Др Бошко Војновић

         Bosko-Vojnovic          Др Бошко Војновић је доктор економских наука. Наставничко звање професора из предмета: Менаџмент и Основи економије, финансија и рачуноводства, стекао је 2006. године на Београдској академији рачунарских наука. За научне области Економика и Менаџмент, биран је 2007. године у Високој технолошкој школи, а исте године на Високој пољопривредној школи у Шапцу изабран је и за научне области Економске науке и Менаџмент.

Извођење наставе:

–          Средња хемијско прехрамбена школа ’’Жикица Дамњановић’’ у Смедеревској Паланци,

–          Средња Економска школа у Смедереву,

–          Београдска академија рачунарских наука,

–          Висока технолошка школа у Шапцу,

–          Висока пољопривредна школа у Шапцу.

–          Факултет сценских и примењених уметности у Београду. (Предмети: Пословна економика и Пословно планирање).

Био је предавач на Business Academy, која ради по званичном одобрењу испитног центра Кембриџ универзитета. За потребе Линк пословне школе и Београдске школе менаџмента, креирао је материјале и био је инструктор за курсеве: економика и организација пословања, менаџмент, стратегијски менаџмент, управљање људским ресурсима, управљање пројектима, ИТ пословање и предузетништво и електронско пословање.

Био је ментор за око 100 дипломских радова на Високој пољопривредној школи и Високој технолошкој школи.

Објављени научни радови

  1. Kokeza G., Vojnović B. Приватизација у Србији- резултати и перспективе, Економски анали, Научно друштво економиста са Академијом економских наука и Економски факултет, април 2006. Београд, str. 227-236. ISSN 0013-3264: UDK 3:33
  2. Војновић Б. Кутин М., Станић Р., Глобализација – економски, политички и културни процес, Економске теме 1-2/2006. стр.157-166, Економски факултет, Ниш, ISSN 0353-8648: UDK 005.44
  3. Војновић Б., Управљање квалитетом услуга, Економске теме, 3/2008. стр. 181-194. Економски факултет, Ниш. ISSN 0353-8648: UDK 330.12
  4. Војновић Б., Ризнић Д., Борић С., Значај дефинисања стратегије регионалног развоја у изградњи конкурентности привреде, часопис Индустрија, 4/2009. стр. 29-63. Економски институт, Београд. ISSN 0350-0373 COBISS-ID 238359
  5. Војновић Б., Ризнић Д., DEVELOPMENT MEANS IN REGIONAL AND LOKAL ECONOMIC DEVELOPMENT. Економске теме, 4/2009. стр. 153-169.  Економски факултет, Ниш. YU ISSN 0353-8648
  6. Ризнић Д., Војновић Б., Грујић Д., Истраживање и маркетинг стратегије у функцији одрживе конкурентске предности, Економски институт, Београд. часопис Индустрија, 2/2010. str. 91-119. ISSN 0350-0373 COBISS.SR-ID 238359 – UDC: 339.138 .001.87: 339.13
  7. Војновић Б. Стратешко управљање локалним економским развојем, Стратегијски менаџмент, стр. 127-132. Економски факултет  у Суботици, мај/2005. ISSN: 0354-UDC 005.21
  8. Војновић Б. Economy development managing through small enterprise (business) breeding,  Serbian journal of managament, Технички факултет, Бор, volume 1 number 2/2006, str. 105-113, ISSN 1452-4864 COBISS 130171660
  9. Војновић Б., Методе истраживања и маркетинг у развоју туризма, 2009, вол. 40, бр. 1, стр. 27-32, Маркетинг
  10. Војновић Б., Importance of privatization management for identification of development strategies –with rewiev of serbian economy – научни скуп Международна научна конференция, Управленски ,информационни и маркетингови аспекти на развитието на балканските страни, Университет за национално и световно стопанство, Факултет „Управление и информатика„ 3. новември 2006. Софија, Бугарска. Стр. 39-48.

Оставите одговор