Др Мирољуб Милић

Miroljub-MilicДр Мирољуб Милић  рођен је 21.08.1954. у Сремској Митровици, где је завршио основну школу и гимназију. После завршене гимназије уписује се на Пољопривредни факултет ,одсек Сточарство, у Новом Саду. На Пољопривредном факултету дипломирао је 1981. године.

После завршетка редовних студија запошљава се у  ПРО “Митросрем” из Сремске Митровице као референт сточарства у ООК “ Фрушкогорац” из Дивоша. У овој основној организацији ради до 1989. године када прелази у ООУР “Свињогојска фарма” у Великим Радинцима где ради као технолог производње. На фарми је радио до 1994. године.

У Пољопривредном институту “ Др Петар Дрезгић” из Сремске Митровице долази 1994. године на место самосталног стручног сарадника за свињарство и коњарство.

На пољопривредном факултету у Новом Саду магистрирао је 2000. године са темом “ Утицај зеолита на произодњу и здравствено стање одбијене прасади” .

Такодје на Пољопривредном факултету у Новом Саду докторирао је 2003. године са темом “ Утицај дужине гестације, телесне масе прасади и нивоа преколостралних ИгГ на кавлитет колостралног имунитета”.

На Високу пољопривредну школу струковних студија у Шапцу долази 2008. године, где добија звање професора  и предаје на студијским програмима Сточасртво и Струковна ветерина.

Учествовао је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Објављени радови :

1. Милић, М. (2000).: Утицај зеолита на производњу и здравствено стање одбијене прасади. Магистарски рад.  Пољопривредни факултет, Нови Сад .

2.  Милић, М. (2003): Утицај дужине гестације, телесне масе прасади и нивоа преколостралног ИгГ на квалитет колостралног имунитета. Докторска дисертација, Пољопривредни факултет, Нови Сад.

3. Милић, М. (2002).: Резултати свињарске производње на фармама свиња у Срему. Савремена пољопривреда.

4. Милић,М. (2004): Концентрација ИгГ у крвном серуму прасади у односу на телесну масу при рођуњу. Савремена пољопривреда.

5.  Милић, М. (2005): „Савремени Фармер“, Серијал стања коњарства у СЦГ.

6. Милић М.. И Семинар саветодаваца пољопривредне саветодавне  службе  АП Војводине, Дивчибаре, 28.10-2.11.2007.

Оставите одговор