Др Борислав Коларић

коларић - фотоБорислав Коларић, рођен 07.07.1965. године, настањен у Сремској Митровици, где је завршио основно и средње образовање. Дипломирао на  Вишој пољопривредној школи у Шапцу 1989. године. Звање дипломираног економисте стекао је 2003. године на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици, где наставља постдипломске студије, да би 2006. године одбранио магистарску тезу ˝Кориснички сервис у циљу сатисфакције корисника˝.

Звање доктора наука из области менаџмента стекао је одбраном докторске дисертације ˝Комуникационе вештине запослених као релевантан фактор успешности предузећa˝, на Факултету за менаџмент у Новом Саду 2008. године.

У фебруару 2016. године, након одбране докторске дисертације под насловом ˝Развој модела организационе климе усмерене на задовољство корисника˝, на Универзитету у Новом Саду – Факултету техничких наука, стекао је звање доктора техничких наука из области индустријског инжењерства – инжењерски менаџмент.

Највећи део професионалне каријере односи се на време проведено у компанији ˝Телеком Србија˝, где је био запослен у периоду од 1997. до 2019. године. У поменутој компанији, у складу са динамиком личног образовања и искуства, мења пословне позиције и обавезе. Први период ангажован је као део тима у сектору људских ресурса. Након тога обавља више руководећих функција, од шефа корисничке службе, шефа службе за кориснике, шефа службе техничког одржавања, до директора Извршне јединице Сремска Митровица.

Паралелно са обављањем радних обавеза у ˝Телеком Србији˝, у периоду 2009-2011 године  ангажован је као хонорарни предавач на предметима стратешки менаџмент, основе менаџмента и основе маркетинга на Високој школи струковних студија за менаџмент и пословне комуникације ˝МПК˝ из Сремских Карловаца.

У периоду 2019 – 2022 године, запослен и изабран у  доцента на Факултету за менаџмент из Сремских Карловаца, Унверзитет Унион – Никола Тесла, за ужу научну област Економско финансијски менаџмент.

Од почетка школске 2022/2023 године, запослен на Академији струковних студија у Шапцу, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, у звању предавача за уже наставно-научне области Економске науке и Менаџмент.

Поседује активно знање енглеског језика, као и добро познавање рада на рачунару. Аутор је преко педесет научних радова на међународној и домаћој сцени, од којих је неколико објављено у часописима са SSCI листе. Према подацима ˝Researchgate˝, до сада цитиран 11 пута. Такође, као рецензент научних радова, ангажован је у четири међународне издавачке куће (Academic Journals, Sciencedomain International, International Knowledge Press, Global Press Hub). У оквиру истих, до сада је рецензирао 495 радова за 30 научних часописа. Као члан научног одбора учествовао на међународном симпозијуму о технолошким иновацијама – ISTI 2015. – Бразил. U 2018. години изабран за члана уређивачког одбора научног часописа  ˝Journal of Business and Economic Development˝, при издавачкој кући ˝Science Publishing Group – New York˝. Испред научно издавачке куће ˝Scholarshof˝  уврштен у  ˝Annual Peer Reviewers’ Hall of Fame˝ зa 2020. годину.

Своје знање из области менаџмента усавршавао кроз online предавања на више интернационалних Универзитета и стекао неколико сертификата из следећих области:

 • ˝Leading Strategic Innovation in Organizations˝ – Vanderbilt University;
 • ˝Organizational analysis˝ – Stanford University;
 • ˝New models of business in society˝ – Virginia University;
 • ˝Creativity, innovation, and change˝ – Pensilvania University;
 • ˝Inspiring leadership through emotional intillegence˝- Western Reserve University.

БИБИЛИОГРАФИЈА ОБЈАВЉЕНИХ НАУЧНИХ РАДОВА

Поглавље објављено у монографији међународног значаја (M 14)  (2)

 1. Kolarić B., Grubić Nešić L., Radojčić S. (2019), The relationship of the organizational structure and application of efficient human resource management in a Serbian public services, publication as a chapter in a book: Emerging Issues and Development in Economics and Trade, Vol. 2, pp. 102-115. Print ISBN number: 978-93-89562-54-5, E- ISBN number: 978-93-89562-55-2.
 2. Kolarić B., Petrović R.,Radojčić S. (2021), A Case Study ˝Post˝ of Serbia: The Impact of Intranet Design on Efficient Functioning of E-Business, publication as a chapter in a book: Modern Perspectives in Language, Literature and Education Vol. 7, pp. 45-61. Print ISBN: 978-93-91473-32-7, eBook ISBN: 978-93-91473-40-2.

