Др Нада Бузаџић Николајевић

Nada-Buzadzic

Нада Бузаџић Николајевић  завршила је основне и мастер студије на Филолошком факултету у Београду, на катедри за англистику, а затим и докторске студије на Филозофском факултету у Новом Саду, на истоименој катедри, одбранивши 2014. године докторску дисертацију са темом Narrative Techniques in Ann Beattie’s Short Stories, чиме је стекла звање доктора филолошких наука.

На Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу ради од 2008. године, најпре као предавач, а затим као наставник енглеског језика. Изводи предавања и вежбе на предметима Енглески језик и Пословни енглески I на основним струковним студијама, као и на предмету Пословни енглески II на специјалистичким струковним студијама.

Списак објављених радова:

 

1. Buzadžić, Nada. “Тhe Loss of Grammatical Gender in The English Language and Its Consequences. Зборник Високе школе струковних студија за васпитаче. (Шабац: 2009). 97-101.

Класификација:  Рад у тематском зборнику националног значаја M45

 

2. S. Lazarević Petrović, N. Buzadžić, M. Lazarević. Education Systems and Quality Management. Contemporary Agriculture: The Serbian Journal of Agricultural Sciences. Vol. 59. No. 5. Special Issue (Novi Sad, 2010). 481-7.

Класификација: Рад у часопису националног значаја M52

 

3. Buzadžić, Nada. “The Deceptive Realism of Greeneland in the Novels The Heart of the Matter, Our Man in Havana and The Human Factor. Kinga Földvary et al. eds. HUSSE10-LitCult. Proceedings of the HUSSE 10 Conference (Debrecen: Hungarian Society for the Study of English, 2011). 94-100. 

Класификација: Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33

 

4. Бузаџић, Нада. „Религиозни мотиви у поезији Ленарда Коена”. Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова. Година IV. Књига 2. (Крагујевац, 2013). 337-346.

Класификација: Рад у тематском зборнику националног значаја M45

5. Бузаџић, Нада. „На граници између традиционалне штампе и дигиталног текста у ери виртуелне културе: хипертекстуални роман Кућа листова”. Шести међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура. Зборник радова. Књига 1. Универзитет у Новом Саду. (Нови Сад, 2013).  29-38.

Класификација: Рад у тематском зборнику међународног значаја М 14

6. Бузаџић, Нада. „Стварност и фикција у роману Искупљење Ијана Макјуана. Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова. Година V. Књига 2. (Крагујевац, 2014). 271-277.

Класификација: Рад у тематском зборнику националног значаја M45

 

7. Бузаџић Николајевић, Нада. „Мапирање маргина савремене Америке у романима Месечева палата и Човек у мраку Пола Остера”. Језик, књижевност, маргинализација. Зборник радова. Књижевна истраживања. (Ниш, 2014). 329-338.

Класификација: Рад у тематском зборнику међународног значаја М 14

 

8. Buzadžić, Nada. “Narrative Strategies in Ann Beattie’s Short Fiction”. Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. (L’Harmattan: Budapest, 2014). 442-450. Класификација: Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33

 

 

 

 

Оставите одговор