Научне области

СПИСАК  НАСТАВНО  НАУЧНИХ ОБЛАСТИ Заштита биља Хемија и технологија Економске науке Сточарство Рачунарство и информатика Биологија Менаџмент Ратарство и повртаерство Пољопривредна механизација Ветеринарске науке Заштита животне средине Вештине и пракса у пољопривреди (биотехнологији) Страни језици Воћарство и виноградарство Туризам