Др Драгана Симић Антонијевић

Dragana-Simic-AntonijevicДр Драгана Симић Антонијевић завршила је Економски факултет у Београду. Дипломирала је децембра 1977. године.

Године 1989. је одбранила магистарску тезу на Економском факултету у Београду и на основу тога је стекла академски назив магистра економских наука. Одбранила је докторску дисертацију 2012. године и стекла назив доктора економских наука.

Од 2000. године ради као професор на Вишој хемијско-технолошкој школи. Од 2005. године започиње као професор на Високој пољопривредној школи у Шапцу где и данас предаје Маркетинг, Међународни маркетинг и Агробизнис.

Др Драгана Симић  Антонијевић је објавила више радова.

Списак објављених радова:

Монографије националног значаја М42

1. Симић Антонијевић Д.: Конзумеризам у Србији: јуче данас,сутра. Народни универзитет Шабац, 2012, ИСБН 978-86-87525-06-1

Радови у водећем часопису националног значаја  М51

2.Војновић Б. Грујић Д., Симић Антонијевић Д., ЕФФЕЦТС ОФ ТХЕ ЦРИСИС ОН ТХЕ ЦОМПАНY БУСИНЕСС МАЧВА, Савремена пољопривреда, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2011. стр. 433-440, УДЦ: 65.02:330.526.33

3.Грујић Д., Војновић Б., Симић Антонијевић Д., Образовање људских ресурса као фактора развоја малих и средњих предузећа, Савремена пољопривреда, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2011. стр. 503-511, УДЦ: 37.031:330.526.33

4..Симић Д., Војновић Б., Грујић Д., Друштвена одговорност компанија у агробизнису, Савремена пољопривреда, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2011. стр. 511-521, УДЦ: 005:631

5.Саша Спасојевић, Дејан Грујић, Драгана Симић-Антонијевић, Примена ХАЦЦП концепта у функцији унапређења конкурентности домаће прехранбене индустрије,  Савремена пољопривреда, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2011. стр. 462-469, УДЦ: 67.01:338.439.66

Саопштење на скуповима међународног и националног значаја штампано у целини М63

6.Војновић Б., Симић – Антонијевић Д., Компоненте регионалног развоја, 13. Међународни научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш/2008. стр. 183-191. ИСБН 978-86-85099-70-0

7.Војновић Б., Грујић Д., Симић-Антонијевић Д., Анализа регионалне конкурентности Србије у условима акутне-савладиве кризе,  14. међународни научни скуп, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш/2009. стр. 111-119. ИСБН 978-86-85099-88-5

8.Војновић Б., Симић Антонијевић Д., Грујић Д., Стратегије развоја квалитета услуге, В Мајска конференција о стратегијском менаџменту, Технички факултет Бор 29-31. мај/2009. стр. 68-76. ИСБН: 978-86-80987-67-5

9.Симић Антонијевић Д., Грујић Д., Војновић Б., Безбедност хране и заштита потрошача, XВ Саветовање о биотехнологији – са међународним учешћем, 26-27. март 2010. Агрономски факултет, Чачак

10. СимићАнтонијевић, Драгана, Безбедност хране као приоритет потрошачких организација, Факултет за економију и менаџмент, НовиСад, 3(4), стр 54-64, 2010.

11.Грујић Д., Војновић Б., Симић Антонијевић Д., Нов приступ регионалном развоју, 15. међународни научни скуп, Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш/2010.

12.Симић Антонијевић Д., Политика заштите потрошача у ЕУ, Зборник радова Факултета за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2009.

13.Грујић Д., Војновић Б., Симић Антонијевић Д., Савремена схватања о месту и улози државе у конципирању стратегије равномерног регионалног развоја, Научно стручни скуп – Енергентске технологије, са тематском конференцијом, менаџмент, иновације,  развој, ИСБН 978-86-87599-10-9,Врњачка Бања, 2011.

