Др Раденко Степић


Radenko-Stepic
Др Раденко Степић је рођен 08. 08. 1950. године у Вучевици, општина Владимирци, Република Србија. Основну школу је завршио у Владимирцима, а Средњу пољопривредну школу у Шапцу. На Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек Заштита биља,  уписао се 1969. године,  где је на истом дипломирао у редовном року 1973. године, са средњом оценом 8,57. Последипломске студије из Ентомологије завршио је на Пољопривредном факултету у Земуну 1980. године, са просечном оценом 9,80. Докторску дисертацију из области фитоценологије корова одбранио је на  Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 1984. године. Завршио је  средњи курс из Руског језика на Институту за стране језике у Београду.

Професор др Раденко Степић  радио је у следећим организацијама и институцијама: 1. „ Будућност“ Поцерски Добрић (1976-1977) – руководилац кооперације; 2. Фабрика шећера Шабац (1977-1984) – главни агроном за производњу и заштиту шећерне репе; 3. АИК „Шабац“ РО „Ратаркооп“ Шабац (1984-1987)  главни агроном за заштиту биља; 4. Завод за пољопривреду „Подриње“  Шабац (1987-1989) – директор Завода; 5. Општински комитет СК (1989-1990), председник ОК СК општине Шабац 6. СОУР АИК „Шабац“ (1990-1992) –  генерални директор Комбината; 7. Мачвански округ (1992-1994) Начелник  округа у  Шапцу; 8. Републички фонд за заштиту, коришћење и унапређивање земљишта (1994-1996) –  директор фонда и 9. Министарство за пољопривреду Савезне републике Југославије (1997-2000) помоћник министра за заштиту биља.

У току дугогодишњег рада проф. др Раденко Степић је био делегат у Друштвено политичком Већу скупштине Србије  и посланик у Скупштини Савезне Републике Југославије. Осим тога проф. др Раденко Степић је био и последњи председник Општинског комитета  СК у Шапцу, и први председник Општинског одбора Социјалистичке партије у Шапцу и више од десет година члан Главног одбора  Социјалистичке партије у Београду.

Проф. др Раденко Степић је постигао веома запажене резултате у научном, стручном и педагошком раду  у области заштите биља (хербологија, ентомологија и фитопатологија). Објавио је, самостално и  у сарадњи са другим ауторима, 38 научних  и стручних радова, неколико монографија из области лековитог биља и воћарства (јабука) и коаутор је  уџбеника Корови и њихово сузбијање,  за студенте Високих  пољопривредних школа струковних студија. Успешно изводи наставу из предмета: Корови и њихово сузбијање, Воћарство, Виноградарство, Општа фитофармација са токсикологијом, Посебна фитофармација.

Члан је  редакционог одбора научног часописа Пестициди и фитомедицина –  Друштва за заштиту биља Србије.

Објављени радови:

 1. Степић, Р. (1980): Прилог познавању штетне ентомофауне земљишта са посебним освртом  на жичњаке (Elateridae) у рејону Мачве. Магистарска теза, Пољопривредни факултет, Београд.
 2. Степић, Р. (1984): Коровска вегетација стрних жита у северозападној Србији. Докторска дисертација, Пољопривредни факултет, Београд –Земун.
 3. Којић, М., Шинжар, Б., Степић, Р. (1988): Коровска вегетација северозападне Србије. Зборник Пољо-привредног факултета, год.  32-33, св. 589.
 4. Којић, М., Степић, Р., Шинжар, Б. (1988): Коровска вегетација Мачве. Fragmenta herbologica Jugoslavica, Vol.17, No 1-2.
 5. Степић, Р. (1996): Преглед коровске флоре и вегетације северозападне Србије. Зборник радова, V Конгрес о коровима,  Бања Ковиљача.
 6. Којић, М., Јањић, Б., Степић, Р. (1996): Корови и  њихово сузбијање (уџбеник). Београд.
 7. Гвозденовић, Д., Лазић, С., Драхорад, В., Кесеровић, З., Огњанов, В., Степић, Р., Живановић, М., Хнатко, З. (1998): Јабука (монографија), Нови Сад.
 8. Хаџић, В., Ћоровић, М., Драговић, С., Кишгеци, Ј., Убавић, М., Богдановић, Д., Секулић, П., Говедарица, М., Јарак, М., Милошевић, Н., Михаиловић, Д., Љиљак, Н., Јевтић, С., Башовић, М., Јањић, В., Милутиновић, С., Миладиновић, М., Јешевић, М., Којић, М., Протић, Н., Антоновић, Г., Шеварлић, М., Ђоровић, М.,
 9. њаја, В., Јаковљевић, Д. (1998): Заштита питоме нане од штетних биоагенаса.  Питома нана (монографија), Београд.
 10.  Каришик, Н., Степић, Р., Кубурић, Ј.(1996): Основе заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта општине Бачки Петровац („Пилот“). Републички фонд за земљиште, коришћење унапређење и уређење пољопривреног земљишта, Београд.
 11. Ивановић, М., Спасић, Р., Степић, Р., Бабовић, М., Петровић, О., Костић, М., Кр11. Вера Милошевић, Раденко Степић, Мирко Веселић; Утицај вишегодишње  примене хербицида на промену коровске флоре и вегетације у кукурузу на подручју Мачве, XV Саветовање о биотехнологији Агрономски факултет у Чачку. Чачaк.
 12. Р. Степић, Вера Милошевић, М. Веселић, В. Томић, В. Степић; Datura stramonium L. Tatula – Нови инвазивни коров на подручју Мачве и Западног Срема, саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Универзитет у Крегујевцу – Агрономски факултет у Чачку
 13. Р. Степић, Вера Милошевић, Вера Рашковић, М. Глишић, В. Степић;  Abutilon theophrasti Medic. Teofrastva lipica – Нова инверзивна коровска врста на подручју Мачве, Срема и Семберије; саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Универзитет у Крегујевцу – Агрономски факултет у Чачку
 14. Р. Степић, М. Дугоњић, Вера Милошевић, Н. Стошић, Љиљана Танасић; Коровска вегетација кукуруза на подручју Семберије; Четврти међународни симпозијум и ХХ научно – стручно саветовање агронома Републике Српске, Пољопривредни факултет Универзитета у Бања Луци у сарадњи са Биотехничким факултетом Универзитета у Љубљани

Оставите одговор