Др Васо Комненић

                    Vaso-KomnenicДр Васо Комненић, рођен је 15. 05. 1955. године у Косовској Митровици. Са родитељима се 1962. године пресељава у Београд, где завршава основну школу „Бранислав Нушић“ (1969. год.). Девету београдску гимназију на Новом Београду завршава 1973. године. Дипломирао је на Пољопривредном факултету у Земуну на одсеку за механизацију пољопривреде 1983. године. Последипломске студије, завршава на Пољопривредном факултету у Земуну где је успешно одбранио и магистарску тезу под насловом “Прилог проучавању примене средстава механизације у обради земљишта у воћарским засадима” 9.12.1992. године. Докторску дисертацију “Механизована резидба важнијих сорти јабука у периоду плодоношења” одбранио је 11.07.2001. године на Пољопривредном факултету у Земуну.

Запослен је од 3.12.1984. године до 30.06.1995. године у Институту “ПКБ ИНИ Агроекономик”. Период од 1.07.1995. године до 30.06. 1996. године провео је у ПКБ Корпорацији у Сектору за производњу, Дирекције за технику и енергетику, а од 1.07.1996. године поново је у ПКБ ИНИ Агроекономик. У свом радном искуству је био руководилац завода за механизацију, директор завода за нове технологије и екологију, помоћник директора за науку, као и главни и одговорни уредник “Зборника научних радова института ПКБ Агроекономик”. Од 1.10.2008. године је у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац у Шапцу, на месту професора за предмете из научне области пољопривредне механизације.

Др Васо Комненић је категорисани спортиста Југославије, државни репрезентативац, рекордер и олимпијац у атлетици, дисциплина скок у вис. Добитник је значајних друштвених признања као што су медаља заслуга за народ, мајска награда СОФК-е Србије, златна значка СД “Црвена звезда” и др.

Објавио је 102 научна и стручна рада.

1. Комненић В. (1993): Contribution to the study of mechanized soil tillage in fruit plantations, Review of Research Work at the Faculty of Agriculture vol 38. No 1.1993, 109-117.

2. Комненић. В., Ђевић. М., Миловановић. Љ., Ражић. Н., Петковић. Б. (1996): Механизована садња лука, Зборник радова ДПТ96, Београд, 119-122.

3. Комненић. В., Ђевић. М., Петковић. Б., Ражић. Н. (1996): Примена ротационе машине за прављење леја у производњи поврћа, Зборник радова ДПТ 96, Београд, 123-126.                             4. Комненић, В., Ђевић, М., Петковић, Б. (2000): Ефекти примене подсекача у жетви пасуља, Савремена пољопривредна техника Цонт. Агр. Енгнг. Вол. 26, Но. 3-4, Нови Сад 2000, 107-111.   5. Мишић. П.,…, Комненић, В., ет ал. (2001): Воћарство, књига, 2. измењено и допуњено издање, Заједница за воће и поврће, Агроекономик, Београд, стр.535.                                                          

6. Комненић, В., Видојевић Драгана, Матић, Т. (2003): The effect of combine harvesters on energy balance in harvesting wheat, 2nd Congress of ecologists of the republic of Macedonia with Internacional Participation, Proceedings, Ohrid, Macedonia, 124-127.

7. Комненић, В., Урошевић М., Живковић, М., Таневски, Д., Димитровски, З., Ољача М. (2004): Ефекти рада тресача у берби вишње, Годишен Зборник на Земјоделскиот факултет УДЦ 63(О58), ИССН 0351-9112, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Македонија, Но 49, 41-46. 8. Комненић, В., Живковић, М., Урошевић, М. (2005): Механизована резидба и берба шљиве, Пољопривредна техника, научни часопис, година XXX, Број 3, 65-70.9. Комненић, В., Живковић, М., Урошевић, М. (2006): Испитивање броја обртаја уређаја за резидбу са кружним тестерама, Агрознање Agro-knowledge Journal, Бања Лука, Република Српска, Вол. 7., бр 1. 2006., 103-108.

10. Урошевић, М., Живковић, М., Комненић, В. (2008):  Предности примене ваздушно-ињекторских распрскивача у заштити ратарских култура, Зборник научних радова, Вол.14. бр. 1-2 (2008), Београд, 137-145.

Оставите одговор