Јануарски испитни рок 2017/2018. шк. године

 
Datum Време Предмет Професор
23.1.2018. 10:00 Аграрни менаџмент Бошко Војновић
23.1.2018. 10:00 Пројекти у области животне средине Бошко Војновић
23.1.2018. 10:00 Амбулантна клиника Владимир Млађан
23.1.2018. 10:00 Болести копитара и месоједа Владимир Млађан
23.1.2018. 10:00 Анимални производи Горан Станишић
23.1.2018. 10:00 Генетика са оплемењивањем Горан Станишић
23.1.2018. 10:00 Говедарство Горан Станишић
23.1.2018. 10:00 Рибарство Горан Станишић
23.1.2018. 10:00 Свињарство Горан Станишић
23.1.2018. 10:00 Сточарство са генетиком Горан Станишић
24.1.2018. 10:00 Органска производња воћа и поврћа Вера Рашковић
24.1.2018. 9:00 Производља поврћа на отвореном пољу Вера Рашковић
24.1.2018. 9:00 Производља поврћа у заштићеном простору Вера Рашковић
24.1.2018. 10:00 Агробизнис Драгана Антонијевић-Симић
24.1.2018. 9:00 Обновљиви извори енергије Љиљана Танасић
24.1.2018. 10:00 Чување и прерада воћа Љиљана Танасић
24.1.2018. 10:00 Зоохигијена Мирољуб Милић
24.1.2018. 10:00 Опште воћарство Митровић Милисав
24.1.2018. 10:00 Органска производња воћа и поврћа Митровић Милисав
24.1.2018. 10:00 Информатика са статистиком Светлана Лазаревић-Петровић
24.1.2018. 9:00 Агротехника крмног биља Снежана Тошковић
24.1.2018. 9:00 Крмно биље Снежана Тошковић
24.1.2018. 9:00 Одржива пољопривреда Снежана Тошковић
24.1.2018. 9:00 Опште ратарство Снежана Тошковић
24.1.2018. 9:00 Производња лековитог биља Снежана Тошковић
25.1.2018. 10:00 Менаџмент Бошко Војновић
25.1.2018. 10:00 Стратегијски менаџмент Бошко Војновић
25.1.2018. 10:00 Стратегијско пословно планирање Бошко Војновић
25.1.2018. 10:00 Управљање пројектом Бошко Војновић
25.1.2018. 10:00 Машине и уређаји Васо Комненић
25.1.2018. 10:00 Менаџмент иновација Васо Комненић
25.1.2018. 10:00 Пољопривредне машине Васо Комненић
25.1.2018. 10:00 Практична обука на машинама и уређајима Васо Комненић
25.1.2018. 10:00 Млекарство Горан Станишић
25.1.2018. 10:00 Оплемењивање домаћих животиња Горан Станишић
25.1.2018. 10:00 Практична обука у сточарству Горан Станишић
25.1.2018. 10:00 Економија Дејан Грујић
25.1.2018. 10:00 Менаџмент финансија и рачуноводства Дејан Грујић
25.1.2018. 10:00 Маркетинг Драгана Антонијевић-Симић
25.1.2018. 10:00 Коњарство Мирољуб Милић
25.1.2018. 10:00 Нове технологије у сточарству и аквапривреди Мирољуб Милић
25.1.2018. 10:00 Органска сточарска производња Мирољуб Милић
25.1.2018. 10:00 Репродукција Мирољуб Милић
25.1.2018. 10:00 Ситно сточарство Мирољуб Милић
25.1.2018. 10:00 Помологија Митровић Милисав
25.1.2018. 10:00 Електронско пословање Светлана Лазаревић-Петровић
25.1.2018. 10:00 Интернет Светлана Лазаревић-Петровић
25.1.2018. 9:00 Ратарство Снежана Тошковић
25.1.2018. 9:00 Односи с јавношћу Теодор Симеуновић
26.1.2018. 9:00 Нове технологије у биљној производњи Вера Рашковић
26.1.2018. 10:00 Међународни маркетинг Драгана Антонијевић-Симић
26.1.2018. 10:00 Тржиште и маркетинг пољопривредних производа Драгана Антонијевић-Симић
26.1.2018. 9:00 Ампелографија Драгољуб Жунић
26.1.2018. 9:00 Опште виноградарство Драгољуб Жунић
26.1.2018. 9:00 Посебно виноградарство Драгољуб Жунић
26.1.2018. 9:00 Санитарна хигијена туристичких објеката Љиљана Танасић
26.1.2018. 9:00 Мелиорације Младен Дугоњић
26.1.2018. 9:00 Наводњавање у биљној производњи Младен Дугоњић
26.1.2018. 9:00 Заштита од буке Саша Спасојевић
26.1.2018. 9:00 Менаџмент Саша Спасојевић
26.1.2018. 11:00 Менаџмент квалитета пољопривредних производа Саша Спасојевић
26.1.2018. 11:00 Управљање квалитетом Саша Спасојевић
26.1.2018. 10:00 Информациони системи Светлана Лазаревић-Петровић
26.1.2018. 9:00 Управљање инвестицијама Теодор Симеуновић
29.1.2018. 10:00 Пословна економија Дејан Грујић
29.1.2018. 10:00 Управљање људским ресурсима Дејан Грујић
29.1.2018. 10:00 Управљање финансијама Дејан Грујић
29.1.2018. 9:00 Општа ентомологија Мирко Веселић
29.1.2018. 9:00 Педологија Младен Дугоњић
30.1.2018. 10:00 Менаџмент у туризму и угоститељству Бошко Војновић
30.1.2018. 10:00 Предузетништво у туризму Бошко Војновић
