Дипл. инж. Петар Јокић

Petar Jokic slikaДипл. инж. Петар Јокић је рођен 25.12.1997. године у Шапцу. Завршио је Економску школу „Стана Милановић“ у Шапцу (тада Економско-трговинска школа Шабац) 2016. године, где је добитник Вукове дипломе за одличан успех. Након тога, 2016. године уписује основне студије на Факултету организационих наука у Београду, смер Менаџмент, и студира до 2021. године, када завршава студије са просечном оценом 8,09. Дипломски рад под називом „Специфичности аутсорсинга у ИТ индустрији“ одбранио је са оценом 10. Мастер академске студије уписао је 2022. године на Факултету организационих наука у Београду, смер Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство.
Од септембра 2021. године, а закључно са јулом 2022. године радио је у компанији „Yettel“ (у почетку „Telenor“), када је одлучио да напусти посао и настави студије. Након уписа мастер студија, од новембра 2022. године запослен је на Академији струковних студија Шабац, одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, на позицији сарадник у настави за Менаџмент и Економске науке