Дипл. инг. Војислав Томић

vojislav tomićДипл. инг. Војислав Томић рођен је 05.02.1983. године у Шапцу, Општина Шабац, Република Србија. Основну и средњу школу (Гимназија „Вера Благојевић“) завршио је у Шапцу. На Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек Заштита биља и прехрамбених производа,  уписао се 2002. године,  где је на истом дипломирао 2010. године, са средњом оценом 8,2. Дипломски рад на тему „Идентификација и експериментални круг домаћина Phytophthora ramorum“ оцењен је оценом 10.

Почетком 2011. године почиње са радом у приватној фирми за промет средстава за заштиту биља „BestPest“ DOO Šabac, где ради до октобра 2014. године. Крајем октобра 2014. године почиње са радом у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац где као сарадник у настави за наставно научну област „Заштита биља“ ради две године. Постдипломске студије на Пољопривредном факултету у Земуну, универзитет у Београду, уписује 2015. године, на одсеку Фитомедицина, из области Хербологија (Корови). Од октобра 2016. године добија звање асистента за наставно научну област „Заштита биља“ на Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац.

Научни рад: Datura stramonium L. Tatula – нови инвазивни коров на подручју Мачве и Западног Срема.