Испитна питања

Испитна питања из предмета Рибарство

Испитна питања за Маркетинг у хотелијерству

Испитна питања из предмета Предузетништво Саша Спасојевић

Управљање квалитетом

Испитна питања из предмета Предузетништво у туризму

Испитна питања из предмета Кризни менаџмент и предузетништво

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ СА КЛИМАТОЛОГИЈОМ

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Заштита од буке

Специјално воћарство 1

ИСПИТНА_ПИТАЊА_ИЗ_ПАРАЗИТСКИХ_БОЛЕСТИ 

Исхрана домаћих животиња

Виноградарство

Воћарство

Ентомологија

Заштита поврћа

Општа ентомологија

Општа фитопатологија

Посебна ентомологија

Посебна фитопатологија

Фитопатологија

Пословни енглески језик

Енглески језик – сви осим агроменаџмета

Eнглески језик – агроменаџмент

Агробизнис модул 1

Опште воћарство

Практична обука из воћарсва и виноградарсва

Посебно воћарство 1

Посебно воћарство 2

Помологија

Стратегиско пословно планирање

Стратегијски менаџмент

Основи агроменаџмента – специјалистичке студије

Менаџмент

Агроменаџмент

Тржиште и маркетинг пољопривредних производа – модул 1

Управљање пројектом

Тржиште и маркетинг пољопривредних производа – модул 2

Повртарство

Производња дувана – колоквијум

Управљање људским ресурсима

Пословна економија

Економија

Менаџмент финансија и рачуноводства

Управљање финансијама

Aгрохемија

Педологија

Биохемија

Мониторинг животне средине

Хемија

Менаџмент квалитета пољоприврених производа

 

Овај унос је објављен под ИСПИТНА ПИТАЊА. Забележите сталну везу.

Оставите одговор