ERASMUS+ projekat: BOLJE TLO ZA BOLJE SUTRA; 14.09.2023.g. prvi on-line sastanak BS2BT projektnog tima / ERASMUS+ project: Better Soil To Better Tomorrow; 14.9.2023. first on-line BS2BT project team meeting

B2B -Prvi zoom

ERASMUS+ projekat: BOLJE TLO ZA BOLJE SUTRA; 14.09.2023.g. prvi on-line sastanak BS2BT projektnog tima

Akademija strukovnih studija Šabac partner je u novom Erazmus + projektu pod nazivom Bolje tlo do bolje sutra, čiji je glavni partner Tehnička škola Vinkovci – ustanova za obrazovanje odraslih, iz Hrvatske. Pored, Akademije strukovnih studija Šabac I Učilišta, u projektu učestvuju još dve organizacije i to Terra12 d.o.o. iz Hrvatske i Udruženje za razvoj volonterskog rada Novo mesto (DRPDNM) iz Slovenije.

Trajanje projekta je 12. mjeseci, od 01.09.2023.g. do 31.08.2024. godine, a ukupna vrednost sufinansiranja iz Erasmus+ programa je 120.000€.

Ciljevi projekta su:
– razvoj dostupnog modela visokokvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja osoba iz ruralnih uključujući geografski udaljena područja i osobe izbegle od rata u Ukrajini, za unapređenje održivih ekoloških i ekonomskih kompetencija kroz korištenje digitalnih alata (e-Akademija)
– primena inkluzivnog modela razvoja e-Akademije
– unaprediti kompetencije 8 članova osoblja u obrazovanju i 120 pripadnika ciljne grupe
– unaprediti transnacionalnu suradnju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

ERASMUS+ project: Better Soil To Better Tomorrow; 14.9.2023. first on-line BS2BT project team meeting

The Academy of Applied Studies Šabac is a partner in the new Erasmus + project called Better soil for a better tomorrow, whose main partner is the Vinkovci Technical School – an institution for adult education, from Croatia. In addition to the Academy of Applied Studies Šabac and the College, two other organizations participate in the project, namely Terra12 d.o.o. from Croatia and Association for the Development of Voluntary Work Novo mesto (DRPDNM), from Slovenia.

Project duration is 12 months, from 1.9.2023. to 31.8.2024. Erasmus+ contribution is 120.000€.

The project’s objectives are:
– Development of an accessible model of high-quality VET learning for people living in rural including remote areas and refugees from Ukraine, to enhance sustainable environmental and economic competencies through the use of digital tools (e-Academy)
– Application of inclusive model in the e-Academy development
– Improvement of 8 staff members in education competencies and 120 the target group representatives
– Improvement of transnational cooperation in VET.

Овај унос је објављен под ERASMUS+. Забележите сталну везу.

Оставите одговор