Др Младен Д. Дугоњић

            Mladen-DugonjicДр Младен Д. Дугоњић рођен је 28. октобра 1964. године у Батру, општина Бијељина, Република Српска, БиХ. Средњу пољопривредну школу завршио је 1983. године у Бијељини. Вишу пољопривредну школу у Шапцу, завршио је 1986. године, а Пољопривредни факултет у Земуну, Ратарски одсек, 1989. године. На истом факултету, на катедри за педологију и геологију, магистрирао је 2001. године. Докторску дсертацију под називом ”Особине различитих подтипова и варијетета псеудоглеја јужне Мачве и Поцерине“ одбранио је 2010. године.

За асистента приправника на Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу на Катедри за педологију и агрохемију изабран је 1990. године, за стручног сарадника 1993. године, за предавача 2001. године, за вишег предавача 2006. године, а за професора струковних студија 2010. године.

Од 2007-2010. године обављао је функцију председника Управног одбора школе, а од 2010-2016. године, у два мандата, председника Савета школе. Од 2007-2016. године, био је шеф студијског програма Ратарство и повртарство, а од 2010-2016. гидине и Биљна производња. Од 1990. године члан је Српског друштва за проучавање земљишта.

До сада је објавио већи број научних и стручних радова. Списак важнијих радова:

 1. Dugonjić, M., Đorđević, A., Cupać Svjetlana, Tomić Zorica (2008): Pseudogley plasticity in south Mačva. Zemljište i biljka, Vol. 57, No 3, 111-117
 2. Dugonjić, M., Đorđević, A., Cupać Svjetlana, Tomić Zorica (2008): Aggregate composition and the stability of structural aggregates of pseudogley in south Mačva. Zemljište i biljka, Vol. 57, No 3, 119-128
 3. Дугоњић М., Ђорђевић A, Цупаћ Свјетлана, Томић Зорица (2009): Водне особине псеудоглеја јужне Мачве и Поцерине. XII Конгрес друштва за проучавање земљишта Србије, 7-12. септембра, Нови Сад, 132
 4. Dugonjić, M., Cupać Svjetlana, Tomić Zorica, Baćanović Danica, Đorđević, A. (2011): Soil texture of pseudogley soils on plains and slopes of southerm Mačva and Pocerina under forest, grassland and arable land. Zemljište i biljka, Vol. 60, No 3, 117 – 125
 5. Dugonjić, M., Cupać Svjetlana, Tomić Zorica, Đorđević, A. (2012): Some physico-mechanical characteristics of Pseudogley soils of plains and slopes under forest, grassland and arable land. Zemljište i biljka, Vol. 61, No 2, 47-56
 6. Stepić, Vera Milošević, Vera Rašković, M. Dugonjić, I. Milovanović: Weed flora and vegetation in the maize in tht area of Posavotamnava. II Međunarodni simpozijum i XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 26-29 th March, 2013, Trebinje, Bosnia and Herzegovina.
 7. Младен Дугоњић, Свјетлана Цупаћ, Александар Ђорђевић, Мила Вићентијевић, Милан Кнежевић, Зорица Томић (2013): Садржај и групно-фракциони састав хумуса у равничарском и обрончаном псеудоглеју јужне Мачве и Поцерине. Гласник шумарског факултета, Београд, бр.107, 71-86
 8. DUGONJIĆ Mladen, DJORDJEVIĆ Aleksandar, CUPAĆ Svjetlana, TOMIĆ Zorica, GOLUBOVIĆ Slađana, NIKOLIĆ Nataša: MINERAL COMPOSITION OF PSEUDOGLEY OF SOUTH MACVA AND POCERINA. The 1st International Congress on Soil Science, XIII Nacionalni Kongres Srpskog društva za proučavanje zemljišta. SOIL–WATER– PLANT, 23-26 th September, 2013, Belgrade, Serbia, 87
 9. GOLUBOVIĆ Slađana, DJORDJEVIĆ Aleksandar, CUPAĆ Svjetlana, TOMIĆ Zorica, DUGONJIĆ Mladen and NIKOLIĆ Nataša: CHEMICAL PROPERTIES OF CALCAREOUS VERTISOLS OF PCINJA DISTRICT, The 1st International Congress on Soil Science, XIII Nacionalni Kongres Srpskog društva za proučavanje zemljišta. SOIL–WATER– PLANT, 23-26 th September, 2013, Belgrade, Serbia, 85
 10. R.Stepić, M. Dugonjić, Vera Milošević, N. Stošić, Ljiljana Tanasić: WEED VEGETATION OF CORN IN THE REGION OF SEMBERIJA. IV Međunarodni simpozijum i XX Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 02-06 th March, 2015, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, 125-138
 11. Dugonjić Mladen, Radmanović Svjetlana, Đorđević Aleksandar, Tomić Zorica, Nikolić Nataša, Tanasić Ljiljana: Uticaj načina korišćenja na vodne karakteristike planosola (južna Mačva i Pocerina, Srbija), Ratarstvo i Povrtarstvo 2015; 52(2):52-60
 12. Tanasić, M. Dugonjić, Priprema vode za piće dobrog kvaliteta, Zbornik radova. VI Međunarodni Kongres BIOMEDICINA I GEONAUKE – UTICAJ ŽIVOTNE SREDINE NA LJUDSKO ZDRAVLJE, 184-193., Beograd, 18-19. april 2016.

Оставите одговор