Списак наставног особља

СПИСАК НАСТАВНИКА

Име и презиме Звање
Вера Рашковић Професор струковних студија
Саша Спасојевић Професор струковних студија
Горан Станишић Професор струковних студија
Љиљана Танасић Професор струковних студија
Дејан Грујић Професор струковних студија
Младен Дугоњић Професор струковних студија
Нада Бузаџић Николајевић Професор струковних студија
Борислав Коларић Предавач
Милена Милојевић Виши предавач
Немања Стошић Предавач
Биљана Делић Вујановић Предавач
Горан Стојићевић Предавач
Милан Глишић Предавач
Ивана Владимировић Предавач
Сузана Кнежевић Предавач
Владимир Степић Наставник вештина

СПИСАК САРАДНИКА

Име и презиме Звање
Тамара Петковић Асистент
Петар Јокић  Сарадник у настави
Стефан Марковић Асистент
Александра Ђорђевић  Сарадник у настави
Бошко Синобад  Сарадник у настави
Душанка Арсеновић  Сарадник у настави
Ненад Павловић  Сарадник у настави

СПИСАК НАСТАВНИКА у допунском 1/3 раду

Име и презиме Звање
Ђорђе Крстић  Предавач
 Марија Бајагић  Предавач
Јевић Горан  Предавач