Списак наставног особља

СПИСАК НАСТАВНИКА

Име и презиме Звање
Вера Рашковић Професор струковних студија
Саша Спасојевић Професор струковних студија
Горан Станишић Професор струковних студија
Љиљана Танасић Професор струковних студија
Дејан Грујић Професор струковних студија
Младен Дугоњић Професор струковних студија
Нада Бузаџић Николајевић Професор струковних студија
Мирољуб Ђенадић Професор струковних студија
Милена Милојевић Виши предавач
Теодор Симеуновић Предавач
Немања Стошић Предавач
Биљана Делић Вујановић Предавач
Горан Стојићевић Предавач
Милан Глишић Предавач
Ивана Владимировић Предавач
Сузана Кнежевић Предавач
Владимир Степић Наставник вештина

СПИСАК САРАДНИКА

Име, средње слово, презиме Звање
Тамара Петковић Асистент
Војислав Томић Асистент
Стефан Марковић Сарадник у настави

СПИСАК НАСТАВНИКА у допунском 1/3 раду

Име, средње слово, презиме Звање
Иван В. Бошњак Виши предавач
Злата Живковић Предавач
Марија Бајагић Предавач
Јован Рудеж Предавач ван радног односа

СПИСАК САРАДНИКА у допунском 1/3 раду

Име, средње слово, презиме Звање
Предраг Савић Сарадник практичар