КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК

ВИСОКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Војводе Путника бр.56, 15000 Шабац, Тел/факс:015/344-580 и 344-998

Web:www.vpssa.edu.rs Е-mail:vpssa@ptt.rs

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

У школској 2020/2021. години у другом уписном року ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ уписује НА  САМОФИНАНСИРАЊЕ укупно 176 студената на 7 студијских програма основних струковних студија:

Ред. бр. Назив студијског програма Акредитован број

студената

Слободна места
буџет самоф.
1. Биотехнологија 40 /  27
2. Менаџмент 50 / 25
3. Туризам 50 / 29
4. Заштита биља 40 / 16
5. Струковна ветерина 20 /  19
6. Воћарство и виноградарство 40 /  34
7. Заштита животне средине 40 / 26
Укупно 280 / 176
Укупно слободних места                               176

НАПОМЕНА: Одсек врши упис студената на буџетско финансирање, у складу са афирмативним мерама: студенте са инвалидитетом- 1 студента, студенте ромске националности- 1 студента , држављанине Републике Србије који је завршио/ла средњу школу у иностранству- 1 студента.

 ОПШТИ УСЛОВИ  КОНКУРСА: За упис у прву годину основних струковних студија на свим студијским програмима могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем  или трогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Догађај Датум Време
Пријављивање кандидата 1,2,3,4.  и 5. септембар 2020. 9:00  до 14:00  часова
Пријемни испит 7. септембар 2020. 10:00  часова
Објављивање резултата конкурса (прелиминарне ранг листе) 9. септембар 2020. до 14 :00 часова
Објављивање коначне ранг листе 14. септембар 2020. 12:00  часова
Упис примљених кандидата 15. и 16. септембар 2020. од 9:00  до 14:00  часова

КРЕНИТЕ У ПРАВОМ СМЕРУ!  БУДИТЕ КОРАК ИСПРЕД СВИХ!

Овај унос је објављен под ОБАВЕШТЕЊА, СЕКРЕТАРИЈАТ, УПИС. Забележите сталну везу.

Оставите одговор