Испитна питања

Понашање и заштита потрошача

Маркетинг у хотелијерству

Пословна економија

Управљање људским ресурсима

ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА И ВАЗДУХА

МЕНАЏМЕНТ ХРАНОМ И ПИЋЕМ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Општа фитофармација са тксикологијом

Посебна фитофармација

ФИТОПАТОЛОГИЈА

ПОСЕБНА ФИТОПАТОЛОГИЈА

ПОСЕБНА ЕНТОМОЛОГИЈА

ЕНТОМОЛОГИЈА (1)

Испитна питања за Маркетинг у хотелијерству

Испитна питања из предмета Предузетништво Саша Спасојевић

Управљање квалитетом

Испитна питања из предмета Предузетништво у туризму

Испитна питања из предмета Кризни менаџмент и предузетништво

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ СА КЛИМАТОЛОГИЈОМ

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Заштита од буке

Специјално воћарство 1

ИСПИТНА_ПИТАЊА_ИЗ_ПАРАЗИТСКИХ_БОЛЕСТИ 

Виноградарство

Воћарство

Заштита поврћа

Општа ентомологија

Општа фитопатологија

Пословни енглески језик

Енглески језик – сви осим агроменаџмета

Eнглески језик – агроменаџмент

Агробизнис модул 1

Опште воћарство

Практична обука из воћарсва и виноградарсва

Посебно воћарство 1

Посебно воћарство 2

Помологија

Стратегиско пословно планирање

Стратегијски менаџмент

Основи агроменаџмента – специјалистичке студије

Менаџмент

Агроменаџмент

Тржиште и маркетинг пољопривредних производа – модул 1

Управљање пројектом

Тржиште и маркетинг пољопривредних производа – модул 2

Повртарство

Производња дувана – колоквијум

Управљање људским ресурсима

Пословна економија

Економија

Менаџмент финансија и рачуноводства

Управљање финансијама

Aгрохемија

Педологија

Биохемија

Мониторинг животне средине

Хемија

Менаџмент квалитета пољоприврених производа

 

Овај унос је објављен под ИСПИТНА ПИТАЊА. Забележите сталну везу.

Оставите одговор