Мр Миливој Макевић

Мр Миливој Макевић рођен је 09.09.1954. године у Дреновцу код Шапца, Вишу пољопривредну школу (одсек Сточарство) завршио је 1981. године у Шапцу, са просечном оценом 9,21, а Пољопривредни факултет у Земуну, одсек Сточарство, завршио је 1984. године са просечном оценом 9,0, последипломске студије са темом: “Утицај додавања холина и метионина оброку са сојином сачмом као основним извором протеина у тову свиња“,  на Пољопривредни факултет у Земуну, завршио је 1989. године.

По завршетку факултета, јуна 1984. године започео је радни однос у Заводу за пољопривреду у Пожаревцу, а од децембра исте године у Заводу за сточарство „ИНИ ПКБ – Агроекономик“ у Падинској Скели.

Од 01.07.1988. године радио је као асистент за предмет Исхрана домаћих животиња у  Високој пољопривредној школи струковних студија. Од 1989. године ради  као предавач, а од 1993. године као виши предавач за  предмете:  Основи схране домаћих животиња, Специјална исхрана домаћих животиња, Ловна привреда и Опште сточарство.

 

Урадио је  и објавио следеће  научно истраживачке  радове и уџбенике:

 

1.Макевић, М.: Утицај додавања холина и метионина оброку са сојином сачмом као основним извором протеина у тову свиња. Магистарски рад, Пољопривредни факултет, Земун, 1989.

2. Касалица, Т., Макевић, М.: Утицај додавања  различитих количина холина оброку са сојином сачмом као основним извором протеина на резултате у одгоју прасади. Рад саопштен на Саветовању  “Пословне заједнице индустрије сточне хране“, Пула, 3-6. 10. 1989.

3.  Макевић, М.: Утицај додавања метионина и холина оброку кукуруз – сојина сачма за свиње у тову. Зборник радова Пољопривредни факултет, 35,  9-22. 1990.

4. Касалица, Т., Макевић, М., Попов, Д.: Ефикасност коришћења оброка на бази кукуруза и сојине сачме у тову свиња. Ветеринарски гласник 49 (7-8), 471-476, 1995.

5. Макевић, М., Ђорђевић, Н., Грубић, Г., Јокић, Ж.:  Исхрана домаћих животиња (уџбеник). Београд- Земун, 2004.

 

6.  Макевић, М., Ђорђевић, Н.,   Исхрана  . Београд- Земун, 2009.

Оставите одговор