ERASMUS+ projekat: BOLJE TLO ZA BOLJE SUTRA; 18.01.2024.g. drugi on-line sastanak BS2BT projektnog tima

tgt

Akademija strukovnih studija Šabac partner je u novom Erazmus + projektu pod nazivom Bolje tlo do bolje sutra, čiji je glavni partner Tehnička škola Vinkovci – ustanova za obrazovanje odraslih, iz Hrvatske. Pored, Akademije strukovnih studija Šabac I Učilišta, u projektu učestvuju još dve organizacije i to Terra12 d.o.o. iz Hrvatske i Udruženje za razvoj volonterskog rada Novo mesto (DRPDNM) iz Slovenije.

Trajanje projekta je 12. mjeseci, od 01.09.2023.g. do 31.08.2024. godine, a ukupna vrednost sufinansiranja iz Erasmus+ programa je 120.000€.

Ciljevi projekta su:

 • razvoj dostupnog modela visokokvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja osoba iz ruralnih uključujući geografski udaljena područja i osobe izbegle od rata u Ukrajini, za unapređenje održivih ekoloških i ekonomskih kompetencija kroz korištenje digitalnih alata (e-Akademija);
 • primena inkluzivnog modela razvoja e-Akademije;
 • unaprediti kompetencije 8 članova osoblja u obrazovanju i 120 pripadnika ciljne grupe;
 • unaprediti transnacionalnu suradnju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Učesnici drugog zoom sastanka:

 

·                 Željka Gale, član projektnog tima (zaposlena LP, Hrvatska)

·                 Ivana Fuček, član projektnog tima (zaposlena LP, Hrvatska)

·                 Ester Snedec, član projektnog tima (zaposlena PP, Slovenija)

·                 Jelena Ignjatović, član projektnog tima (zaposlena PP, Srbija)

·                 Milan Blagojević, član projektnog tima (zaposleni PP, Srbija)

·                 Vera Rašković, član projektnog tima (zaposlena PP, Srbija)

·                 Ana Cvitković-Komesarović, član projektnog tima (zaposlena PP, Hrvatska)

·                 Katarina Damjanović, član projektnog tima (zaposlena PP, Hrvatska)

 

ERASMUS+ project: Better Soil To Better Tomorrow; 18.01.2024. first on-line BS2BT project team meeting

The Academy of Applied Studies Šabac is a partner in the new Erasmus + project called Better soil for a better tomorrow, whose main partner is the Vinkovci Technical School – an institution for adult education, from Croatia. In addition to the Academy of Applied Studies Šabac and the College, two other organizations participate in the project, namely Terra12 d.o.o. from Croatia and Association for the Development of Voluntary Work Novo mesto (DRPDNM), from Slovenia.

Project duration is 12 months, from 1.9.2023. to 31.8.2024. Erasmus+ contribution is 120.000€.

The project’s objectives are:

 • Development of an accessible model of high-quality VET learning for people living in rural including remote areas and refugees from Ukraine, to enhance sustainable environmental and economic competencies through the use of digital tools (e-Academy);
 • Application of inclusive model in the e-Academy development;
 • Improvement of 8 staff members in education competencies and 120 the target group representatives;
 • Improve transnational cooperation in the field of vocational education and training.

Participants of the second zoom meeting:

 • Željka Gale, project team member (employee LP, Croatia)
 • Ivana Fuček, project team member (employee LP, Croatia)
 • Ester Snedec, project team member (employee PP, Slovenia)
 • Jelena Ignjatović, project team member (employee PP, Serbia)
 • Milan Blagojević, project team member (employee PP, Serbia)
 • Vera Rašković, project team member (employee PP, Serbia)
 • Ana Cvitković-Komesarović, project team member (employee PP, Croatia)
 • Katarina Damjanović, project team member (employee PP, Croatia)
Овај унос је објављен под ERASMUS+. Забележите сталну везу.

Оставите одговор