Радови објављени у међунардном часописима са SSCI листе (M 23)  (2)

 1. Kolarić B., Grubić Nešić L., Radojčić S. (2011), The Challenges of the Customer Services for Modern Market Requests: A Case Study of ¨Telecom Serbia¨ – African Journal of Business  Management, Vol.5(1), pp.156-167. ISSN:1993-8233
 2. Kolarić B., Petrović R., Radojčić S., (2011), Impact of Intranet Design on Efficient Functioning of E-business: Case Study ˝Post of Serbia˝, Technics, Technologies Education Management, Vol. 6, No. 4, pp. 1246- 1259. (IF=0,256). ISSN 1840-1503

Радови објављени у међународним часописима (12)

 1. Ignjatović J., Stojićević G., Kolarić B., Đorđević A., Vladimirović I. (2022), ˝The significance of hotel promotion for the development of the tourist sector in Serbia˝, UCB Annals No.6/2022 Economy Series “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Targu Jiu, Romania. Economy Series, Issue 6/2022: 31-40. STRUCTURI ORGANIZATORICE SPECIFICE ÎNTREPRINDERII BAZATE PE CUNOAŞTERE (utgjiu.ro)
 2. Kolarić B. (2014), Appling Knowledge Exchange in Serbian Public Companies: A Case Study of Post of Serbia, Research Journal of Commerce and Management, Vol.1, No.1, pp. 75-80.
 3. Kolarić B., Petrović S. (2013), Relationship Between Organizational Design and Organizational learning, Journal of  Process  Management – New Technologies, Vol.1, No.4, pp. 96-100. e-ISSN:2334-7449.
 4. Kolarić B. (2013), Relationship Between Organizational Design and Innovation Processes in Serbian Public Companies, Journal of  Process  Management – New Technologies, Vol.1, No.2, pp. 102-109. e-ISSN:2334-7449.
 5. Kolarić B., Grubić Nešić L., Radojčić S. (2012), Impact of Organizational Design on the Success of HRM: A Case Study of Serbian Public Services, African Journal of Business Management, Vol. 6 (24), pp. 7085-7095. ISSN:1993-8233
 6. Kolarić B., Grubić Nešić L., Radojčić S., Petrović R. (2012), Employee Perceptions of the Efficient Application of the Intranet in an E-Business: an Empirical Study in Serbia, International Journal of Мanagement, Vol. 29, No.4, pp. 504- 518. ISSN 0813-0183
 7. Kolarić B., Radojčić S. (2011), Organizational Structure Influence on the Level of Trust among Employees: The Case Study of ˝Telecom Serbia˝ – International Journal of Business Administration, Vol.2, No.1, February 2011, pp.28-37. ISSN:1923-4007,e-ISSN:1923-4015
 8. Kolarić B., Radojčić S. (2011), Relationship Between Manager Selection Practice and Efficiency of Public Service Reform in Transition Countries: The Case Study of Serbia, Journal of management and strategy, Vol.2, No.1, March 2011, pp. 60-70. ISSN:1923-3965,e-ISSN:1923-3973.
 9. Kolarić B., Radojčić S., Petrović R. (2011), The Organizational Barriers in Sharing Knowledge and Collective Learning in Serbian’s Public Companies, Res Manageria, Vol.2, No.2, march-april 2011, pp. 10-22. ISSN:2230-9462
 10. Kolarić B. (2011), Relationship Between Organizational Design and Exchange of Knowledge in Serbian Public Companies, International Journal of Knowledge and Research in Management&E-Commerce, Vol.1, No.3, pp. 8-13. e-ISSN:2231-0339.
 11. Kolarić B., Radojčić S., Petrović R. (2011), Application of E-business in Modern Operation of Public Companies in Serbia, International Journal of Business Administration, Vol.2, No.3, August 2011, pp. 32-44. ISSN:1923-4007, e-ISSN:1923-4015
 12. Kolarić B., Radojčić S., Petrović R., Puzić G. (2011), Application of Modern Management Processes in Serbian Public Companies,  International Journal of Management&Business Studies, Vol.1, No.3, Septembar 2011, pp.12-17. ISSN: 2330-9519 (online), ISSN: 2231-2463 (print).

