струк. инж. Стефан Марковић

StefanСтрук. инж. Стефан Марковић је рођен 06. 05. 1994. године у Шапцу. Живи у Звезду. Завршио је Шабачку гимназију 2013. године са одличним успехом.

Високу пољопривредну школу струковних студија у Шапцу уписао је 2016. године, смер Воћарство и виноградарство, а дипломирао 2019. године са просеком оцена 9,73. Завршни рад на тему „Производња и технологија гајења јагоде на територији општине Владимирци“ одбранио је са оценом 10.

Мастер академске студије уписао је 2019. године.

По завршетку гимназије од 2013. до 2016. године радио у хладњачи „Бела 9“ д.о.о. као радник у преради и складиштењу свежег и замрзнутог воћа. Потом је у периоду од 2017. до 2019. године радио у предузећу „БГ МИБРАС“ д.о.о. као радник у погону на живинарској фарми. Од јануара 2021. године запослен је на Академији струковних студија Шабац, на одсеку за пољопривредно – пословне студије и туризам као сарадник у настави на студијским програмима Заштита биља и Воћарство и виноградарство. Активно се служи енглеским и немачким језиком.

Контакт мејл: markovicstefaan@gmail.com