Др Вера Рашковић

Vera-Raskovicдр Вера Рашковић, рођена Николић, рођена је у Шапцу 17. јуна 1975. године. Основну школу завршила у Кленку, у Шапцу је завршила Средњу педагошку школу. Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер ратарско-повртарски је уписала 1993/1994. године, исти је завршила у редовном року  1998. године. Постдипломске студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер Крмно биље, уписала је школске 1998/1999. Одбранила је магистарску тезу 20.2.2006. Докторирала у области повртарства 2010 год. на тему „ Утицај калемљења, малчовања, агротекстила и ниских тунела на  раностасност, принос и квалитет лубеница“ на Пољопривредном факултету, Универзитет Нови Сад.

Радила је две године у А.Д. “Агрорума“ из Руме Р.Ј. “Срем“ као референт биљне производње до одласка предузећа под стечај.

Од 1.11.2006 године ради, прво као сарадник, а касније као предавач, 2011  изабрана је  у  професор струковних студија на Високој пољопривредној школи из Шапца. Течно говори Енглески језик.

Учесник на међународном пројектима  ТEMPUS EDUECO: Education of Teachers in the field оf Ecological Food Production and Management

и  TEMPUS AGRIVOC-Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans

  Била шеф канцеларије за међународну сарадњу на Високој пољопривредној школи струковних студија.

Активно учествује и у међународним пројектима  Erasmus + Ka-103 и Ka-107.

Руководиоц студијског програма Заштита животне средине до 2021.

Тренутно је  на Академији струковних студија Шабац  руководиц је на одсеку за   Пољопривредно пословне студије и туризам.

Аутор је следећих радова:

Рад у врхунском часопису националног значаја М-51

 1. Рашковић В., Ђуровка М. (2009), Утицај калемљења на број плодова, просечну тежину и принос по биљци ; Савремена пољопривредна техника; Пољопривредни факултет, Нови Сад.Вол 30,но 3 ст 201-20
 1. Вера Рашковић, Снежана Петровић, Лана Ђукановић (2010) Значај избор сорте и калемљења код лубенице на динамику формирања приноса и висину оствареног бруто прихода ,Савремена пољопривреда, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 2. Рашковић, В., Степић, Р., Милошевић, В., Глишић, М. (2016): Улога високог образовања у руралном раyвоју пољопривреде, Зборник радова перспектива развоја села, САНУ Одељење хемијских и биолошких наука.

Саопштење са скупа националног значаја штампшано у целини М-63

 1. Ђуровка М., Рашковић В., Маринковић Д., Перлаки З., 2009., Утицај малчовња, покривања агротекстилом и ниским тунелима на раностасност лубеница.;XИВ Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачак.
 2. Рашковић В, Ћупина Б. Ерић П.,2009; У тицај минералне исхране на принос црвене , XИВ Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачак.
 3. Рашковић В., Ђуровка М.,Јаћимовић Г., (),Утицај калемљења на динамику формирања приноса код лубенице, XВ Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачак.
 4. Рашковић В., Ђуровка М.,Јаћимовић Г.,Ефекат калемљења на тежину плода и сензорна својства лубеница XВ Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачак.

Саопштење са међунардног скупа штампано у целини М-33

 1. Р. Степић, Вера Милошевић, Вера Рашковић, М. Глишић, В. Степић;  Abutilon theophrasti Medic. Teofrastva lipica – Нова инверзивна коровска врста на подручју Мачве, Срема и Семберије; саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Универзитет у Крегујевцу – Агрономски факултет у Чачку.
 2. Вера Милошевић, Лана Ђукановић, Вера Рашковић, Р. Степић (2012): Application of the new technologies in agriculture in order to protect the environment; Internacional conference NEWENVIRO New approches for assessment and imporovement of environmental status in Balkan region: Interactions between organismis and environment, Educons university Sremska Kamenica.
 3. Рашковић В, Степић Р., Милошевић В., Koвачевић Б, Веселић М.. (2014). The importance of choosing the tomato variety on the dynamics of yield formation and the amount of gross income realized, Presentation; III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, March 25-28, 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovin
 4. RAŠKOVIĆ, V., TOMIĆ, V., MILOŠEVIĆ, V., GLIŠIĆ, M. (2017): Analysis of vegetable production in Serbia. Proceeding, VIII International Agriculture Symposium AGROSYM 2017, Jahorina, pp 658-666.
 5. GLIŠIĆ, M., RAŠKOVIĆ, V., MILOŠEVIĆ, V., TOMIĆ, V. (2019): Geographical origin of invasive plant species in the world and Serbia.Proceeding, X International Agriculture Symposium AGROSYM 2019, Jahorina, pp 1344-1349.
 6. TANASIĆ, LJ., SPASOJEVIĆ, S., GLIŠIĆ, M., MIĆIĆ, V., RAŠKOVIĆ, V. (2019). A multidisciplinary approach to the use of geothermal energy for the remote heating system. VIII International conference on social and technological development, Abstracts,Trebinje, 11
 7. Vera Rašković, Nemanja Stošić, Milan Glišić, (2020): Analysis of  production , export and  import  of tomatoes in Serbia, AgroReS – Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka.

Остало:

 1. Вера Рашковић, Горан Јаћимовић, Ондреј Поњчан, Душан Маринковић (2011),Watermelon yield depending on the cultivar and tehnical practices, Интернационални симпозијум–Чување воћа и поврћа у земљама Западног Балкана
 2. Рашковић В., Ђукановић Л., Степић Р., Милошевић В. (2015). Органска пољопривреда – Брошура за фармере, Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац

M34

 1. Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Marković, S. (2021): Potential of  Organic Plant Production from the Perspective of Youth in Serbia, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, pp. 18.  ISSN 2637-3298

Уџбеници:

Аутор је уџбеника „Опште повртарство“, (2019). Шабац, који се користи у настави за истоимени предмет

Оставите одговор