Др Светлана Лазаревић-Петровић

Svetlana-Lazarevic-PetrovicДр Светлана ЛазаревићПетровић је рођена 23.6.1954.год. у Јевремовцу,  општина Шабац,  Република Србија. Основну школу и  Гимназију  је завршила у Шапцу.

Природно-математички факултет у Београду завршила је 1978. године, група математика, смер кибернетика. На Електротехничком факултету у Београду завешила је магистарске  студије и 12.6.1995. године одбранила магистарску тезу са темом Анализа рада са базама података у режиму реалног времена”. На ФОРКУП факултету Привредне Академије Нови Сад 4.6.2008. године одбранила докторску тезу под насловом Нови  изазови менаџмента у образовним системима и импликациjе на Србију”.

По завршетку студија свој радни век почиње у рачунском центру Основне банке  у Шапцу. Обављала је послове програмера, систем аналитичара за безе података и самосталног сарадника за систем квалитета.

Од 1996. године изабрана је за предавача а од 2001. за вишег предавача  предмета Информатика у Вишој пољопривредној школи у Шапцу. 01.10.2008. године изабрана је за професора струковних студија  за научну област Рачунарство и информатика  у Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу.

Приказ научних и стручних радова:

1.   Лазаревић Петровић С.:  Основи информатике, уџбеник, Виша пољопривредна школа Шабац,  2000.
2. Лазаревић-Петровић С.:  Модуларни програм примене информатике у  образовању, Саветовање информатичара, Београд, јануар 2004.
3.    Лазаревић-Петровић С.:  Windows, Word,  Excel,  Internet (практикум), Виша пољопривредна школа, Шабац,  2006.
4.    Лазаревић – Петровић С.:  Електронско пословање – учење на даљину, Саветовање информатичара, Београд, јануар 2006.
5.    Лазаревић-Петровић С.:  Електронско пословање и примена у образовању (скрипта), Висока пољопривредна школа, Шабац. 2007.
6.    Лазаревић-Петровић С.:  Информатика, уџбеник,  Висока пољопривредна школа, Шабац. 2007.
7.    Лазаревић – Петровић С.: Нови  изазови менаџмента у образовним системима и импликациjе на Србију, ФОРКУП,  Београд,  Докторска теза,   јун 2008.
8.    Лазаревић – Петровић С.:  Управљање тоталним квалитетом – нова парадигма у образовању, АНТиМ, Врњачка Бања, Међународна конференција,  фебруар 2009.
9.    Лазаревић – Петровић С.:  Нови изазови менаџмента у образовним системима, ФИМЕК, Нови Сад, Међународна часопис,    април 2009.
10.  Лазаревић – Петровић С.:  Стање менаџмента и образовних система земаља у транзицији, АНТиМ, Тара, Међународна конференција,  април 2010.

Оставите одговор