Списак наставног особља

СПИСАК НАСТАВНИКА

Име и презиме Звање
Вера Рашковић Професор струковних студија
Саша Спасојевић Професор струковних студија
Горан Станишић Професор струковних студија
Љиљана Танасић Професор струковних студија
Дејан Грујић Професор струковних студија
Младен Дугоњић Професор струковних студија
Нада Бузаџић Николајевић Професор струковних студија
Мирољуб Ђенадић Професор струковних студија
Милена Милојевић Виши предавач
Теодор Симеуновић Предавач
Немања Стошић Предавач
Биљана Делић Вујановић Предавач
Петар Павловић Професор струковних студија
Милан Глишић Предавач
Ивана Владимировић Предавач
Сузана Кнежевић Предавач
Владимир Степић Наставник вештина
Горан Стојићевић Предавач

СПИСАК САРАДНИКА

Име, средње слово, презиме Звање
Тамара Петковић Асистент
Војислав Томић Асистент
Стефан Марковић Сарадник у настави

СПИСАК НАСТАВНИКА у допунском 1/3 раду

Име, средње слово, презиме Звање
Ранко Копривица Доцент
Иван В. Бошњак Виши предавач
Злата Живковић Предавач
Марија Бајагић Предавач
Дејан Којић Гостујући професор
Сузана Грујић Предавач ван радног односа
Јелица Спасојевић Предавач ван радног односа
Јован Рудеж Предавач ван радног односа
Пакеза Дркенда Гостујући професор

СПИСАК САРАДНИКА у допунском 1/3 раду

Име, средње слово, презиме Звање
Јелена Танасић Сарадник у настави
Предраг Савић Сарадник практичар
Владимир Павловић Сарадник практичар
Дејан Бугарин Сарадник практичар
Марина Гачић Сарадник практичар
Дарко Симић Сарадник практичар
Инес Радовановић Сарадник практичар
Немања Јаковљевић Сарадник практичар
Оливера Кикановић Сарадник практичар
Сандра Рафаиловић Сарадник практичар
Ружица Којић Сладаковић Сарадник практичар
Весна Ђокић Сарадник практичар
Александра Максимовић Сарадник ван радног односа
Тамара Станковић Сарадник ван радног односа