К О Н К У Р С ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У II И III ГОДИНУ ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24 ГОДИНУ

Logo akademijaАКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ
Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам
Војводе Путника 56
015/344-580

К О Н К У Р С
ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У II И III ГОДИНУ
ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ЗА ШКОЛСКУ 2023/24 ГОДИНУ

Услови конкурса:

 • Буџетски и самофинансирајући студент који у текућој школској години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова (најкасније до 09.10.2023. године у 12.00 часова) по основу полагања испита има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената одсека, односно студијског програма, чије се студије финансирају из буџета.
 • Приликом рангирања предност има већи број остварених ЕСПБ бодова. У случају истог броја ЕСПБ бодова, предност у рангирању има студент са мањим бројем година студија и са оствареном вишом просечном оценом.
 • Студенти са инвалидитетом и студенти припадници ромске националне мањине уписани по афирмативној мери који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ бодова имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета, без рангирања и без обзира на статус финансирања који су имали у текућој години.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ТРАЈЕ
ОД 02.10. ДО 09.10.2023. до 12.00 часова
НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ МОЛБЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ

За пријаву је потребно приложити:

 • захтев за рангирање (узима се у студентској служби)
  образац ШВ-20 и
  уплата 6.000,00 динара -трошкови уписа године
  уплата преноса ЕСПБ за неположене испите из претходне године
  индекс.
 • Прелиминарна ранг листа: 09.10.2023. године у 15.00 часова
  Коначна ранг листа: 10.10.2023. године
 • Студент који не оствари право да се финансира из буџета у наредној школској години наставља студије у статусу самофинансирајућег студента који је у режиму плаћања школарине.
Овај унос је објављен под ОБАВЕШТЕЊА, СЕКРЕТАРИЈАТ. Забележите сталну везу.

Оставите одговор