Др Дејан Грујић

Рођен је 13.06. 1968. године у Шапцу, где је завршио основну и средњу школу. Студије на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, уписао је школске 1988/89. године, на коме дипломира 1993. године.
Школске 1993/94. године уписује последипломске магистарске студије на смеру „ Привредни раст и развој „, које завршава 1996. године, са просечном оценом 8,88. Јуна 1997. године одбранио је магистарску тезу „ Развој пољопривреде у Србији и могућност запошљавања „.
На истом факултету марта 2007. године, одбранио је докторску дисертацију под насловом „ Привредни развој Србије и Црне Горе у условима глобализације светске привреде „.
Од 1995 – 2005. године, радио је у компанији „ Зорка-неметали и грађевински материјали „, у Шапцу, на пословима: референта продаје, шефа продаје, комерцијалног руководиоца и заменика директора.
Од 2005 – 2008. године, радио је у „ Нафтној индустрији Србије „, на радном месту директора НИС Петрола-Југопетрола у Шапцу.
Од октобра 2008. године, ради као професор у Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу, где предаје одређену групу економских предмета. Изабран је у звање професора за наставно-научне области економских наука и менаџмента. Успешно изводи наставу из следећих предмета: Економија, Управљање људским ресурсима, Управљање финансијама, Пословна економија и Менаџмент финансија и рачуноводства.
Објавио је већи број научних и стручних радова у домаћим економским часописима и зборницима са саветовања економиста.

1. Грујић Д.,:“Развој пољопривреде у Србији и могућности запошљавања“, (1997.), Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Крагујевац, магистарски рад.
2. Грујић Д.,: „Привредни развој Србије и Црне Горе у условима глобализације светске привреде“, (2007.), Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Крагујевац, докторска дисертација.

3. Стефановић В., Грујић Д., Војновић Б.: „ Кадровска раскршћа српског аграра“, (2011.), Универзитет у Нишу, ПМФ, Ниш, ИСБН: 978-86-83481-82-8, монографија.

4. Војновић Б., Грујић Д., Грујић С.: „ Пољопривреда, туризам и саобраћај у функцији привредног развоја“, (2013.), Институт за економику пољопривреде Београд, Београд, ИСБН: 978-86-6269-025-8, монографија.