14.Симић Антонијевић Д., Лазаревић М., Бузаџић Н.: Цонсумерс’ Рихгт то Едуцатион. 3рд Интернатионал Цонференце „Апплицатион оф Нењ Тецхнологиес ин Манагемент“, Фацултy фор едуцатион оф тхе Еџецутивес анд Фацултy фор Стратегиц анд Оператионал Манагемент АЛФА Университy Белграде, 2012.

15.Лазаревић Петровић.Светлана., Лазаревић Миољуб, Симић Антонијевић Драгана. ИННОВАТИОНС ИН АППЛИЦАТИОН ОФ ИНФОРМАТИОН СYСТЕМС ИН БУСИНЕСС, 3рд  Интернатионал цонференце ЛЕМИМА 2013 АЛФА Университy Фацултy фор едуцатион оф тхе еџецутивес, Белграде, Сербиа 18тх – 20тх  април 2013.

16.Симић Антонијевић Драгана , Лазаревић Мирољуб, Лазаревић Петровић Светлана ЦОНСУМЕР РИГХТ ТО А ХЕАЛТХY ЕНВИРОНМЕНТ, 3рд  Интернатионал цонференце ЛЕМИМА 2013 АЛФА Университy Фацултy фор едуцатион оф тхе еџецутивес, Белграде, Сербиа 18тх – 20тх  април 2013.

17.Лазаревић П.С., Лазаревић М. , Симић Антонијевић Драгана., ИННОВАТИОНС ИН АППЛИЦАТИОН ОФ ИНФОРМАТИОН СYСТЕМС ИН БУСИНЕСС, Фацултy фор едуцатион оф тхе еџецутивес, Нови Сад., ИНТЕРНАТИОНАЛ ЈОУРНАЛ ОФ ЕЦОНОМИЦС АНД ЛАЊ, вол3 Но.7 Април 2013. ИССН: 2217-5504

18.Д. Симић Антонијевић, С. Спасојевић, В. Комненић „Одрживи развој и енергетска ефикасност у фокусу потрошача“

Научни форум Ф15 „Менаџмент иновације, развој – 2014 са тематском конференцијом „Енергетске технологије“ Врњачка Бања, 27 – 28. новембар Зборник радова ИСБН 978-86-87599-13-0, издавач „Друштво за сунчеву енергију Србија солар“

19.СимићАнтонијевић Драгана, Проблеми потрошача у транзицији Србије,Регионална конференција“Развој мале привреде и регионална сарадња локалних власти у Еурорегији 21“, 24.2.2006,Бор

20.SimićAntonijević,D.,,Spasojević,S.,Komnenić,V., Održivi razvoj i energetska efikasnost u fokusu potrošača,Naučni forum F 15: Menadžment,inovacije, razvoj-2014 sa tematskom konferencijom:Energetske tehnologije,Vrnjačka Banja, 27-28. novembar, 2014.

21.SimićAntonijević,D.,,Spasojević,S.,Komnenić,V., Održivi razvoj i energetska efikasnost u fokusu potrošača, Časopis Energetske tehnologije,god.11.Br 3(2014) ISSN 1451-9070 UDK 620.9(082)

22. Драгана Симић Антонијевић, Саша Спасојевић (2016) “ Институцијални оквир заштите корисника туристичких услуга у Србији“

Modern Menagment Tools and Economy of Tourism sector in Present Era, International Thematic Monograph, Assotiation of Economicts and Managers of the Balkans, Faculti of Tourism and Hospitality, Ohrid, ISBN 978-86-80194-04-2 Cobiss. sr – ID229188364

Уџбеници и скрипте

1.Мр Драгана СимићАнтонијевић,(2004) Економика и организација предузећа, (, Виша технолошка школа Шабац, ИСБН 86-7825-071-2,ЦОБИСС, СР-ИД 107655436

2. Др Драгана СимићАнтонијевић,(2013) Међународни маркетинг, скрипта,), , Висока пољопривредна школа струковних студија ,Шабац

3. Мр Драгана СимићАнтонијевић,(2006),Управљање финансијама, скрипта, Виша пољопривредна школа Шабац,

4.Др Драгана СимићАнтонијевић,(2012),Агробизнис, скрипта, Висока пољопривредна школа струковних студија, Шабац

Оставите одговор