Др Нада Бузаџић Николајевић

Nada-Buzadzic

Др Нада Бузаџић Николајевић  завршила је основне и мастер студије на Филолошком факултету у Београду, на катедри за англистику, а затим  докторске студије на Филозофском факултету у Новом Саду, на истоименој катедри, одбранивши 2014. године докторску дисертацију са темом Narrative Techniques in Ann Beattie’s Short Stories, чиме је стекла звање доктора филолошких наука. На  Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам (Високој пољопривредној школи струковних студија) у Шапцу ради од 2008. године, најпре као предавач, а затим као наставник енглеског језика. Од 2018. године као професор струковних студија изводи предавања и вежбе на предметима Енглески језик, Енглески језик у хотелијерству, Страни језик – италијански и Пословни енглески I, на основним струковним студијама, као и на предмету Пословни енглески II, на мастер струковним студијама.

Списак научних и стручних радова:

М14 – рад у тематском зборнику међународног значаја (3)

Buzadžić, Nada. „Na granici između tradicionalne štampe i digitalnog teksta u eri virtuelne kulture: hipertekstualni roman Kuća listova”. Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, Knjiga 1, Univerzitet u Novom Sadu. (Novi Sad, 2013)  29-38.

Buzadžić Nikolajević, Nada. „Mapiranje margina savremene Amerike u romanima Mesečeva palata i Čovek u mraku Pola Ostera”. Jezik, književnost, marginalizacija. Zbornik radova. Književna istraživanja. (Niš, 2014). 329-338.

Buzadžić Nikolajević, Nada. ‟Student-centred teaching approaches in a Serbian higher vocational ESP classroom: challenges and perspectives”. Imrpoving the quality of teaching and learning in higher education – From theory to practice, from practice to theory. Edited by Katarina Aškerc et al. (Ljubljana: Center RS za moblinost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016). 27-36. Available at: http://docplayer.net/54186142-Izboljsevanje-kakovosti-poucevanja-in-ucenja-v-visokosolskem-izobrazevanju-improving-the-quality-of-teaching-and-learning-in-higher-education.html#show_full_text

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (3)

Buzadžić, Nada. “The Deceptive Realism of Greeneland in the Novels The Heart of the Matter, Our Man in Havana and The Human Factor” Kinga Földvary et al. eds. HUSSE10-LitCult. Proceedings of the HUSSE 10 Conference (Debrecen: Hungarian Society for the Study of English, 2011). 94-100.

Buzadžić Nikolajević, Nada. “Narrative Strategies in Ann Beattie’s Short Fiction”. Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. (L’Harmattan: Budapest, 2014). 442-450.

Buzadžić Nikolajević, N.  (2020). A process-oriented model of learning motivation in a high applied studies L2 classroom. IX International Conference on Social and Technological Development Proceedings. Univerzitet PIM Banja Luka. Trebinje, 9-10. oktobar 2020. 437-443.

Nada Buzadžić Nikolajević: Passive constructions in the english and serbian language, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, ISSN 2303-498X

M34

Nada Buzadžić Nikolajević: Passive constructions in the english and serbian language, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje,  ISSN 2637-3298

М45 –  рад у  тематском зборнику националног значаја (3)

Buzadžić, Nada. “Тhe Loss of Grammatical Gender in The English Language and Its Consequences”. Зборник Високе школе струковних студија за васпитаче. (Шабац: 2009). 97-101.

Buzadžić, Nada. “Religiozni motivi u poeziji Lenarda Koena” Savremena proučavanja jezika i književnosti. Zbornik radova. Godina IV. Knjiga 2. (Kragujevac, 2013). 337-346.

Buzadžić, Nada. “Stvarnost i fikcija u romanu Iskupljenje Ijana Makjuana” Savremena proučavanja jezika i književnosti. Zbornik radova. Godina V. Knjiga 2. (Kragujevac, 2014). 271-277.

M51- рад у врхунском часопису националног значаја (1)

Бузаџић Николајевић, Нада. ‟Минимализам у кратким причама Ен Бити: Као стакло‟. Култура: Часопис за теорију и социологију културе и културну политику. (Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2017). 211-221.

М52 –  рад у  истакнутом националном часопису (1)

Lazarević Petrović, N. Buzadžić, M. Lazarević. “Education Systems and Quality Management” Contemporary Agriculture: The Serbian Journal of Agricultural Sciences. Vol. 59. No. 5. Special Issue (Novi Sad, 2010). 481-7.

 

 

 

 

Оставите одговор