Октобар 2

Datum Време Предмет Професор
2.10.2017. 9:00 Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић
2.10.2017. 10:00 Економија Дејан Грујић
2.10.2017. 10:00 Менаџмент финансија и рачуноводства Дејан Грујић
2.10.2017. 10:00 Пословна економија Дејан Грујић
2.10.2017. 10:00 Управљање људским ресурсима Дејан Грујић
2.10.2017. 10:00 Управљање финансијама Дејан Грујић
2.10.2017. 9:00 Ентомологија Мирко Веселић
2.10.2017. 9:00 Општа ентомологија Мирко Веселић
2.10.2017. 9:00 Посебна ентомологија Мирко Веселић
2.10.2017. 10:00 Воћарство Раденко Степић
2.10.2017. 10:00 Корови и њихово сузбијање Раденко Степић
2.10.2017. 10:00 Општа фитофармација са токсикологијом Раденко Степић
2.10.2017. 11:30 Енглески језик Сања Вулетић
2.10.2017. 11:30 Пословни енглески 1 Сања Вулетић
2.10.2017. 11:30 Пословни енглески 2 Сања Вулетић
3.10.2017. 10:00 Аграрни менаџмент Бошко Војновић
3.10.2017. 10:00 Менаџмент Бошко Војновић
3.10.2017. 10:00 Стратегијски менаџмент Бошко Војновић
3.10.2017. 10:00 Стратегијско пословно планирање Бошко Војновић
3.10.2017. 10:00 Управљање пројектом Бошко Војновић
3.10.2017. 10:00 Машине и уређаји Васо Комненић
3.10.2017. 10:00 Менаџмент иновација Васо Комненић
3.10.2017. 10:00 Пољопривредне машине Васо Комненић
3.10.2017. 10:00 Пољопривредне машине 2 Васо Комненић
3.10.2017. 10:00 Практична обука на машинама и уређајима Васо Комненић
3.10.2017. 10:00 Технички аспекти заштите животне средине Васо Комненић
3.10.2017. 9:00 Агроекологија и заштита животне средине Вера Милошевић
3.10.2017. 9:00 Ботаника Вера Милошевић
3.10.2017. 9:00 Екологија Вера Милошевић
3.10.2017. 9:00 Микробиологија земљишта Вера Милошевић
3.10.2017. 9:00 Повртарство Вера Рашковић
3.10.2017. 10:00 Амбулантна клиника Владимир Млађан
3.10.2017. 10:00 Болести копитара и месоједа Владимир Млађан
3.10.2017. 10:00 Болести папкара Владимир Млађан
3.10.2017. 10:00 Патологија Владимир Млађан
3.10.2017. 10:00 Пчеларство Владимир Млађан
3.10.2017. 10:00 Анимални производи Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Генетика са оплемењивањем Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Говедарство Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Млекарство Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Оплемењивање домаћих животиња Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Практична обука у сточарству Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Рибарство Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Свињарство Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Сточарство са генетиком Горан Станишић
3.10.2017. 10:00 Болести живине и птица Јовица Николовски
3.10.2017. 10:00 Законска регулатива у области животне средине Јовица Николовски
3.10.2017. 10:00 Хирургија Јовица Николовски
3.10.2017. 12:00 Биохемија Љиљана Танасић
3.10.2017. 12:00 Мониторинг животне средине Љиљана Танасић
3.10.2017. 12:00 Обновљиви извори енергије Љиљана Танасић
3.10.2017. 12:00 Хемија Љиљана Танасић
3.10.2017. 12:00 Чување и прерада воћа Љиљана Танасић
3.10.2017. 9:00 Општа фитопатологија  Мирко Веселић
3.10.2017. 9:00 Посебна фитопатологија Мирко Веселић
3.10.2017. 9:00 Фитопатологија Мирко Веселић
3.10.2017. 12:00 Агроменаџмент Мирољуб Ђенадић
3.10.2017. 12:00 Економика туризма Мирољуб Ђенадић
4.10.2017. 9:00 Нове технологије у биљној производњи Вера Рашковић
4.10.2017. 9:00 Органска производња воћа и поврћа Вера Рашковић
4.10.2017. 9:00 Посебно ратарство 1 Вера Рашковић
4.10.2017. 9:00 Посебно ратарство 2 Вера Рашковић
