РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У II и III ГОДИНУ СТУДИЈА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Адреса: Војводе Путника бр.56, 15000 Шабац

Тел/факс: 015/344-580 и 344-998

Web: www.vpssa.edu.rs

Е-mail:vpssa@ptt.rs   

Број:  214/2

Дана: 17.09.2020. год.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

 

ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС  У  II и  III ГОДИНУ СТУДИЈА

ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

ЗА ШКОЛСКУ: 2020/2021. годину

 Наставно-стручно веће Одсека за пољопривредно.пословне студије и туризам , на седници одржаној 17.09.2020. године  донело је Одлуку бр. 8/10/3 да се распише конкурс за упис студената на буџетско финансирање на:

  1. Другу годину основних струковних студија – укупно 99 буџетских места и
  2. На трећу годину основних струковних студија- укупно 99 буџетских места.

 УСЛОВИ КОНКУРСА:

  1. Студент чије се студије финансирају из буџета РС или сам финансира студије, који у току школске године 2019/2020. год. (најкасније са 07.10.2020.год.) оствари најмање 48 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма, може да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета на одговарајућем студијском програму.
  1. Рангирање се врши у оквиру укупног броја студената чије се студирање финансира из буџета на одговарајућем студијском програмупрва група студенти са свим положеним испитима (60 ЕСПБ) на одговарајућој години студија, уколико остане упражњених места после рангирања прве групе, врши се рангирање друге групе – студенти са 48 или више ЕСПБ.

 

КРИТЕРИЈУМ:

 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА И БОДОВИ

(максималан број поена по овом основу је 600, а минималан 288)

Коначан број бодова добија се множењем просечне оцене и укупним бројем ЕСПБ бодова остварених у шк. 2019/2020. години.

нпр.

-за просечну оцену 10,00  и положене све испите (60 бодова) студент добија 600 поена (максимум)

-за просечну оцену 6,00  и остварених 48 студент добија 288 поена

Рангирање се врши на основу укупног броја поена по оба наведена критеријума.

III. Буџетски и самофинансирајући студенти који су у школској: 2019/2020.години  остварили од 37-47 ЕСПБ бодова могу се уписати у наредну годину студија у статусу самофинансирајућих студената.

  1. IV. Студенти који су у школској: 2019/2020.години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, поново уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената уз плаћање одговарајуће школарине.

            -Студенти су обавезни да конкуришу за буџетско финансирање до 07.10.2020. године, до 14:00 часова, са индексом, у Студентској служби

            – Ранг листа биће објављена  10.10.2020. године у 14:00 часова

            – Упис кандидата: 11. и 12. Октобра  2020. године

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ МОЛБЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ

 

НАПОМЕНА: Моле се студенти да даном остварења услова на буџетско финансирање предају молбу  студентској служби, како би избегли гужву!!!

 

 

 

                                                                                            вд председника Академије

                                                                                            др Светлана Карић, проф.

 

Овај унос је објављен под УПИС. Забележите сталну везу.

Оставите одговор