Радови објављени у домаћим часописима M52 (2)

 1. Kolarić B. (2022), Uloga visokoproduktivnih timova u savremenim organizacionim strukturama, Ekonomski izazovi, br. 11/21, pp. 35-48. ISSN: ISSN: 2217-8821 (M52) 2217-88212221035K.pdf (ceon.rs)
 2. Kolarić B. (2019), Kontekst organizacione kulture kao relevantnog faktora organizacionog znanja, Ekonomski izazovi, br.8/15, pp. 93-108. ISSN: ISSN: 2217-8821 (M52) 2217-88211915094K.pdf (ceon.rs)

Радови објављени у домаћим часописима M53 (3)

 1. Kolarić B. (2018), Priroda i uloga organizacione mudrosti u savremenom poslovanju, Ekonomski izazovi, br. 7/14, pp. 99-111. ISSN: 2217-8821 (M53) template (ceon.rs)
 2. Kolarić B. (2018), Priroda, dimenzije i značaj organizacionih promena, Ekonomski izazovi, br. 7/13, pp. 29-40. ISSN: 2217-8821 (M53) 2217-88211813029K.pdf (ceon.rs)
 3. Kolarić B. (2017), Dinamika odnosa upravljanja znanjem i inovativnosti kao relevantnih faktora organizacione efikasnosti, Ekonomski izazovi, br. 6/12, pp. 93-104. ISSN: 2217-8821 (M53) 2217-88211712093K.pdf (ceon.rs)

Радови објављени у домаћим часописима  (4)

 1. Kolarić B. (2009), Zavisnost nivoa poverenja zaposlenih od forme organizacione strukture, Škola Biznisa, br. 4/2009. ISSN 1451-6551. 14.pdf (ns.ac.rs)
 2. Kolarić B. (2009), Uticaj organizacione strukture na komunukacione performanse zaposlenih u KS ˝Telekom Srbije˝, Ekonomski pogledi, br. 1/2009, pp.64-75. ISSN 1450-7951. Uticaj organizacione strukture na komunikacione perfomanse zaposlenih u KS ‘Telekom Srbije’ (ceon.rs)
 3. Kolarić B. (2008), Implementacija savremene marketing paradigme u sektoru telekomunkacija, Ekonomski pogledi, br. 2/2008, pp.135-153. ISSN 1450-7951.
 4. Kolarić B. (2007), Upravljanje promenama kao dominantan faktor uspešnosti organizacije, Ekonomski pogledi, br. 2/2007, pp.125-147. ISSN 1450-7951.

 

Радови представљени на међународним конференцијама категорисаним у WOS (M 33)  (1)

 1. Kolarić B., Arsenijević O., Radojčić S.(2011), The Organizational Barriers in Sharing Knowledge and

Collective Learninig: a Case Study of Telekom Serbia – the fifth Annual Edition of ˝INTED 2011˝

(International Technology, Education and Development Conference), 7th – 9 th  of March, Valencia

(Spain), pp. 3899-3908.ISBN978-84-614-7423-3.

 

Радови представљени на међународним конференцијама (M33)  (29)

