ПИТАЊА ЗА 1. и 2. КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

ПИТАЊА ЗА 1. КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

 1. Дефинишите туризам.
 2. Дефинишите и објасните ко су корисници туристичких услуга.
 3. Наведите и објасните друштвене утицаје туризма.
 4. Наведите и објасните економске утицаје туризма.
 5. Објасните еколошке утицаје туризма.
 6. Објасните историјски развој туризма.
 7. Дефинишите туристичко тржиште.
 8. Наведите елементе које укључује систем туризма.
 9. Који су основни елементи тржишта?
 10. Шта утиче на туристичку потрошњу?
 11. Дефинишите туристичку тражњу.
 12. Шта подразумевамо под еластичношћу туристичке тражње? Објасните.
 13. Објасните сезоналност туристичке тражње.
 14. Који фактори утичу на понашање потрошача у туризму.
 15. Објасните карактеристике туристичке понуде.
 16. Дефинишите маркетинг у туризму.
 17. Наведите елементе маркетинг миx-а. (према Ј. МцЦартy-ју и према Батесон Ј., Хоффман К.Д.,)
 18. Објасните стратегију диференцирања туристичког производа.
 19. Шта је сегментација туристичког тржишта?
 20. Који су критерији за сегментацију туристичког тржишта?
 21. Како се одвија процес истраживања туристичког тржишта?
 22. Које су методе И врсте истраживања туристичког тржишта?
 23. Како би сте дефинисали туристичку дестинацију?
 24. Која је уобичајена је подела природних туристичких ресурса?
 25. Које су особине саобраћаја значајне?
 26. У чему је значај железнице за развој туризма?
 27. Каква је улога и значај друмског саобраћаја за развој туризма?
 28. Каква је улога и значај воденог саобраћаја за развој туризма?
 29. Каква је улога и значај авио саобраћаја за развој туризма?
 30. Који је, данас, најзаступљенији вид саобраћаја?

ПИТАЊА ЗА 2. КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

 1. Објасните улогу туристичких агенција у повезивању понуде и тражње на туристичком тржишту.
 2. Наведите основне предуслове који су утицали на настанак првих туристичких агенција
 3. Када настају организатори путовања и која је њихова основна делатност?
 4. Објасните посредничку улогу туристичких агенција.
 5. Наведите четири основне улоге туристичких агенција и организатора путовања на тржишту.
 6. Објасните улогу агенција у промотивним и посебно пропагандним активностима.
 7. Објасните улогу агенција као посредника на туристичком тржишту.
 8. У чему се састоји организаторска улога туроператора на тржишту?
 9. Објасните основну разлику између туристичких агенција – посредника и организатора путовања.
 10. Наведите послове које туристичке агенције и организатори путовања обављају на туристичком тржишту.
 11. Дефинишите појам хотелијерства и угоститељства.
 12. Наведете врсте угоститељских објеката.
 13. Према критерију локацији какви хотелски објекти постоје?
 14. Према критерију нивоа услуге какви хотелски објекти постоје?
 15. Према критерију тржиште и улога какви хотелски објекти постоје?
 16. Дефинишите ресторатерство и Које врсте ресторана знате?
 17. Који су циљеви туристичке политике?
 18. Који државни органи спроводе туристичку политику?
 19. Која је надлежност државних органа за област туризма?
 20. Које су најважније међународне туристичке организације.
 21. Осим надлежног Министарства које организације су још надлежне за послове туризма?
 22. Који су најзначајнији туристички производи Републике Србије?
 23. Наведите најзначајније туристичке дестинације у Републици Србији.
 24. За које пројекте министарство финансира до 50% а за које 100%?
 25. Који су критерији за доделу субвенција туристичким организацијама И организаторима путовања?
 26. У чему је значај ваучера за одмор у Србији?
 27. Шта је одрживи туризам И шта промовише одрживи развој туризма?
 28. Шта је криза И наведите врсте криза којима туризам може бити изложен?
 29. Објасните улогу ИТ у пословању хотела.
 30. Наведите како су ИТ утицале на пословање туристичких агенција и организатора путовања.

 

Овај унос је објављен под ИСПИТНА ПИТАЊА. Забележите сталну везу.

Оставите одговор