30.1.2018. 10:00 Пољопривредне машине 2 Васо Комненић
30.1.2018. 10:00 Технички аспекти заштите животне средине Васо Комненић
30.1.2018. 10:00 Болести папкара Владимир Млађан
30.1.2018. 10:00 Законска регулатива у области животне средине Јовица Николовски
30.1.2018. 9:00 Општа фитопатологија  Мирко Веселић
30.1.2018. 9:30 Енглески језик Сања Вулетић
30.1.2018. 9:30 Пословни енглески 1 Сања Вулетић
30.1.2018. 9:30 Пословни енглески 2 Сања Вулетић
31.1.2018. 9:00 Заштита поврћа Мирко Веселић
1.2.2018. 10:00 Болести живине и птица Јовица Николовски
1.2.2018. 9:00 Односи с јавношћу Теодор Симеуновић
2.2.2018. 9:00 Управљање инвестицијама Теодор Симеуновић
5.2.2018. 9:00 Агроекологија и заштита животне средине Вера Милошевић
5.2.2018. 9:00 Микробиологија Вера Милошевић/Иван бошњак
5.2.2018. 10:00 Здрав. зашт. и репродук. дом. жив. Иван Бошњак
5.2.2018. 10:00 Биохемија Љиљана Танасић
5.2.2018. 9:00 Хемија/Заштита ж. средине Љиљана Танасић
5.2.2018. 9:00 Виноградарство Раденко Степић
5.2.2018. 9:00 Општа фитофармација са токсикологијом Раденко Степић
6.2.2018. 9:00 Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић
6.2.2018. 10:00 Патологија Владимир Млађан
6.2.2018. 10:00 Пчеларство Владимир Млађан
6.2.2018. 10:00 Паразитске болести/Анатомија (за старије студенте) Иван Бошњак
6.2.2018. 10:00 Заразне болести Јовица Николовски
6.2.2018. 10:00 Хигијена млека и меса Јовица Николовски
6.2.2018. 9:00 Мониторинг животне средине Љиљана Танасић
6.2.2018. 9:00 Хемија/ Стр.вет. – Сточар. – Рат. и Повр.  – Воћ.и вин. Љиљана Танасић
6.2.2018. 9:00 Посебна фитопатологија Мирко Веселић
6.2.2018. 9:00 Фитопатологија Мирко Веселић
6.2.2018. 9:00 Воћарство Раденко Степић
6.2.2018. 9:00 Корови и њихово сузбијање Раденко Степић
7.2.2018. 9:00 Екологија Вера Милошевић
7.2.2018. 9:00 Управљање у еколошки осетљивим подручјима Вера Милошевић
7.2.2018. 10:00 Повртарство Вера Рашковић
7.2.2018. 9:00 Практична обука на пољ. машин. Владимир Степић
7.2.2018. 9:00 Хемија/ Заштита биља Љиљана Танасић
7.2.2018. 10:00 Исхрана домаћих животиња Миливој Макевић
7.2.2018. 10:00 Основи исхране домаћих животиња Миливој Макевић
7.2.2018. 10:00 Специјална исхрана домаћих животиња Миливој Макевић
7.2.2018. 9:00 Заштита ратарских и повртарских биљака Мирко Веселић
7.2.2018. 10:00 Посебно воћарство 1 Митровић Милисав
7.2.2018. 9:00 Агрохемија Младен Дугоњић
7.2.2018. 9:00 Заштита воћа и винове лозе Раденко Степић
7.2.2018. 9:00 Интегрална заштита Раденко Степић
7.2.2018. 9:00 Посебна фитофармација Раденко Степић
8.2.2018. 9:00 Биологија Вера Милошевић
8.2.2018. 9:00 Ботаника Вера Милошевић
8.2.2018. 10:00 Посебно ратарство 1 Вера Рашковић
8.2.2018. 10:00 Посебно ратарство 2 Вера Рашковић
8.2.2018. 9:00 Практична обука у биљној производњи 1 Владимир Степић
8.2.2018. 9:00 Практична обука у биљној производњи 2 Владимир Степић
8.2.2018. 10:00 Хирургија Јовица Николовски
8.2.2018. 11:00 Информатика са статистиком/Менаџмент, Биотехнологија и Заштита животне средине Миодраг Милићевић
8.2.2018. 9:00 Ентомологија Мирко Веселић
8.2.2018. 9:00 Посебна ентомологија Мирко Веселић
8.2.2018. 10:00 Агроменаџмент Мирољуб Ђенадић
8.2.2018. 10:00 Економика туризма и угоститељства Мирољуб Ђенадић
8.2.2018. 10:00 Менаџмент у пољопривреди Мирољуб Ђенадић
8.2.2018. 10:00 Посебно воћарство 2 Митровић Милисав
8.2.2018. 10:00 Практична настава из воћарства Митровић Милисав
8.2.2018. 9:00 Управљање земљишним и водним ресурсима Младен Дугоњић
9.2.2018. 9:00 Ампелографија Драгољуб Жунић
9.2.2018. 9:00 Опште виноградарство Драгољуб Жунић
9.2.2018. 9:00 Посебно виноградарство Драгољуб Жунић
9.2.2018. 12:00 Фармакологија Иван Станчић
9.2.2018. 12:00 Физиологија Иван Станчић
9.2.2018. 10:00 Биолошке основе сточарства Миливој Макевић
9.2.2018. 10:00 Ловна привреда  Миливој Макевић
9.2.2018. 10:00 Опште сточарство Миливој Макевић
12.2.2018. 9:00 Заштита биодиверзитета Вера Милошевић
12.2.2018. 9:00 Микробиологија земљишта Вера Милошевић
12.2.2018. 9:00 Пољопривредна зоологија Вера Милошевић

 

Овај унос је објављен под ИСПИТНИ РОК. Забележите сталну везу.

Оставите одговор