 1. Kolarić B., Vladimirović I., Ignjatović J., Grujić S. (2023), ˝Specificity of raspberry export price management – The case of the Republic of Serbia˝, accepted paper for 13th International Scientific Conference SED 2023, Vrnjačka Banja 05-08. june 2023.
 2. Kolarić B., Vladimirović I., Spasojević S., (2023), Nature and compatibility of public relations and corporate communication˝, accepted paper for 13th International Scientific Conference SED 2023, Vrnjačka Banja 05-08. june 2023.
 3. Ignjatović J, Vladimirović I., Kolarić B. (2023), “Significance of Financial Valuation of Brands in Agribusiness in Serbia” accepted paper for the 7th International Scientific Conference – EMAN 2023, March 23, in Ljubljana.
 4. Kolarić B. (2023). The Role of Digital Tehnology in Modern Agriculture, First international conference Global challenges throught the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism, Academy of Applied studies Šabac (in press).
 5. Kolarić B., Spasojević S. (2023). The Role of Knowledge Management as a Strategic Tool in Modern Agribusiness, First international conference Global challenges throught the prism of rural development in the sector of agriculture and tourism, Academy of Applied studies Šabac (in press).
 6. Kolarić B., Ignjatović J., Stojićević G., Đorđević A. (2022),˝ Knowledge Management in the Hotel Industry as a Relevant Contribution to the Development of the Tourism Sector˝, 4th Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation – PaKSoM, Belgrade, December 08-09. 2022. pp. 433 – 439. ISBN: 978-86-82602-00-2.
 7. Kolarić B., Stojićević G., Ignjatović J., Đorđević A. (2022),˝ Contemporary Tendencies and Barriers in Knowledge Management in Tourism˝, 4th Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation – PaKSoM, Belgrade, December 08-09. 2022. pp. 19 – 25. ISBN: 978-86-82602-00-2.
 8. Stojićević G., Kolarić B., Ignjatović J., Spasojević S., Knežević S. (2022) ˝Uticaj bioklimatskih uslova na razvoj turizma na planini Zlatibor˝, X međunarodna konfernecija o društvenom i tehnološkom razvoju, Trebinje 02-05. jun 2022 godine, pp. 738 – 745. ISSN 2637-3298.
 9. Kolarić B. (2021), Analysis of the remote working due to covid-19 in Serbian public services, a case study of Telecom Serbia, 3rd Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation – PaKSoM, Niš, November 15-16. 2021. 505 – 507. ISBN 978-86-80593-72-2
 10. Kolarić B. (2019), Analysis of the performance of knowledge management in Serbian public services, 1st Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation – PaKSoM, Niš, December 09-10. 2019, pp. 213-214. ISBN: 978-86-80616-05-6.
 11. Kolarić B. (2019), The Relationship Between Organizational Culture and Knowledge Management ˝Business and Economics˝, 27 Decembar in Nuremberg, pp. 187-190. ISBN 978-3-9819288-3-2.
 12. Kolarić B. (2019), The role of trust in organizitional changes process, International conferences ˝Education and Global Studies˝, 29 November in Roma, pp. 105-108. ISBN 978-2-5494-0322-6.
 13. Kolarić B. (2019), Organizational wisdom as a relevant factor of company´s perfomance, International conferences ˝Business Management, Economics and Social Sciences˝, 25 Octobar in Coventry, pp. 144-148. ISBN 978-2-5494-0318-2.
 14. Kolarić B. (2019), The importance of internal comuniccation in the process of organizational changes,  International conferences ˝Research and Practice˝, 27 Septembar in Paris, pp. 81-85. ISBN 978-2-5355-4891-5.
 15. Kolarić B., Petrović S., Petrović R. (2013), Značaj Izbora Modela Organizacionog Dizajna u Kontekstu Stvaranja Optimalnih Perfomansi Organizacije, XI međunarodna naučno-stručna konferencija ˝Na putu ka dobu znanja˝, 27-28 Septembar 2013.Sremski Karlovci.
 16. Kolarić B., Petrović S., Petrović R. (2012), Priroda, Dimenzije i Mogućnosti Menjanja Organizacione Kulture, X međunarodna naučno-stručna konferencija ˝Na putu ka dobu znanja˝, 28-29 Septembar 2012.Sremski Karlovci.
 17. Kolarić B. (2011), Efikasnost primene intraneta u javnim preduzećima Srbije, 19-ti međunarodni telekomunikacioni forum ˝TELFOR 2011˝ – IEEE konferencija, 22-24 Novembar, Beograd. ISBN 978-1-4577-1498-6
 18. Kolarić B., Radojčić S., Petrović R. (2011) Značaj Stvaranja Viskoproduktivnih Timova, IX međunarodna naučno-stručna konferencija ˝Na putu ka dobu znanja˝, 23-24 Septembar 2011.Sremski Karlovci. ISBN 978-86-85067-31-0
 19. Kolarić B., Radojčić S., Petrović R. (2011) Značaj Inovacija i Njihova Primena u Poštanskom Sektoru Srbije, IX međunarodna naučno-stručna konferencija ˝Na putu ka dobu znanja˝, 23-24 Septembar 2011.Sremski Karlovci. ISBN 978-86-85067-31-0
 20. Kolarić B., Radojčić S., Petrović R. (2011), Knowledge Management Towards Organizational Innovation, 1st International Conference Economics and Management-Based on New Technologies EMoNT 2011., 12 – 14 Jun, Kladovo.
 21. Kolarić B., Radojčić S., Petrović R. (2011), Application of Management Knowledge and Innovative Processes in the Public Serbian Enterprises, 1st International Conference Economics and Management-Based on New Technologies EMoNT 2011., 12 – 14 Jun, Kladovo
 22. Kolarić B., Radojčić S. (2010), Teams as a new organizations structures , 2nd International Conference ˝ANTiM 2010˝,22-25 April, Tara ,Vol.2, pp.558-594.ISBN 987-86-87333-18-5
 23. Kolarić B. Radojčić S. (2010) Inovativna Organizacija, VIII međunarodna naučno-stručna konferencija ˝Na putu ka dobu znanja˝, 24-26 Septembar 2010.Sremski Karlovci. ISBN 978-86-85067-30-3
 24. Kolarić B. Radojčić S. (2010) Kultura Inovativne Organizacije, VIII međunarodna naučno-stručna konferencija ˝Na putu ka dobu znanja˝, 24-26 Septembar 2010.Sremski Karlovci. ISBN 978-86-85067-30-3
 25. Kolarić B. (2010), Značaj inovacija i njihova primena u telekomunikacionom sektoru Srbije, 18-ti međunarodni telekomunikacioni forum ˝TELFOR 2010˝ – IEEE konferencija, 23-25 Novembar, Beograd, pp. 106-109. ISBN 978-86-7466-392-9
 26. Kolarić B. (2009), The influence of organzational structure on trust employess, 1st International Conference ˝LEMiMA 2009˝, 25-27 September, Sokobanja, Vol.2, pp. 647-653. ISBN 978-86-87333-05-5
 27. Kolarić B. (2009) Odnos organizacione kulture i menadžmenta znanja, VII međunarodna naučno-stručna konferencija ˝Na putu ka dobu znanja˝, 23-26 Septembar 2010. Split.
 28. Kolarić B. (2009) Koliko je organizaciona kultura u ˝Telekom Srbiji˝ podesna za implementaciju menadžmenta znanja, VII međunarodna naučno-stručna konferencija ˝Na putu ka dobu znanja˝, 23-26 Septembar 2010. Split.
 29. Kolarić B. (2009), Nivo međusobnog poverenja i saradnje zaposlenih u ˝Telekom Srbiji˝ kao preduslov uspešne implementacije koncepta menadžmenta znanja,17-ti međunarodni telekomunikacioni forum ˝TELFOR 2009˝ – IEEE konferencija, 24-26 Novembar, Beograd, pp.82-85. ISBN 978-86-7466-375-2.

