КОНКУРСНИ ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УПИС СТУДЕНАТА У ШК.2018/2019. ГОД. У ПРОДУЖЕНОМ ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: завршена средња школа у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положен пријемни испит.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА: 13.,14.,17.,18. и 19. септембар  2018. године од 08-14 часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 21. септембар 2018. године  у 10 часова

Пријемни испит за све студијске програме полаже се из једног од три понуђена предмета, по избору кандидата: Биологија, Хемија или Појмови из економије и менаџмента.

Трошкови пријемног испита збирно са информатором износе 3.000,00 дин.

РАНГ ЛИСТА:  24. септембар 2018. године у 12:00 часова

УПИС КАНДИДАТА:  25. септембра 2018. године од 08-14 часова

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 72.000,00 динара

(могуће плаћање у 9 месечних рата).

Школарина за студенте странце 600,00 € (могуће плаћање у 9 месечних рата).

 

  1. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: на специјалистичкe струковнe студијe може се уписати лице које је завршило основне струковне  студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА: 13.,14.,17.,18. и 19.  септембра 2018. године од 08-14 часова

РАНГ ЛИСТА:  24. септембар 2018. године у 12:00 часова

УПИС КАНДИДАТА:  25 септембра 2018. године од 08-14 часова

Трошкови конкурса збирно са информатором износе 3.000,00 дин.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 81.000,00 динара.

Школарина за студенте странце 750,00 € (могуће плаћање у 9 месечних рата).

Овај унос је објављен под УПИС. Забележите сталну везу.

Оставите одговор