5. Грујић Д.,:”Инвестициона делатност ЕУ у замљама центалне и југоисточне Европе“, (2002.), Друштво економиста Београда, Београд, Економски видици, број 2, стр.205., ИССН: 0354-9135
6. Грујић Д.,:“Основне детерминанте, развој и ефекти глобализације“, (2002.), Друштво економиста Београда, Београд, Економски видици, број 4, стр.447., ИССН: 0354-9135
7. Грујић Д.,:“Испуњавање економских услова земаља у транзицији – неопходна претпоставка за улазак у ЕУ“, (2002.), Савез економиста Југославије, Економист, Београд, број 1, стр. 85., YУ ИССН: 0354-5253
8. Грујић Д.,: Стратегија развоја Србије у условима глобализације“, (2007.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, број 12, стр. 105., ИСБН: 978-86-85099-48-9
9. Грујић Д.,:”Развој транснационалних корпорација у условима глобализације“, (2008.), Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Крагујевац, Зборник радова, стр. 411., ИСБН: 978-86-82203-80-3
10. Грујић Д., Војновић Б.,:“Транзиција предузећа у Србији као предуслов придруживању ЕУ“, (2009.), Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Крагујевац, Зборник радова, стр. 347., ИСБН: 978-86-6091-002-0
11. Грујић Д.,:“Предприступне стратегије земаља у транзицији – неопходан услов сарадње са Европском унијом“, (2007.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр. 49., ИСБН: 978-86-85099-61-8
12. Војновић Б., Грујић Д., Симић-Антонијевић Д.,:“Анализа регионалне конкурентности Србије у условима акутне – савладиве кризе“, (2009.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр.111., ИСБН: 978-86-85099-88-5
13. Војновић Б., Грујић Д.,:“ Јачање локалних предузећа кроз инкубацију бизниса”, (2009.), Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Зборник радова, број ИИ, стр.52., УДК 33 (082), ИССН И820-9165
14. Војновић Б., Симић-Антонијевић Д., Грујић Д.,:“Стратегије развоја квалитета услуга“, (2009.), Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору-одсек за менадђмент, Зајечар, Зборник радова, стр.17., ИСБН: 978-86-80987-67-5
15. Симић-Антонијевић Д., Грујић Д., Војновић Б.,: „ Безбедност хране и заштита потрошача“, (2010.), Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет, Чачак, Зборник радова, стр. 653., Вол 15(17).
16. Војновић Б., Грујић Д., Ризнић Д., : „ Ефикасност производње живинског меса“, (2010.), Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет, Чачак, Зборник радова, стр. 671., Вол 15(17).
17. Ризнић Д., Војновић Б., Грујић Д.,: „ Истраживање и маркетинг стратегије у функцији одрживе конкурентске предности“, (2010.), Економски институт, Београд, Часопис Економског института, број 2, стр.91., УДК-33, YУ ИССН 0350-0373
18. Грујић Д., Војновић Б., Симић-Антонијевић Д. : „ Нов приступ регионалном развоју“, (2010. ), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр. 181., ИСБН: 978-86-6139-008-1
19. Војновић Б., Војновић Д., Грујић Д., : „ Пословање домаћих предузећа у околностима економске кризе“, (2011.), Економски институт, Београд, Часопис економског института, број 1, стр.201., УДК-33, YУ ИССН 0350-0373
20. Војновић Б., Грујић Д.: “ Концепт и системске компаративне предности регионалног и локалног економског развоја”, (2011.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр.141., ИСБН 978-86-6139-026-5
21. Грујић Д., Војновић Б.: „ Утицај макроекономских проблема земаља у развоју на регионални развој и конкурентност глобалне привреде“, (2011.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр. 291., ИСБН 978-86-6139-026-5
22. Војновић Б., Спасојевић С., Грујић Д. : „ Организационо технички аспекти инкубације бизниса“, (2011.), Универзитет у Нишу, Технички факултет у Бору, Зајечар, Зборник радова, стр.89., ИСБН 978-86-80987-85-9
23. Војновић Б., Грујић Д., Симић Антонијевић Д.: „Ефекти кризе на пословање предузећа у подручју Мачве“, (2010.), Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Српски часопис за пољопривредне науке, стр.431., УДК: 63(497.1)(051)-„540.2”, ИССН: 0350-1205
24. Спасојевић С., Грујић Д., Симић Антонијевић Д.: Примена ХАЦЦП концепта у функцији унапређења конкурентности домаће прехрамбене индустрије“, (2010.), Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Српски часопис за пољопривредне науке, стр. 454., УДК: 63(497.1)(051)-„540.2“, ИССН: 0350-1205
25. Грујић Д., Војновић Б., Симић Антонијевић Д.: „Образовање људских ресурса као фактора развоја малих и средњих предузећа“, (2010.), Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Српски часопис за пољопривредне науке, стр. 488., УДК: 63(497.1)(051)-„540.2“, ИССН:0350-1205
26. Симић Антонијевић Д., Војновић Б., Грујић Д.: „Друштвена одговорност компанија у агробизнису“, (2010.), Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Српски часопис за пољопривредне науке, стр. 494., УДК: 63(497.1)(051)-„540.2”, ИССН: 0350-1205
27. Војновић Б., Грујић Д.: „ Последице светске економске кризе на пословање предузећа у Србији“, (2012.), Универзитет ЕДУКОНС у Сремској Каменици, Факултет пословне економије, Сремска Каменица, Зборник универзитета Едуконс за друштвене науке, стр. 439., УДК: 338.124.4:330(082), ИСБН: 978-86-87785-36-6
28. Војновић Б., Грујић Д.: „ Регионал девелопмент цонцепт фор цреатинг еффициент ецономy анд суппорт то лоцал ецономy“, (2012.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр.139., ИСБН: 978-86-6139-048-7
29. Грујић Д., Војновић Б.: „Место и улога државе и локалних фактора у конципирању новог приступа регионалном развоју“, (2012.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр.77., ИСБН: 978-86-6139-048-7
30. Спасојевић С., Војновић Б., Грујић Д.: „ ТQМ и шест сигма“, (2012.), Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Бор, Зборник целих радова 8. мајске конференције о стратегијском менаџменту, стр. 541., ИСБН: 978-86-80987-96-5

31. Војновић Б., Родица Б., Грујић Д.: „ Мерење образовних и предузетничких квалитета потенцијалних агро предузетника у Србији“, (2013.), Универзитет ЕДУКОНС у Сремској Каменици, Факултет пословне економије, Сремска Каменица, Зборник универзитета Едуконс за друштвене науке, стр. 279., УДК: 338.124.4:330.11, ИСБН: 978-86-87785-45-8

32. Војновић Б., Грујић Д.: „ Значај креирања развојне политике регионалног нивоа“, (2013.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр.231., ИСБН: 978-86-6139-067-8
33. Грујић Д., Војновић Б.: „Утицај саобраћајне политике Европске уније на регионални развој и саобраћајну инфраструктуру Србије“, (2013.), Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Зборник радова, стр.253., ИСБН: 978-86-6139-067-8

Оставите одговор