Предмети по азбучном реду и професори

Предмети по азбучном реду и професори

 
Предмет Професор
Агробизнис Драгана Антонијевић-Симић
Агроекологија и заштита животне средине Вера Милошевић
Агроменаџмент Мирољуб Ђенадић
Агротехника крмног биља Снежана Тошковић
Агрохемија Младен Дугоњић
Амбулантна клиника Владимир Млађан
Ампелографија Драгољуб Жунић
Анатомија Ђорђе Стевановић
Анимални производи Јовица Николовски
Биологија Вера Милошевић
Биохемија Љиљана Танасић
Болести живине и птица Јовица Николовски
Болести копитара и месоједа Владимир Млађан
Болести папкара Владимир Млађан
Ботаника Вера Милошевић
Виноградарство Раденко Степић
Воћарство Раденко Степић
Генетика са оплемењивањем Горан Станишић
Говедарство Горан Станишић
Екологија Вера Милошевић
Економија Дејан Грујић
Електронско пословање Светлана Лазаревић-Петровић
Енглески језик Нада Бузаџић-Николајевић
Енглески језик Нада Бузаџић-Николајевић
Ентомологија Мирко Веселић
Законска регулатива у области животне средине Јовица Николовски
Заразне болести Јовица Николовски
Заштита биодиверзитета Вера Милошевић
Заштита од буке Саша Спасојевић
Заштита поврћа Мирко Веселић
Заштита ратарских и повртарских биљака Мирко Веселић
Зоохигијена Мирољуб Милић
Интегрална заштита Раденко Степић
Интернет Светлана Лазаревић-Петровић
Информатика са статистиком Светлана Лазаревић-Петровић
Информациони системи Светлана Лазаревић-Петровић
Исхрана домаћих животиња Миливој Макевић
Коњарство Мирољуб Милић
Корови и њихово сузбијање Раденко Степић
Крмно биље Снежана Тошковић
Лековито биље Снежана Тошковић
Ловна привреда  Миливој Макевић
Маркетинг Драгана Антонијевић-Симић
Машине и уређаји Васо Комненић
Међународни маркетинг Драгана Антонијевић-Симић
Мелиорације Младен Дугоњић
Менаџмент Бошко Војновић
Менаџмент иновација Васо Комненић
Менаџмент финансија и рачуноводства Дејан Грујић
Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић
Микробиологија Јовица Николовски
Микробиологија Вера Милошевић
Микробиологија земљишта Вера Милошевић
Млекарство Горан Станишић
Мониторинг животне средине Љиљана Танасић
Наводњавање у биљној производњи Младен Дугоњић
Нове технологије у биљној производњи Вера Рашковић
Нове технологије у сточарству и аквапривреди Мирољуб Милић
Обновљиви извори енергије Љиљана Танасић
Односи с јавношћу Теодор Симеуновић
Одржива пољопривреда Снежана Тошковић
Одржива пољопривреда Снежана Тошковић
Оплемењивање домаћих животиња Милица Петровић
Општа ентомологија Мирко Веселић
Општа фитопатологија  Мирко Веселић
Општа фитофармација са токсикологијом Раденко Степић
Опште виноградарство Драгољуб Жунић
Опште воћарство Митровић Милисав
Опште ратарство Снежана Тошковић
Опште сточарство Миливој Макевић
Органска сточарска производња Мирољуб Милић
Основи агроменаџмента Бошко Војновић
Основи исхране домаћих животиња Миливој Макевић
Паразитске болести Ђорђе Стевановић
Патологија Владимир Млађан
Педологија Младен Дугоњић
Повртарство Вера Рашковић
Пољопривредна зоологија Вера Милошевић
Пољопривредне машине Васо Комненић
Пољопривредне машине 2 Васо Комненић
Помологија Митровић Милисав
Породиљство Ђорђе Стевановић
Посебна ентомологија Мирко Веселић
Посебна фитопатологија Мирко Веселић
Посебна фитофармација Раденко Степић
Посебно виноградарство Драгољуб Жунић
Посебно воћарство 1 Митровић Милисав
Посебно воћарство 2 Митровић Милисав
Посебно ратарство 1 Вера Рашковић
Пословна економија Дејан Грујић
Пословни енглески 1 Нада Бузаџић-Николајевић
Пословни енглески 2 Нада Бузаџић-Николајевић
Практична настава из воћарства Митровић Милисав
Практична обука на машинама и уређајима Васо Комненић
Практична обука на пољ. машин. Владимир Степић
Практична обука у биљној производњи 1 Владимир Степић
Практична обука у биљној производњи 2 Владимир Степић
Практична обука у сточарству Горан Станишић
Производља поврћа на отвореном пољу Вера Рашковић
Производља поврћа у заштићеном простору Вера Рашковић
Производња лековитог биља Снежана Тошковић
Пчеларство Владимир Млађан
Ратарство Снежана Тошковић
Репродукција Мирољуб Милић
Рибарство Горан Станишић
Свињарство Милица Петровић
Ситно сточарство Мирољуб Милић
Специјална исхрана домаћих животиња Миливој Макевић
Специјално воћарство Митровић Милисав
Сточарство Горан Станишић
Сточарство са генетиком Горан Станишић
Сточарство са генетиком Горан Станишић
Стратегијски менаџмент Бошко Војновић
Стратегијско пословно планирање Бошко Војновић
Технички аспекти заштите животне средине Васо Комненић
Тржиште и маркетинг пољопривредних производа Драгана Антонијевић-Симић
Управљање земљишним и водним ресурсима Младен Дугоњић
Управљање инвестицијама Теодор Симеуновић
Управљање људским ресурсима Дејан Грујић
Управљање пројектом Бошко Војновић
Управљање финансијама Дејан Грујић
Фармакологија Ђорђе Стевановић
Физиологија Ђорђе Стевановић
Физиологија биљака Вера Милошевић
Фитопатологија Мирко Веселић
Хемија Љиљана Танасић
Хигијена млека и меса Јовица Николовски
Хирургија Јовица Николовски
Чување и прерада воћа Љиљана Танасић
Овај унос је објављен под СЕКРЕТАРИЈАТ. Забележите сталну везу.

Оставите одговор