4.10.2017. 9:00 Производља поврћа на отвореном пољу Вера Рашковић
4.10.2017. 9:00 Производља поврћа у заштићеном простору Вера Рашковић
4.10.2017. 9:00 Заштита поврћа Мирко Веселић
4.10.2017. 9:00 Заштита ратарских и повртарских биљака Мирко Веселић
4.10.2017. 9:00 Агрохемија Младен Дугоњић
4.10.2017. 9:00 Мелиорације Младен Дугоњић
4.10.2017. 9:00 Наводњавање у биљној производњи Младен Дугоњић
4.10.2017. 9:00 Педологија Младен Дугоњић
4.10.2017. 10:00 Управљање земљишним и водним ресурсима Младен Дугоњић
4.10.2017. 9:00 Виноградарство Раденко Степић
4.10.2017. 9:00 Заштита воћа и винове лозе Раденко Степић
4.10.2017. 9:00 Интегрална заштита Раденко Степић
4.10.2017. 9:00 Посебна фитофармација Раденко Степић
4.10.2017. 12:00 Електронско пословање Светлана Лазаревић-Петровић
4.10.2017. 12:00 Интернет Светлана Лазаревић-Петровић
4.10.2017. 12:00 Информатика са статистиком Светлана Лазаревић-Петровић
4.10.2017. 12:00 Информациони системи Светлана Лазаревић-Петровић
4.10.2017. 9:00 Агротехника крмног биља Снежана Тошковић
4.10.2017. 9:00 Крмно биље Снежана Тошковић
4.10.2017. 9:00 Одржива пољопривреда Снежана Тошковић
4.10.2017. 9:00 Опште ратарство Снежана Тошковић
4.10.2017. 9:00 Производња лековитог биља Снежана Тошковић
5.10.2017. 9:00 Практична обука на пољ. машин. Владимир Степић
5.10.2017. 9:00 Практична обука у биљној производњи 1 Владимир Степић
5.10.2017. 9:00 Практична обука у биљној производњи 2 Владимир Степић
5.10.2017. 10:00 Заразне болести Јовица Николовски
5.10.2017. 10:00 Микробиологија Јовица Николовски
5.10.2017. 10:00 Хигијена млека и меса Јовица Николовски
5.10.2017. 10:00 Зоохигијена Мирољуб Милић
5.10.2017. 10:00 Коњарство Мирољуб Милић
5.10.2017. 10:00 Нове технологије у сточарству и аквапривреди Мирољуб Милић
5.10.2017. 10:00 Органска сточарска производња Мирољуб Милић
5.10.2017. 10:00 Репродукција Мирољуб Милић
5.10.2017. 10:00 Ситно сточарство Мирољуб Милић
5.10.2017. 10:00 Опште воћарство Митровић Милисав
5.10.2017. 10:00 Органска производња воћа и поврћа Митровић Милисав
5.10.2017. 10:00 Помологија Митровић Милисав
5.10.2017. 10:00 Посебно воћарство 1 Митровић Милисав
5.10.2017. 10:00 Посебно воћарство 2 Митровић Милисав
5.10.2017. 10:00 Практична настава из воћарства Митровић Милисав
5.10.2017. 9:00 Ратарство Снежана Тошковић
6.10.2017. 10:00 Агробизнис Драгана Антонијевић-Симић
6.10.2017. 10:00 Маркетинг Драгана Антонијевић-Симић
6.10.2017. 10:00 Међународни маркетинг Драгана Антонијевић-Симић
6.10.2017. 10:00 Тржиште и маркетинг пољопривредних производа Драгана Антонијевић-Симић
5.10.2017. 10:00 Здрав. зашт. и репродук. дом. жив. Иван Бошњак
5.10.2017. 10:00 Паразитске болести Иван Бошњак
6.10.2017. 10:00 Исхрана домаћих животиња Миливој Макевић
6.10.2017. 10:00 Ловна привреда  Миливој Макевић
6.10.2017. 10:00 Опште сточарство Миливој Макевић
6.10.2017. 10:00 Основи исхране домаћих животиња Миливој Макевић
6.10.2017. 10:00 Специјална исхрана домаћих животиња Миливој Макевић
6.10.2017. 9:00 Заштита од буке Саша Спасојевић
6.10.2017. 9:00 Менаџмент квалитета пољопривредних производа Саша Спасојевић
6.10.2017. 12:00 Односи с јавношћу Теодор Симеуновић
6.10.2017. 12:00 Управљање инвестицијама Теодор Симеуновић
9.10.2017. 9:00 Биологија Вера Милошевић
9.10.2017. 9:00 Заштита биодиверзитета Вера Милошевић
9.10.2017. 9:00 Микробиологија Вера Милошевић
9.10.2017. 9:00 Пољопривредна зоологија Вера Милошевић
9.10.2017. 9:00 Управљање у еколошки осетљивим подручјима Вера Милошевић
Овај унос је објављен под ИСПИТНИ РОК. Забележите сталну везу.

Оставите одговор