Радови представљени на домаћим конференцијама са међународним учешћем (M63)   (3)

 1. Kolarić B. Radojčić S. (2010) ˝Značaj Menjanja Organizacione Strukture ka Timskom Radu˝, VI Majska konferencija o strategijskom menadžmentu ˝MKSM˝, 30 maj – 1 juni 2010, Kladovo, pp. 33-43. ISBN 978-86-80987-67-5
 2. Kolarić B. Radojčić S. (2010) ˝Karakteristike Visokoproduktivnih Timova˝,VI Majska konferencija o strategijskom menadžmentu ˝MKSM˝, 30 maj-1 juni 2010, Kladovo, pp. 44- 55. ISBN 978-86-80987-67-5
 3. Kolarić B. (2009), Uspešnost vođenja promena organizacione strukture kao faktor zavisnosti nivoa komunikacijskih perfomansi zaposlenih u korisničkim servisima ˝Telekom Srbije˝, Peta Majska konferencija o strategijskom menadžmentu ˝MKSM˝, 29 – 31 maj 2009, Zaječar, pp. 59-68. ISBN 978-86-80987-67-5

Књиге, уџбеници, приручници   (2)

 1. Vidaković M., Kolarić B., Radojčić S. (2010) – ˝Putokaz do Samozapošljavanja˝  priručnik nastao u realizaciji istoimenog projekta. ISBN 978-86-914015-0-4
 2. Vidaković M., Kolarić B., Radojčić S. (2010) – ˝Za Čistiju Frušku Goru˝ priručnik nastao u realizaciji istoimenog projekta.