Др Младен Д. Дугоњић

            Mladen-DugonjicДр Младен Д. Дугоњић рођен је 28. октобра 1964. године у Батру, општина Бијељина, Република Српска, БиХ. Средњу пољопривредну школу завршио је 1983. године у Бијељини. Вишу пољопривредну школу у Шапцу, завршио је 1986. године, а Пољопривредни факултет у Земуну, Ратарски одсек, 1989. године. На истом факултету, на катедри за педологију и геологију, магистрирао је 2001. године. Докторску дсертацију под називом ”Особине различитих подтипова и варијетета псеудоглеја јужне Мачве и Поцерине“ одбранио је 2010. године.

За асистента приправника на Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу на Катедри за педологију и агрохемију изабран је 1990. године, за стручног сарадника 1993. године, за предавача 2001. године, за вишег предавача 2006. године, а за професора струковних студија 2010. године.

Од 2007-2010. године обављао је функцију председника Управног одбора школе, а од 2010-2016. године, у два мандата, председника Савета школе. Од 2007. године шеф је студијског програма Ратарство и повртарство, а од 2010. године и Биљна производња. Члан је друштва за проучавање земљишта Србије.

До сада је објавио већи број научних и стручних радова:

1. Dugonjić, M., Đorđević, A., Cupać Svjetlana, Tomić Zorica (2008): Pseudogley plasticity in south Mačva. Zemljište i biljka, Vol. 57, No 3, 111-117.

2. Dugonjić, M., Đorđević, A., Cupać Svjetlana, Tomić Zorica (2008): Aggregate composition and the stability of  structural aggregates of pseudogley in south Mačva. Zemljište i biljka, Vol. 57, No 3, 119-128.

3. Дугоњић М., Ђорђевић A, Цупаћ Свјетлана, Томић Зорица (2009): Водне особине псеудоглеја јужне Мачве и Поцерине. XII Конгрес друштва за проучавање земљишта Србије, 7-12 септембра, Нови Сад. 132.

4. Dugonjić, M., Cupać Svjetlana, Tomić Zorica, Baćanović Danica, Đorđević, A. (2011): Soil texture of pseudogley soils on plains and slopes of southerm Mačva and  Pocerina under forest, grassland and arable land. Zemljište i biljka, Vol. 60, No 3, 117 – 125.

5. R. Stepić, Vera Milošević, Vera Rašković, M. Dugonjić, Mladenka Đorđević (2012): Weed vegetation of cereals of upper Jadar and Pocerina. I Međunarodni simpozijum i XVII  Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje

6. Dugonjić, M., Cupać Svjetlana, Tomić Zorica, Đorđević, A. (2012): Some physico-mechanical characteristics of Pseudogley soils of plains and slopes under forest, grassland and arable land. Zemljište i biljka, Vol. 61, No 2, 47-56.

7. Milošević Vera, Stepić, R., Rašković Vera, Veselić, M., Dugonjić, M. (2013): Korovska vegetacija pšenice na području Donjeg Srema. XVIII Savetovanje o Biotehnologiji sa međunarodnim učešćem. Čačak, 15-16. mart, Vol. 18, 251-255.

8. R. Stepić, Vera Milošević, Vera Rašković, M. Dugonjić, I. Milovanović (2013): Weed flora and vegetation in the maize in tht area of Posavotamnava. II Međunarodni simpozijum i XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 26-29 th March, 2013, Trebinje, Bosnia and Herzegovina.

9. Dugonjić M., Cupać S., Đorđević A., Vićentijević M., Knežević M., Tomić Z. (2013): The content and composition of humus in pseudogleys of slopes and plains in south Mačva and Pocerina. Bulletin of  the Faculty of Forestry 107: 71-86.

10. DUGONJIĆ Mladen, DJORDJEVIĆ Aleksandar, CUPAĆ Svjetlana, TOMIĆ Zorica, GOLUBOVIĆ Slađana, NIKOLIĆ Nataša: MINERAL COMPOSITION OF PSEUDOGLEY OF SOUTH MACVA AND POCERINA. The 1st International Congress on Soil Science, XIII Nacionalni Kongres Srpskog društva za proučavanje zemljišta. SOIL–WATER– PLANT, 23-26 th September, 2013, Belgrade, Serbia, 87

11. GOLUBOVIĆ Slađana, DJORDJEVIĆ Aleksandar, CUPAĆ Svjetlana, TOMIĆ Zorica, DUGONJIĆ Mladen and NIKOLIĆ Nataša: CHEMICAL PROPERTIES OF CALCAREOUS VERTISOLS OF PCINJA DISTRICT, The 1st International Congress on Soil Science, XIII Nacionalni Kongres Srpskog društva za proučavanje zemljišta. SOIL–WATER– PLANT, 23-26 th September, 2013, Belgrade, Serbia, 569-579. UDC: 631.377.41: 631.445.44

12. R.Stepić, M. Dugonjić, Vera Milošević, N. Stošić, Ljiljana Tanasić: WEED VEGETATION OF CORN IN THE REGION OF SEMBERIJA. IV Međunarodni simpozijum i XX Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 02-06 th March, 2015, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina.

Оставите одговор