УПИС II И III ГОДИНЕ И ОБНОВA ГОДИНЕ НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24 ГОДИНИ ТРАЈЕ ОД 02.10. ДО 09.10.2023. ГОДИНЕ ОД 9.00 ДО 13. ЧАСОВА

Logo akademijaУПИС II И III ГОДИНЕ И ОБНОВA ГОДИНЕ НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТРУКОВНИМСТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24 ГОДИНИТРАЈЕ ОД 02.10. ДО 09.10.2023. ГОДИНЕ ОД 9.00 ДО 13. ЧАСОВА

Студент је обавезан да упише наредну школску годину у року утврђеном за упис, без обзира у ком је статусу

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ:

1. Индекс
2. Два пријавна листа ШВ 20 – у студентској служби
3. Образац за избор предмета за све студијске програме друге, треће године ОСС и друге године МСС
4. За студенте који конкуришу за упис наредне године на буџет – образац пријаве на конкурс за упис наредне
године у статусу студента на буџету – узети у Студентској служби
5. Трошкови уписа године (плаћају сви студенти) 6.000,00 динара
6. Уплата школарине извршена према уговору

– у једнократном износу приликом уписа у годину студија,
– у две једнаке рате
– у десет једнаких месечних рата, прва рата се плаћа приликом уписа а преостале 1. у месецу

Овај унос је објављен под СЕКРЕТАРИЈАТ. Забележите сталну везу.