Др Вера Рашковић

              Vera-Raskovic  Др Вера Рашковић, рођена Николић, рођена је у Шапцу 17. јуна 1975. године. Основну школу завршила у Кленку, у Шапцу је завршила Средњу педагошку школу.

Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер ратарско-повртарски је уписала 1993/1994. године, исти је завршила у редовном року  1998. године

Постдипломске студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер Крмно биље, уписала је школске 1998/1999. Одбранила је магистарску тезу 20.2.2006.

Радила је две године у А.Д. “Агрорума“ из РумеР.Ј. “Срем“ као референт биљне производње до одласка предузећа под стечај. Од 1.11.2006 године ради, прво као сарадник, а касније као предавач на Високој пољопривредној школи из Шапца.

Течно говори Енглески језик.

Од 2009-2010. аутор је следећих радова:

  1. Ђуровка М., Рашковић В., Маринковић Д., Перлаки З., 2009., Утицај малчовња, покривања агротекстилом и ниским тунелима на раностасност лубеница.;XИВ Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачак.
  2. Рашковић В., Ђуровка М. 2009, Утицај калемљења на број  плодова, просечну тежину и принос по биљци ; Савремена пољопривредна техника; Пољопривредни факултет, Нови Сад.Вол 30,но 3 ст 201-206
  3. Рашковић В, Ћупина Б. Ерић П.,2009; У тицај минералне исхране на принос црвене , XИВ Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачак.
  4. Рашковић В., Ђуровка М.,Јаћимовић Г., 2010., Утицај калемљења на динамику формирања приноса код лубенице, XВ Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачак.
  5. Рашковић В., Ђуровка М.,Јаћимовић Г., 2010., Ефекат калемљења на тежину плода и сензорна својства лубеница XВ Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачак.
  6. Р. Степић, Вера Милошевић, Вера Рашковић, М. Глишић, В. Степић;  Abutilon theophrasti Medic. Teofrastva lipica – Нова инверзивна коровска врста на подручју Мачве, Срема и Семберије; саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Универзитет у Крегујевцу – Агрономски факултет у Чачку

Оставите одговор