics and nanocomposites – Challenges and perspectives“, Novi Sad, 2009 sт. 61.

3. B. Radovanovic, Lj. Tanasic, G. Markovic, J. Budinski-Simendic, M. Marinovic-Cincovic,Functional characterisation of nano-composites for rubber to metal bonding adhesives, The second  Workshop “Structural and Functional Characterisation of Complex Materials“ ,Chalkidiki, Greece, June 3-5, 2010., str. 55

4.  V. Jovanovic, B. Simendic, Lj. Tanasic, S. Jovanovic-Samarzija, J. Budinski-Simendic, Multi-scale structuring of elastomeric nanocomposites based on different network precursor, The second Workshop “Structural and Functional Characterisation of Complex Materials“ Chalkidiki, Greece, June 3-5, 2010., str. 42

5.   N. Vukić, V. Simendić, R. Radičević, Lj. Tanasić , B. Simendić, D. Novaković, The comparison of activation energies of ink curing for  conventional printing technologies, European Conference“ Junior Euromat”,  Lausanne, Switzerland, 26-30. July 2010.

6.   H. Valentova,  J. Budinski-Simendić, Lj. Tanasić, B. Radovanović, N. Vukić, G. Marković,  V.  Simendić, The influence of nano and micro silica filler on the reinforcement of elastomers based  on polychloroprene and chlorosulfonated polyethylene rubber, COAST MP0701 Workshop “    Nanoparticles Surface (Modified/Unmodified) as a basefor the interaction with polymer matrix”, Novi Sad, Serbia, September 23-24, 2010., str.33.

7.  I. Ristic, Lj. Nikolic, V. Simendic, S. Cakic, Lj. Tanasic, N. Vukic, J. Budinski-Simendic, The influence of polymerization conditions on properties of poly(lactide), ISIRR 2010 „11 th  International   Symposium Interdisciplinary Regional Research“ 13-15. October 2010., Szeged, Hungary , 138

8.  Lj. Tanasic, J. Milic, A. Aroguz, M. Marinovic-Cincovic,  I. Ristic, J. Budinski-Simendić,  Lj. Korugić-Karasz, The influence of fillers on  viscoelasticity and ageing of oil-extended elastomers  based on ethylene-propylene Terpolymer,  Final Workshop“Processing of Nanostructured Ceramics and Nanocomposites”  March 3-5, 2011, Brno, Czech  Republic, p 47.

9.  Marinović-Cincović, G. Marković, Lj. Tanasić, V. Jovanović, S. Samaržija-Jovanović, N. Vukić, J.  Budinski-Simendić,  The influence of nano silica particles on gamma-radiation ageing of elastomeric material based on rubber blends, Final Workshop“Processing of Nanostructured Ceramics and Nanocomposites” March 3-5, 2011, Brno, Czech Republic, p.45

М64 –    Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу  (2)

 1.    И. Ристић, Н. Божић, С. Цакић, С. Пренџов, Н. Вукић, Ј. Будински-Симендић, Љ. Танасић, Синтеза полиуретанских нанокомпозита добијених од рицинусовог уља као полиолне   компоненте , 48. саветовања СХД,  Нови Сад, 17-18 април 2010.

2.      Ј. Павличевић, М. Шпиркова, А. Страхота, О. Бера, Љ. Танасић,  Ј. Будински-Симендић, Утицај  честица глина на динамичко-механичка својства полиуретанских хибридних материјала, 48. саветовање  СХД, 17-18 април 2010.

Р. Степић, М. Дугоњић, Вера Милошевић, Н. Стошић, Љиљана Танасић; Коровска вегетација кукуруза на подручју Семберије; Четврти међународни симпозијум и ХХ научно – стручно саветовање агронома Републике Српске, Пољопривредни факултет Универзитета у Бања Луци у сарадњи са Биотехничким факултетом Универзитета у Љубљани

Оставите одговор